Äänestä Pirkanmaan 3D-boostaajat yleisön suosikeiksi!

RegioStars -kilpailussa palkitaan vuosittain innovatiivisimmat ja innostavimmat EU:n rakenne- ja investointirahastoista tukea saaneet hankkeet. Asiantuntijaraadin valintojen lisäksi yleisö pääsee valitsemaan oman suosikkinsa.

Äänestetään Pirkanmaan 3D Boosti ja 3D Invest -hankkeiden kokonaisuus yleisökisan voittoon.

Lisää tietoa kilpailusta voit lukea täältä.


Tervetuloa ESR‑tarinoiden juhlaan Seinäjoelle 12.9.2017!

Euroopan sosiaalirahasto juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan. Suomessa ESR-työtä on tehty neljällä eri ohjelmakaudella 20 vuotta. Matkan varrelle mahtuu huikea määrä uutta luovaa ja oivaltavaa kehittämistyötä. Matka on tarjonnut myös hurjan määrän oppeja ja onnistumisia.

Länsi-Suomen ESR-rahoittajat tahtovat juhlia kanssasi yhdessä kuljettua matkaa. Tule jakamaan oma tarinasi – päivässä on useita osallistumismahdollisuuksia. Toimitpa ESR‑työssä kansallisessa tai maakunnallisessa päätöksenteossa, julkisen hallinnon tai rahoituksen edustajana, hankkeessa projektityöntekijänä, hankearvioijana tai muissa tehtävissä eri sidosryhmien edustajana toiminnan tukena - olet juhlassamme kunniavieras.

Tilaisuus järjestetään Seinäjoen Rytmikorjaamolla tiistaina 12.9.2017 klo 12.00 - 18.00. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät täältä. Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2017.

Nähdään Seinäjoella!

Taina Lommi

Rahoitusyksikön päällikkö


Robottien rannikolle oivaltamaan 22.8.

Tervetuloa vierailemaan robottien rannikolle! Satakunnassa toimii jopa sata automaatio- ja robottialan yritystä. Niistä edustava osuus on esillä Oivalluksia robotiikasta -tapahtumassa SAMK:n upouudella kampuksella. Myös alan koulutuksen tarjoajia kuullaan.

Lue lisää tapahtumasta täältä.

 


Työkaluksi innovatiivinen hankinta

Innovatiiviset hankinnat sopivat hyvin hanketoimintaan. Hankintalain ja -direktiivin uudistumisen myötä hankintojen innovatiivisuus leikkaa läpi koko EU-säännöstön.

Mitä innovatiivisella hankinnalla sitten tarkoitetaan? Sillä ei tarkoiteta suorahankintaa tilaajan mielestä erityisen innovatiiviselta toimijalta. Innovatiivisella hankinnalla voidaan tarkoittaa varsinaisten innovaatioiden ohella myös innovatiivismyönteisiä hankintoja, joissa viestitään olemassa oleva tarve ja joihon tuotekehittelyn avulla vastataan.

Uusia ratkaisuja tarpeisiin

Käytännössä innovatiivismyönteisessä hankinnassa tarjouspyynnössä määritellään esimerkiksi teknisten ominaisuuksien ja halutun ratkaisun sijasta tarve, johon haetaan markkinoilta mahdollisia ratkaisutapoja. Lähtökohtana eivät olekaan tilaajan määrittelemät tekniset vähimmäisvaatimukset tai palvelun tuotantotapa, vaan tarpeen määrittely, johon voidaan tarjota erilaisia ratkaisuja.

Jos verrataan vanhaa hankintalakia sekä 1.1.2017 voimaan astunutta hankintalakia, on moni käytännön asia muuttunut. Siinä, missä ennen oli tarkkaa, että tarjouspyynnön jättämisen jälkeen ei kommunikoida potentiaalisten tarjoajien kanssa kilpailuneutraliteetin varmistamiseksi, nykyään potentiaalisten toimijoiden kanssa keskustelua hankintaprosessin aikana pidetään tavoiteltavana. Tavallaan nämä käytännöt uudistavat koko hankintakulttuuria. Toisaalta, edelleen hankintalaki lähtee siitä, että kaikilla toimijoilla pitää olla tasapuoliset ja syrjimättömät mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Hankinnoissa on siis syytä edelleen kiinnittää huomioita toimijoiden tasapuoliseen kohteluun, kilpailun vääristymättömyyteen ja tasapuoliseen viestintään hankinnan kohteena olevasta tarpeesta.

