Länsi-Suomen ESR-haku avautui 15.6.2018

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi-Suomen alueella ajalle 15.6.2018-3.10.2018. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta.  

Hakuun kuuluvissa maakunnissa ovat haussa kaikki ESR- toimintalinjat ja erityistavoitteet. Maakuntakohtaiset painotukset löydät hakuohjeesta.

Kannustamme hakijoita myös konkreettisten kokeiluhankkeiden suunnitteluun ja hakemiseen.

Tarkemmat hakuohjeet löydät "Hakuajat"-osiosta ja hakuohjeesta.

 

Lisätietoja

Länsi-Suomen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat


Temaattiset torstait kevään osalta ohi – Materiaalit ovat nyt saatavilla!

Länsi-Suomen RR-ELY ja Pirkanmaan liitto järjestivät länsisuomalaisille hanketoimijoille neljä Temaattiset Torstait- verkostokohtaamista keväällä 2018.

Temaattiset torstait- verkostokohtaamisten kevään viimeinen tapahtuma järjestettiin 3.5. Tampereella. Kohtaamisen teemana oli palvelumuotoilu, johon tutustuttiin asiantuntijoiden alustusten ja tehtävien avulla. Tapahtumassa käsiteltiin asiakasnäkökulmaa, ideointia ja protoilua sekä käytännön kokeiluja. Hanketoimijat saivat miettiä tehtävien kautta oman hankkeen palvelumuotoilua sekä saivat hyviä vinkkejä jatkokehitykseen. Tapahtuma oli kohtaamisista suosituin ja siihen osallistui noin 60 hanketoimijaa.

Kevään muiden kohtaamisten teemana oli kansainvälinen hanketoiminta (Jyväskylä), vaikuttavuusviestintä (Vaasa) sekä digitaaliset työkalut (Turku). Yhteensä kaikkiin kohtaamisiin osallistuin noin 150 hanketoimijaa.

Temaattisten torstaiden materiaalit ovat nyt julkaistu ja voit ladata ne käyttöösi materiaalipankista.

Hanketreffit ja osallisuustyö- työkokous Pirkanmaalla 3.5.

Tampereella järjestettiin samana päivänä myös Keski- ja Länsi-Suomen hanketreffit ja Osallisuuden palaset – työkokous. Tapahtuman järjestäjänä toimi Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke, Sokra, joka tukee Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5. hankkeita, jotka edistävät heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta. Toimintalinja kuuluu "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020"- rakennerahasto-ohjelmaa.

Tapahtumaan osallistui 30 ESR toimintalinjan 5. hanketoimijaa sekä rahoittajan ja maakunnan osallisuustyön edustajia. Päivän teemana oli ESR:n toimintalinjan 5. hanketyön ja maakunnallisen osallisuustyön kohtaaminen osallisuustyön yhdyspinnalla.

Päivän aikana verkostoiduttiin, esiteltiin Pirkanmaan hankkeita sekä Pirkanmaan maakunnallisen osallisuustyön mallista oli kertomassa Pirkanmaan liitto sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Myös järjestöyhteistyö- toiminnasta oli kertomassa Artteli ry:n edustajat.

Pirkanmaan ESR TL:n 5. hankkeista oli mukana mm. Asto, Tesoman miähet, Soku-hanke, STEPPI-hanke sekä TEHO-hanke.

Mukana oli myös kaksi valtakunnallista hanketta, Sosku ja ProSos-hanke sekä THL kertoi Asiakkaiden osallistumisen toimintamalli- kärkihankkeen tuloksista.

Lue lisää Sokrasta ja mukana olleista hankkeista: https://www.innokyla.fi/web/tyotila2035929/esr-tl-n-5.-hanketreffit-ja-osallisuustyo-pirkanmaalla-3.5.2018


Hankkeiden ovet aukeavat yleisölle Eurooppa-päivänä 9.5.2018

Keskiviikkona 9.5.2018 pidettävän Eurooppa-päivän kunniaksi useat EAKR- ja ESR-rahoitteiset hankkeet ympäri Länsi-Suomea avaavat ovensa suurelle yleisölle tai jalkautuvat esittelemään toimintaansa sinne missä väki liikkuu. Nyt on siis loistava mahdollisuus lähteä tutustumaan siihen, mitä kaikkea EU-rahoituksella onkaan saatu aikaan!

