REACT-EU-haku Etelä-Pohjanmaalla, hae viimeistään 18.2.2022

Etelä-Pohjanmaan EAKR-hankkeille voi hakea nyt rahoitusta. REACT-EU-välineen tukea myönnetään Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020. Hae rahoitusta viimeistään 18.2.2022. Haku ei koske yritystukia.

Rahoitusta myönnetään yhteensä noin 500 000 euroa. Rahoituksesta enintään 300 000 euroa varataan lisärahoitukseen jo käynnissä oleville REACT-EU-hankkeille, mikäli niissä on ilmennyt perusteltuja lisätarpeita. Loput rahoituksesta on tarkoitettu ensisijaisesti uusille REACT-EU-hankkeille.

REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä. Välineellä on tarkoitus tukea koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamista. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. 

Lue lisää rahoitushausta täältä.


ESR + REACT-EU ESR täydentävä haku aukeaa 13.12.2021, haku avoinna 31.1.2022 asti

Alkaa: 13.12.2021
Päättyy: 31.1.2022

Sisältö:

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) täydentävän hankehaun Länsi- Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta.

Haettavat hankkeet on osoitettava johonkin alla mainittuun toimintalinjaan ja sen erityistavoitteeseen.

Huom! Tarkista hakuohjeesta maakuntakohteiset painotukset.

 • Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (toimintalinja 3)
 • Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (toimintalinja 4)
 • Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (toimintalinja 5)
 • REACT-EU ESR (toimintalinja 9)
  • Digitaalisten taitojen parantaminen (erityistavoite 12.3)
  • Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisääminen (erityistavoite 12.4)

REACT-EU hankkeet rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

REACT-EU rahoituksella tuetaan koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korjaamista sekä luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistämisen.

Rahoitettavien hankkeiden on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan konkreettisia ja tarvelähtöisiä.


Valintakriteerit:

Kts. hakuohje


Hakemusten toimitustapa:

Rahoitusta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake EURA2014-järjestelmässä osoitteessa https://www.eura2014.fi/hakija.

Hakemus osoitetaan Keski-Suomen ELY-keskukselle ja jätetään EURA2014 - järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn viimeistään 31.1.2022.


Toimitusosoite:

Sähköisesti EURA2014 -järjestelmän kautta.


Lisätiedot:

Tarkemmat ohjeet hakemuksen laatimisesta löytyvät tämän ohjeen kohdasta 3 "Ohjeita hakemuksen laatimiseen". Lisätietoja antavat tarvittaessa myös ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat (ESR). Yhteystiedot löytyvät rakennerahastot.fi -sivustolta: http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/ely


Linkit:

Hakuohje

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027: Länsi-Suomen aamukahvitilaisuudet tammikuussa 2022

Länsi-Suomi järjestää tammikuussa 2022 aamukahvitilaisuuksia liittyen esim. kustannusmalleihin, indikaattoreihin, ryhmähankkeisiin sekä EURA2021-järjestelmään.

Aamukahvien ajankohdat ja teemat:

Torstai 13.1. klo 9 - 10.30   Kustannusmallit - Esitysmateriaalit tapahtumasivulla

Torstai 20.1. klo 9 - 10.30   Indikaattorit & de minimis-tuki - Esitysmateriaalit tapahtumasivulla

Torstai 27.1. klo 9 - 10.30  EURA2021 & ryhmähankkeet (Ajankohta päivittyy!)

HUOM!
Johtuen EURA2021-järjestelmän viivästyksistä esim. hankehakemusten täyttömahdollisuuksien osalta, joudumme tässä vaiheessa siirtämään 27.1. aamukahvitilaisuuden myöhempään ajankohtaan. Ilmoitamme uudesta ajankohdasta mahdollisimman pian.

Tilaisuudet järjestetään Teamsin välityksellä.

Ilmoittaudu mukaan: Ilmoittautumislomake (surveypal.fi)

Näiden aamukahvien lisäksi tullaan alkuvuoden aikana järjestämään hakujen yhteydessä infotilaisuuksia, joissa tarkemmin mm. alueellisista painotuksista.

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027: Länsi-Suomen aamukahvitilaisuudet. 13.1. Kustannusmallit, 20.1. Indikaattorit ja De minimis-tuki, 27.1. (päivämäärä yliviivattu punaisella) EURA 2021 ja ryhmähankkeet - Ajankohta päivittyy. EU:n lippulogo tekstillä Euroopan unionin osarahoittama.

Logot: Euroopan unionin osarahoittama, Satakuntaliitto, Keski-Suomen liitto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan liitto.