Muutoksella on varmasti haluttu mahdollistaa se, että hankintayksikön on mahdollista hankkia helpommin juuri sen tarpeita vastaava uusi tai merkittävästi paranneltu palvelu tai tuote. Innovatiivisilla hankinnoilla voidaan parhaimmillaan parantaa ja tehostaa hankintojen laatua sekä kustannustehokkuutta.

Markkinakartoitus tuo tietoa jo tarjolla olevista ratkaisuista

Innovatiivisissa hankinnoissa on syytä kiinnittää huomioita muutamaan erityispiirteeseen. Hyödynnä tarvittaessa HILMAssa käytettävissä olevaa markkinakartoitusta, jonka avulla voit tutustua markkinoilla oleviin ratkaisuihin ja käydä tarkempaa vuoropuhelua potentiaalisten osapuolten kesken. Vuoropuhelu ei saa johtaa kilpailun vääristymiseen tai syrjimättömyyden ja avoimuuden vaarantumiseen.

Innovatiivisessa hankinnassa on syytä kiinnittää huomiota myös immateriaalioikeuksiin; kuka ne omistaa? Hankerahoituksessa lähdetään siitä, että hankkeessa syntyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat tuensaajan omaisuutta ja tarvittaessa oikeudenhaltijoiden kanssa voidaan tehdä sopimuksia. Toisaalta hanketoiminnassa lähtökohtana on tulosten yleinen hyödynnettävyys, joka ei saa vaarantua edes innovatiivisissa hankinnoissa.

Miksi innovatiiviset hankinnat soveltuvat hanketoimintaan erityisen hyvin? Ehkä siksi, että parhaimmillaan hanketoiminnassa tehdään uusia avauksia, uudistetaan ajattelun tapoja ja toimintamalleja, haetaan ratkaisua yhteiskunnallisiin ongelmiin, pyritään saamaan aikaiseksi vipuvaikutusta ja tehostetaan kehittämistoiminnan vaikuttavuutta. Ennen kaikkea hankkeissa luodaan uutta kasvua ja innovaatioitakin, joihin innovatiiviset hankinnat tarjoavat loistavan työkalun. Toisaalta innovatiivinen hankinta ei sinällään ole itseisarvo, vaan sen tulee kytkeytyä laajempaan kehittämiskontekstiin ja -ideaan vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Jaana Niittyniemi
Rahoitustarkastaja
Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan liiton maksajat kävivät ottamassa oppia innovatiivisista hankinnoista YritysAkatemian koulutuksessa Innovatiiviset hankinnat – Mitä ne ovat? Kouluttajana toimi Kari Tossavainen ToMe Tossavainen & Metsävainio Oy:stä.

Lisätietoa innovatiivisista hankinnoista:
www.innokyla.fi
https://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2017/uuden-hankintalain-innovaatiokumppanuudesta-kasikirja/ 

 


Tukea kv-yhteistyöstä siniseen kasvuun – EAKR-haku auki lokakuun alkuun

Alkusyksyyn jatkuvalla EAKR-hakukierroksella hanketukea on haettavissa Länsi-Suomen kaikissa maakunnissa. Maakuntaliitot osoittavat käytettävissään olevia kehittämisvaroja omien maakuntaohjelmiensa ja älykkään erikoistumisen strategioidensa suuntaviivojen mukaisesti hakuilmoituksissa määriteltyihin kohteisiin.

Etelä-Pohjanmaan liitto tukee alueen hanketoimintaa lähes miljoonalla eurolla. Tuki on käytettävissä toimintalinjan 2 hankkeisiin. EAKR-rahoituksen suuntaamisessa painotetaan alueen elinkeinoelämää ja osaamista vahvistavia kehittämiskokonaisuuksia, kuten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ja liiketoiminnan välisen yhteistyön kehittämistä sekä tki‐toiminnan aluevaikutusten vahvistamista.

Keski-Suomessa haussa on yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa toimintalinjojen 1 ja 2 hankkeille. Tuesta merkittävä osuus on varattu Saarijärven-Viitasaaren alueen kehittämiseen. Maakunnassa korostetaan yritysten roolia hanketoiminnassa: yritysten osuuus yrityslähtöisten  kehittämishankkeiden rahoituksesta tulisi olla vähintään 510 prosenttia.

Pirkanmaalla rahoitettavaksi haetaan erityisesti hankkeita, joilla olisi myös kansainvälinen ulottuvuus esimerkiksi Itämeren alueen strategiaan liittyen. Erityistavoitteen 3.1. hankkeisiin on varattu 216 000 euroa ja toimintalinjan 2 hankkeisiin noin 2 miljoonaa euroa.