Tarkempaa tietoa tapahtumista löytyy erillisestä karttasovelluksesta osoitteessa: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion#events

#EUinMyRegion


Hankemäärän kasvulla vaikutusta myös maksatushakemusten käsittelyaikoihin

Ohjelmakauden 2014–2020 maksatushakemusten määrä kasvaa tänä vuonna. Käynnissä olevien hankkeiden määrä on suurimmillaan, 1732 hanketta. Keväästä alkaen maksatusten käsittelyajat saattavat pidentyä. Ruuhkan purkamiseen on varauduttu palkkaamalla määräaikainen työntekijä.

Asiakkaat voivat nopeuttaa oman hakemuksensa käsittelyä toimittamalla kaiken käsittelyn edellyttämän materiaalin kerralla ja vastaamalla nopeasti lisäselvityspyyntöihin. Lisätietojen pyytäminen hidastaa muidenkin maksatusten käsittelyä. Siksi hakemus kannattaa täyttää huolellisesti ja varmistaa, että sen mukana ovat kaikki tarvittavat liitteet.

Maakunnittain ESR ja EAKR hankkeiden volyymi jakautuu seuraavasti:

  • Keski-Pohjanmaa 144 kpl
  • Etelä-Pohjanmaa 71 kpl
  • Keski-Suomi 236 kpl
  • Pirkanmaa 158 kpl
  • Pohjanmaa 115 kpl
  • Satakunta 87 kpl
  • Varsinais-Suomi 152 kpl
  • Valtakunnalliset 18 kpl

Maksatushakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli viime vuonna ESR -hankkeissa 50 päivää ja EAKR -yritystuissa 23 päivää. Tähän aikatauluun pääseminen on haasteellista tänä keväänä, maksatushakemusten käsittelyissä kannattaa varautua tavallista pidempään käsittelyaikaan.

Lisätietoja antaa:

Maksatus- ja tarkastusyksikön päällikkö Jukka T Raivio

jukka.raivio@ely.keskus.fi, puh. 0295 036 092


Nosta olennainen esille hankeviestinnässä

Vältä liian pitkiä tekstejä, se on rahan ja ajan hukkaa. Keskity sen sijaan ydinviestiin ja mieti kohderyhmät tarkkaan. Mm. näitä pohdittiin tapaamisessa, kun joukko EAKR- ja ESR-hankkeiden toteuttajia Länsi-Suomesta etsi hyviä käytäntöjä hankkeiden toimien ja tulosten viestimiseen eri kanavissa.

Hankeviestintäkin voi olla vauhdikasta, lennokasta, luovaa ja kiinnostavaa. Tutustu ja hyödynnä täältä vertaisvinkkejä hankeviestintään.


Avataan ovet hankkeisiin

Hei, EAKR- tai ESR-hankkeen toteuttaja!

Toukokuun 9. päivä vietetään jälleen Eurooppa-päivää. Koko EU:n alueella nostetaan unionin tuella toteutettuja hankkeita valokeilaan otsikolla "EU in my Region". Lähdettehän mukaan?

Suomessa kampanjaan osallistutaan järjestämällä "hankkeiden avointen ovien päivä". Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni EAKR ja ESR-hanke avaisi ovensa – fyysisesti tai virtuaalisesti – tuona päivänä tai vaikka koko Eurooppa-viikon ajaksi. Kuka tahansa kiinnostunut voisi tulla tutustumaan, mitä hankkeessanne tapahtuu ja mitä olette jo saaneet aikaan.  Toimisiko vaikka valokuvanäyttely, nettikilpailu, opastettu kiertokävely, kysy asiantuntijalta -tunti, flash mob tai tuotetestaus?

Kerrothan mahdollisimman pian kiinnostuksestasi hankkeesi rahoittajan yhteyshenkilölle ELY:ssä tai maakunnan liitossa. Lähde suunnittelemaan, mitä hauskaa hankkeessanne tapahtuu toukokuussa. Lisätietoa lähetetään suoraan ilmoittautuneille.