Yritysten kehittämishankkeisiin haettavissa REACT-EU-rahoitusta 31.10.2021 saakka

Alkaa: 26.2.2021
Päättyy: 31.10.2021

Sisältö:

Suomi on saanut lisämäärärahoja pk-yritysten kilpailukyvyn tukemiseen Euroopan komission toukokuussa 2020 antamien maakohtaisten suositusten mukaisesti. Ensisijaisena painopisteenä on pk-yritysten tukeminen ja uusiutuminen covid-19 kriisistä selviytymiseksi. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Tärkeitä teemoja ovat digitaalisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi. Hankkeet rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yritysten kehittämisavustuksen (EAKR) hakua jatketaan 31.10.2021 asti

Rahoitushaku, joka avautui 26.2.2021 pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi, jatkuu uuden EU-ohjelmakauden (2021-2027) haun viivästymisen vuoksi edelleen 31.10.2021 saakka seuraavasti.  

Hakuaikaa jatketaan 31.10.2021 asti seuraavilla alueilla:

 • Hämeen ELY-keskus (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Uusimaa)
 • Keski-Suomen ELY-keskus (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)
 • Etelä-Savon ELY-keskus (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo)   

Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset. 

EU- ohjelmakauden päättymisen vaikutukset hankehakemuksiin

Haku nykyisen ohjelmakauden yritystukien osalta päättyy 31.10.2021 eli aiemmin ilmoitettua myöhemmin. Uuden EU-ohjelmakauden (2021-2027) varojen haku on tarkoitus käynnistyä 1.11.2021. Nykyisen EU-ohjelmakauden varat eivät kaikilla alueille tule riittämään kaikkiin sinänsä rahoituskelpoisiin yritysten investointi- ja kehittämisavustushakemuksiin. Saapuneiden hakemusten käsittely ja päätöksenteko on käynnissä ELY-keskuksissa.

Avustuksen hakijan tulee huomioida, että jos hanke on käynnistynyt ennen 1.11.2021 eikä siihen ole voitu tai voida tehdä myönteistä päätöstä kuluvan ohjelmakauden varoista, hanketta ei voida rahoittaa uuden EU-ohjelmakauden varoista. Hankkeen aloittaminen ennen päätöksen saamista tapahtuu aina hakijan omalla riskillä.

Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi EU-ohjelmakausien vaihtuessa on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan ennen hakemuksen jättämistä!

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

 • kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
 • kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
 • kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa  
 • kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä

Hankkeiden tukitasot

Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10 %-35 % hyväksyttävistä kustannuksista.

ELY-keskuksen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (EAKR) hakuaika

Hakuaikaa jatketaan 31.10.2021 asti seuraavilla alueilla:

 • Keski-Suomen ELY-keskus (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen. Pandemia mahdollistaa monien muuttumattomiksi luultujen käytänteiden uudelleenarvioinnin ja koronakriisin aikana pakosta omaksuttujen uusien toimintatapojen jatkojalostamisen ja pysyvämmän hyödyntämisen yritysten liiketoiminnassa.

Rahoitusta suunnataan erityisesti TKI-toimintaa mahdollistaviin ja tukeviin hankkeisiin. Toimintaympäristön kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on se, että pk-yritykset voivat hyödyntää hankkeessa syntyviä tuotoksia laajasti. ELY-keskus voi rahoittaa hanketta toimintaympäristön kehittämisavustuksella, kun hankkeessa toteutetaan alla mainittuja sisältöjä.

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

 • kehitetään teolliseen digitalisaatioon, vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöisiä ratkaisuja, käytänteitä, toimintamalleja ja testialustoja
 • kehitetään yritysten digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden osaamista ja testialustoja erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta
 • kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää osaamista, liiketoimintaa ja testialustoja

Hankkeiden tukitasot

Yrityksen toimintaympäristön kehittämishankkeessa tukitaso voi olla enintään 80 % ja investointien osalta 45 %. 


Valintakriteerit:

Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi EU-ohjelmakausien vaihtuessa on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan ennen hakemuksen jättämistä!


Hakemusten toimitustapa:

Käytössä on sähköinen haku. Toimintaympäristö kehittämisavustuksen sähköinen hakemuslomake on auennut 8.3.2021 aluehallinnon asiointipalvelussa.