Pohjanmaalla on haettavissa on noin 800 000 euroa toimintalinjan 2 erityistavoitteita toteuttaviin hankkeisiin. Haussa painotetaan vähähiiliseen talouteen sekä digitalisaatioon ja teolliseen internetiin liittyviä hankkeita.  

Satakunnan rahoituskehyksestä on haettavissa EAKR-tukea yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Maakunnallisen yhteistyön kattavuus katsotaan eduksi hankkeelle tukiprosenttia määritettäessä. Veteen liittyvän sinisen kasvun potentiaalin tukeminen on eräs satakuntalaisen hankerahoituksen painopisteistä.  

Tarkemmat tiedot hausta maakunnittain löydät täältä.

 


Tukea kv-yhteistyöstä siniseen kasvuun – EAKR-haku auki lokakuun alkuun

Alkusyksyyn jatkuvalla EAKR-hakukierroksella hanketukea on haettavissa Länsi-Suomen kaikissa maakunnissa. Maakuntaliitot osoittavat käytettävissään olevia kehittämisvaroja omien maakuntaohjelmiensa ja älykkään erikoistumisen strategioidensa suuntaviivojen mukaisesti hakuilmoituksissa määriteltyihin kohteisiin.

Etelä-Pohjanmaan liitto tukee alueen hanketoimintaa lähes miljoonalla eurolla. Tuki on käytettävissä toimintalinja 2 hankkeisiin. EAKR-rahoituksen suuntaamisessa painotetaan  alueen elinkeinoelämää ja osaamista vahvistavia kehittämiskokonaisuuksia, kuten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ja liiketoiminnan välisen yhteistyön kehittämistä sekä tki‐toiminnan aluevaikutusten vahvistamista.

Keski-Suomessa haussa on yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa toimintalinjojen 1 ja 2 hankkeille. Tuesta merkittävä osuus on varattu Saarijärven-Viitasaaren alueen kehittämiseen. Maakunnassa korostetaan hankkeiden yritysten roolia hanketoiminnassa: yritysten tulisi vastata vähintään 5–10 prosentista yrityslähtöisten kehittämishankkeiden rahoituksesta.

Pirkanmaalla rahoitettavaksi haetaan erityisesti hankkeita, joilla on kansainvälinen ulottuvuus esimerkiksi Itämeren alueen strategiaan liittyen. Erityistavoitteen 3.1. hankkeisiin on varattu 216 000 euroa ja toimintalinjan 2 hankkeisiin noin 2 miljoonaa euroa.

Pohjanmaalta on haettavissa on noin 800 000 euroa toimintalinjan 2 erityistavoitteita toteuttaviin hankkeisiin. Haussa painotetaan vähähiiliseen talouteen sekä digitalisaatioon ja teolliseen internetiin liittyviä hankkeita.  

Satakunnan rahoituskehyksestä on haettavissa EAKR-tukea yhteensä n. 1,5 miljoonaa euroa. Maakunnallisen yhteistyön kattavuus katsotaan eduksi hankkeelle tukiprosenttia määritettäessä. Veteen liittyvän sinisen kasvun potentiaalin tukeminen  on eräs satakuntalaisen hankerahoituksen painopisteistä.  

Tarkemmat hakutiedot löytyvät maakunnittain täältä.

 


ESR-haku käynnissa 13.6.2017 - 3.10.2017

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi-Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta. Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina.

Hakuun kuuluvissa maakunnissa ovat haussa kaikki ESR- toimintalinjat ja erityistavoitteet eli hankkeita voi hakea rakennerahastojen ohjelma-asiakirjan ESR-hanketoiminnalle asettamien raamien puitteissa.

Tämän lisäksi tässä haussa voi hakea myös valmisteluhankkeita ESR:n kansainvälisen yhteistyön koordinoituun hakuun liittyen. Varsinainen koordinoitu haku järjestetään keväällä 2018 ja sen hakuohje julkaistaan marraskuun 2017 puolivälissä. Valmisteluhanketta voi hakea kansainvälisten kumppanien etsimiseen, kansainvälisen yhteistyön sisällöstä sopimiseen ja kansainvälisen kumppanuussopimuksen valmisteluun.