Päivä voi auttaa hankettanne tavoittamaan kohderyhmänsä ja suurta yleisöä. Se on hankkeiden toteuttajien ja rahoittajien tapa kertoa, miten merkittäviä asioita EU-hankerahoituksella on saatu aikaan. Seuraavaa ohjelmakautta valmistellaan parhaillaan ja poliittinen keskustelu siitä, mihin EU:n budjettivarat tulisi käyttää, lisääntyy. Näytetään, että EAKR-rahoituksella toteutetut hankkeet vaikuttavat ympäristöönsä ja ovat tärkeitä alueiden kehittämisen moottoreita!


Sparrausta hanketoimijoille - Temaattiset torstait ovat täällä taas!

Länsi-Suomen RR-ELY ja Pirkanmaan liitto järjestävät länsisuomalaisille hanketoimijoille neljä Temaattiset Torstait- verkostokohtaamista keväällä 2018.


Kohtaamisten tavoite on tarjota neuvoja ja sparrausta vaikuttavuuden lisäämiseksi omassa hanketyössä, sekä verkottaa hanketoimijoita keskenään. Voit tulla paikalle keskeneräisen hankeidean kanssa tai hakea apua käynnissä olevan hankkeen edistämiseksi. Tärkeintä on, että voit soveltaa tilaisuuden oppeja tavalla tai toisella heti käytäntöön - joko projektiin tai projektiaihioon.

Kevään tilaisuudet ja teemat:

12.4.2018 Kansainvälinen hanketoiminta (Jyväskylä)

19.4.2018 Vaikuttavuusviestintä (Vaasa)

26.4.2018 Digitaaliset työkalut (Turku)

3.5.2018 Palvelumuotoilu (Tampere)

Kaikkien neljän tilaisuuden tarkemmat sisällöt ja ilmoittautuminen löytyvät oheisen linkin kautta bit.ly/temaattiset2018.


Vinkit hyvään hakemukseen

Etelä-Pohjanmaan liitto on tuottanut kaksi lyhyttä videota EAKR-hankkeita suunnittelevien avuksi. Muidenkin kuin eteläpohjalaisten kannattaa vilkaista vinkit hyvän hakemuksen tekemiseen.

Liiton rahoitusasiantuntijat muistuttavat, että  hanke ei ole hakijan normaalitoimintaa, vaan oma, tavoitteellinen kokonaisuutensa. Hankesuunnittelun tärkeitä kysymyksiä on mm. se, keitä varten hanke halutaan toteuttaa eli mikä on hankkeen kohderyhmä. Onhan hakijaorganisaatio sitoutunut hankkeeseen?

Löydät videot Etelä-Pohjanmaan liiton YouTube-tililtä otsikolla Euroopan aluekehitysrahaston kehittämishankkeet.

 


EAKR-tukea jälleen haettavissa

Etelä-Pohjanmaalle, Keski-Suomeen, Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle suuntautuvaan kehittämistoimintaan voi jälleen hakea EAKR-tukea Pirkanmaan liitosta. Satakunta ei ole mukana tämänkertaisella hakukierroksella. Hakemus tulee jättää viimeistään 5. maaliskuuta.

Tutustu tämän linkinta takaa tarkempiin tietoihin hakemisesta ja siihen, millaiseen toimintaa erityisesti hakemuksia toivotaan.


ESR-ideahaku 1.11.2017 - 11.12.2017 ja varsinainen haku 14.12.2017 - 5.3.2018

Keski-Suomen ELY-keskus avaa kaksivaiheisen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi-Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta.  

Ensimmäisessä vaiheessa (1.11.2017 – 11.12.2017) järjestetään ideahaku, jonka puitteissa hakijoita pyydetään esittämään hankeideansa tiivistetysti, erillisellä ideahakua varten laaditulla lomakkeella. Ideavaiheessa hankeidean ei tarvitse vielä olla täysin valmis hanke. Saapuneet hankeideat käsitellään Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Kaikille haun ensimmäiseen vaiheeseen jätetyille hankeideoille annetaan kirjallinen palaute 8.1.2018 mennessä.

Toinen vaihe eli varsinainen hankerahoitusta koskeva haku toteutetaan 14.12.2017 - 5.3.2018, jolloin hankerahoitusta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake EURA2014-järjestelmässä. HUOM! Toisessa vaiheessa hankehakemuksen voivat jättää myös ne hakijat, jotka eivät haun ensimmäisessä vaiheessa jättäneet idealomaketta.

Tarkemmat hakuohjeet löydät "Hakuajat"-osiosta


Näytetään tulokset 1 - 10 / 77
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 8