Toimitusosoite:

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.10.2021 sähköiseen järjestelmään Aluehallinnon asiointipalvelussa: 


Lisätiedot:

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoiden tulee olla yhteydessä yritysasiantuntijoihimme ja tutustua toteutettuun hanketoimintaan:

Asiantuntijoiden yhteystiedot: 

ELY-keskusten nettisivut ja rahoitusstrategiat


Linkit:

 YHTEYSTIEDOT

 

 

 

 ESR- ja EAKR -rahoitusten hakua jatketaan 10.5. asti

Keski-Suomen ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto ovat jatkaneet 7.5. päättyväksi ilmoitettujen ESR- ja EAKR-hakujen päättymisaikaa 10.5.2021 asti. Syynä tähän ovat tietojärjestelmän ruuhkautumisen aiheuttamat viiveet hakijan toimintojen käytössä.

 

 


Länsi-Suomen uutiskirje on ilmestynyt!

Länsi-Suomen rakennerahastojen uutiskirje on ilmestynyt! Lue REACT EU -hakusaldosta, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan rahoitushausta, tulevasta Viestintäaamupäivästä, uudesta ohjelmakaudesta, Suomi-tunnuksista ja hankkeista täältä.


Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haku 26.2.2021-31.5.2021

ELY-keskuksissa auki Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haku 26.2.2021-31.5.2021


ELY-keskuksissa on auki rahoitushaut pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi. Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.


Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset. 


Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?
•    kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
•    kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
•    kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa  
•    kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä


Tukea haetaan sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta.

Lisätietoa oheisesta linkistä: Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä - ely - ELY-keskus (ely-keskus.fi)
 


Vihreys ja digitaalisuus kehittämisen ytimessä – hae 7.5. mennessä REACT-EU-rahoitusta EAKR-hankkeille

Maakunnan liitot osoittavat yhteensä lähes 15 miljoonaa euroa koronasta toipumiseen REACT-EU-välineen avulla Länsi-Suomessa.

Rahoituksella tuetaan siirtymistä kohti hiilineutraalia ja entistä digitaalisempaa yhteiskuntaa. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämisen halutaan tuovan alueen yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä. Sitä käytetään vuosina 2021–23 koronakriisin jälkihoitoon.   

Rahoitusta voi hakea 7.5. mennessä. Lue täältä lisää REACT-EU:n tavoitteista ja tuen hakemisesta.    


ESR -hakuaikaa jatkettu 10.5.2021 asti!

Hakuaikaa jatkettu tietojärjestelmän ruuhkautumisen vuoksi!

ESR -haku 15.3.-10.5.2021, sis. REACT-EU ESR erityistavoitteet

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi- Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta.

Haettavat hankkeet on osoitettava johonkin alla mainittuun toimintalinjaan ja sen erityistavoitteeseen.

Huom! Tarkista hakuohjeesta  maakuntakohteiset painotukset.

 • Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (toimintalinja 3)
 • Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (toimintalinja 4)
 • Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (toimintalinja 5)
 • REACT-EU ESR (toimintalinja 9)
  • Digitaalisten taitojen parantaminen (erityistavoite 12.3)
  • Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisääminen (erityistavoite 12.4

 

REACT-EU hankkeet rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

REACT-EU-lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmamuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille

REACT-EU rahoituksella tuetaan koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korjaamista sekä luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistämisen.

Tarkista REACT-EU ESR:n erityistavoitteiden lopulliset hyväksytyt sisällöt ennen hakemuksen jättämistä valtioneuvoston hyväksymästä ohjelmanmuutoksesta (pdf)

Rahoitettavien hankkeiden on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan konkreettisia ja tarvelähtöisiä.

Lisätietoja avoinna olevasta hankehausta hakuohjeessa.


REACT-EU-hakuinfon materiaalit tueksi hankesuunnitteluun

Pirkanmaan liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus avasivat 15.3. EAKR- ja ESR-haun, joka on auki 7.5. asti. Maalis-toukokuussa voi hakea REACT-EU-rahoitusta EAKR- ja ESR-hankkeiden toteutukseen koko Länsi-Suomen alueella. Lisäksi osassa maakuntia on samaan aikaan avoinna haku muihinkin EAKR- tai ESR-toimiin ja kansalliseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)-rahoitukseen.

Hakuinfo järjestettiin 15.3. Sitä koskeva materiaali löytyy materiaalipankista. Sieltä löydät tiiivistelmän hakuinfon sisällöstä ja yhteisen osion esityskalvot.

Mikä on REACT-EU ja mihin sitä voi käyttää?

REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä. Välineellä on tarkoitus tukea koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamista. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

Uusien toimintalinjojen sisältö on jo kansallisesti hyväksytty osaksi kuluvan kauden rakennerahasto-ohjelmaa. REACT-EU -lisämäärärahojen (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) myöntämisen ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU -rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon  ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.

Lue lisää REACT-EU:sta täältä.


Näytetään tulokset 1 - 10 / 125
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 13