Lisätietoa hausta "Hakuajat"-osiosta


ELY-keskuksen rahoittamien EU-hankkeiden toteutumista varmennetaan paikan päällä

EU:n rakennerahastohankkeiden toimintaa varmennetaan käymällä osassa hankkeista paikan päällä. Menettely täydentää maksatuskäsittelyssä saatua tietoa siitä, että hanke on toteutettu hyväksytyn hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti. Kuluvaa ohjelmakautta (2014–2020) koskevat varmennuskäynnit aloitetaan kesän aikana.

Tavoitteena on varmentaa vähintään 20 % rahoitetuista hankkeista. Varmennettaviksi tulevat kaikki korkean riskin hankkeet sekä hankkeet, joiden julkinen rahoitus on yli 800 000 euroa. Loput valitaan satunnaisotannalla. Varmennettavat hankkeet on rahoitettu vuosina 2014-2016. Tänä aikana Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt EU-hankerahoitusta yhteensä noin 70 miljoonaa euroa. Keski-Suomen ELY-keskuksen varmennussuunnitelmassa on yhteensä 171 hanketta. Niistä 97 liittyy yritysten toiminnan kehittämiseen.

– TEM:n suorittama otanta osui epätasaisesti eri maakuntiin. Eniten käydään katsomassa Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan hankkeita, kertoo maksatusasiantuntija Katriina Kunelius ELY-keskuksesta.

Keski-Suomen ELY-keskus hallinnoi rakennerahastohankkeita seitsemän maakunnan alueella: Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pirkanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi.

Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee työllisyyden lisäämiseksi tarkoitettuja hankkeita. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.

 

Lisätietoja: 

Maksatus- ja tarkastusyksikön päällikkö

Jukka T Raivio

p. 0400 679 476

Keski-Suomen ELY-keskus


Tervetuloa ESR‑tarinoiden juhlaan Seinäjoelle 12.9.2017!

Euroopan sosiaalirahasto juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan. Suomessa ESR-työtä on tehty neljällä eri ohjelmakaudella 20 vuotta. Matkan varrelle mahtuu huikea määrä uutta luovaa ja oivaltavaa kehittämistyötä. Matka on tarjonnut myös hurjan määrän oppeja ja onnistumisia.

Länsi-Suomen ESR-rahoittajat tahtovat juhlia kanssasi yhdessä kuljettua matkaa. Tule jakamaan oma tarinasi – päivässä on useita osallistumismahdollisuuksia. Toimitpa ESR‑työssä kansallisessa tai maakunnallisessa päätöksenteossa, julkisen hallinnon tai rahoituksen edustajana, hankkeessa projektityöntekijänä, hankearvioijana tai muissa tehtävissä eri sidosryhmien edustajana toiminnan tukena - olet juhlassamme kunniavieras.

Tilaisuus järjestetään Seinäjoen rytmikorjaamolla klo 12.00 - 18.00, tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin. Ilmoittaudu mukaan ESR-tarinoiden juhlaan tästä ja merkitse päivä kalenteriisi! Ilmoittautuminen päättyy 18.8.2017.

 

Nähdään Seinäjoella!

Taina Lommi

Rahoitusyksikön päällikkö

Länsi-Suomen RR-ELY

 

#ESR60v

#ELY


Tervetuloa ESR‑tarinoiden juhlaan Seinäjoelle 12.9.2017!

Euroopan sosiaalirahasto juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan. Suomessa ESR-työtä on tehty neljällä eri ohjelmakaudella 20 vuotta. Matkan varrelle mahtuu huikea määrä uutta luovaa ja oivaltavaa kehittämistyötä. Matka on tarjonnut myös hurjan määrän oppeja ja onnistumisia.

Länsi-Suomen ESR-rahoittajat tahtovat juhlia kanssasi yhdessä kuljettua matkaa. Tule jakamaan oma tarinasi – päivässä on useita osallistumismahdollisuuksia. Toimitpa ESR‑työssä kansallisessa tai maakunnallisessa päätöksenteossa, julkisen hallinnon tai rahoituksen edustajana, hankkeessa projektityöntekijänä, hankearvioijana tai muissa tehtävissä eri sidosryhmien edustajana toiminnan tukena - olet juhlassamme kunniavieras.

Tilaisuus järjestetään Seinäjoen rytmikorjaamolla klo 12.00 - 18.00, tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin. Ilmoittaudu mukaan ESR-tarinoiden juhlaan tästä ja merkitse päivä kalenteriisi! Ilmoittautuminen päättyy 18.8.2017.

 

Nähdään Seinäjoella!

Taina Lommi

Rahoitusyksikön päällikkö


Valittu web-sisältö ei ole enää olemassa.