Sparrausta hanketoimijoille - Temaattiset torstait ovat täällä taas!

Länsi-Suomen RR-ELY ja Pirkanmaan liitto järjestävät länsisuomalaisille hanketoimijoille neljä Temaattiset Torstait- verkostokohtaamista keväällä 2018.


Kohtaamisten tavoite on tarjota neuvoja ja sparrausta vaikuttavuuden lisäämiseksi omassa hanketyössä, sekä verkottaa hanketoimijoita keskenään. Voit tulla paikalle keskeneräisen hankeidean kanssa tai hakea apua käynnissä olevan hankkeen edistämiseksi. Tärkeintä on, että voit soveltaa tilaisuuden oppeja tavalla tai toisella heti käytäntöön - joko projektiin tai projektiaihioon.

Kevään tilaisuudet ja teemat:

12.4.2018 Kansainvälinen hanketoiminta (Jyväskylä)

19.4.2018 Vaikuttavuusviestintä (Vaasa)

26.4.2018 Digitaaliset työkalut (Turku)

3.5.2018 Palvelumuotoilu (Tampere)

Kaikkien neljän tilaisuuden tarkemmat sisällöt ja ilmoittautuminen löytyvät oheisen linkin kautta bit.ly/temaattiset2018.


ESR:n kansainvälisen yhteistyön haku on avautunut.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen myöntämisestä vastaavat ELY-keskukset ovat
avanneet 10.1.2018 ESR:n kansainvälisen yhteistyön haun. Haku toteutetaan osana EU:n
jäsenmaiden koordinoitua hakua. Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen yhteinen hakuohje on
julkaistu www.rakennerahastot.fi – sivustolla. Haku päättyy 11.5.2018.

Suomessa hankkeet rahoitetaan "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" Suomen rakennerahasto-
ohjelman alueellisesta ESR-rahoituksesta. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään vähintään
yhden toisessa EU-jäsenmaissa toteutettavan kumppanuushankkeen kanssa. Kansainvälisen
yhteistyön odotetaan lisäarvoa kussakin jäsenmaassa kansallisesti toteutettavaan toimintaan
nähden. Olennaista on kansainvälisten kumppanien välinen yhteinen kehittäminen ja vastavuoroinen oppiminen. Hankkeilta odotetaan tuloksellisuutta sekä tulosten hyödynnettävyyttä myös hankkeen jälkeen.

EU-jäsenvaltiot ovat sopineet yhteisistä teemoista, joissa ESR:n kansainvälisen yhteistyön haku
järjestetään. Suomi osallistuu hakuun neljässä teemassa.

  • Työllisyyden edistäminen (Employment),
  • Nuorten työllisyys (Youth employment),
  • Koulutus ja ammattitaito (Learning and skills) sekä
  • Sosiaalinen osallisuus (Social inclusion)

Suomessa hankehakemus kohdistetaan siihen "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteeseen, johon se sisältönsä puolesta parhaiten sopii. Rahoitusta ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankkeelle haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake
EURA2014-järjestelmässä osoitteessa https://www.eura2014.fi/hakija. Hakemus on jätettävä tietojärjestelmässä rahoittavan viranomaisen käsiteltäväksi viimeistään 11.5.2018. Kansainvälisten kumppanien hakua varten on käytettävissä erityinen tietokanta sivustolla
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/.

Tietoa hausta sekä siitä lisätietoja antavista henkilöistä löytyy ESR:n kansainvälisen yhteistyön
hakuohjeesta osoitteesta www.rakennerahastot.fi => Ajankohtaista => Hakuajat. ESR-rahoituksesta vastaavat ELY-keskukset järjestävät 26.1.2018 kello 10–12 yhteisen infotilaisuuden kansainvälisen yhteistyön hausta. Infotilaisuus toteutetaan videon välityksellä siten, että hausta kiinnostuneilla on kaikkiaan 13 paikkakunnalla mahdollisuus osallistua tilaisuuteen ELY-keskusten videotiloissa. Tiedot paikkakunnista, videotiloista ja yhteyshenkilöistä löytyvät erillisestä liitetiedostosta.
Lisätietoja ESR:n kansainvälisestä yhteistyöstä löytyy seuraavilta sivustoilta:
www.rakennerahastot.fi
http://ec.europa.eu/esf/transnationality/

Puolassa ESR:n kansainvälisen yhteistyön partnerinhakufoorumi 22.-23.3.2018

Puolassa järjestetään ESR:n kv-yhteistyön hakuun liittyen partnerinhakufoorumi 22.-23.3. Kutsu foorumiin on liitteenä. Osallistuminen itse foorumiin on ilmaista, mutta matkat ja majoitus osallistujien on maksettava itse. Foorumiin pitää ilmoittautua 15.2. mennessä. Ilmoittautuminen edellyttää, että hankehakijat luovat ESF-Transnationality –sivuston tietokantaan oman organisaationsa profiilin ja tallentavat tietokantaan tiedot hankeideastaan. Lisäksi on täytettävä ilmoittautumislomake. Kutsussa todetaan, että osallistujille lähetetään vahvistus foorumiin osallistumisesta helmikuun loppuun mennessä. Matkavaraukset on syytä tehdä vasta tämän jälkeen.

Kutsu foorumiin

 


Vinkit hyvään hakemukseen

Etelä-Pohjanmaan liitto on tuottanut kaksi lyhyttä videota EAKR-hankkeita suunnittelevien avuksi. Muidenkin kuin eteläpohjalaisten kannattaa vilkaista vinkit hyvän hakemuksen tekemiseen.

Liiton rahoitusasiantuntijat muistuttavat, että  hanke ei ole hakijan normaalitoimintaa, vaan oma, tavoitteellinen kokonaisuutensa. Hankesuunnittelun tärkeitä kysymyksiä on mm. se, keitä varten hanke halutaan toteuttaa eli mikä on hankkeen kohderyhmä. Onhan hakijaorganisaatio sitoutunut hankkeeseen?

Löydät videot Etelä-Pohjanmaan liiton YouTube-tililtä otsikolla Euroopan aluekehitysrahaston kehittämishankkeet.

 


EAKR-tukea jälleen haettavissa

Etelä-Pohjanmaalle, Keski-Suomeen, Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle suuntautuvaan kehittämistoimintaan voi jälleen hakea EAKR-tukea Pirkanmaan liitosta. Satakunta ei ole mukana tämänkertaisella hakukierroksella. Hakemus tulee jättää viimeistään 5. maaliskuuta.

Tutustu tämän linkinta takaa tarkempiin tietoihin hakemisesta ja siihen, millaiseen toimintaa erityisesti hakemuksia toivotaan.


ESR-ideahaku 1.11.2017 - 11.12.2017 ja varsinainen haku 14.12.2017 - 5.3.2018

Keski-Suomen ELY-keskus avaa kaksivaiheisen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi-Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta.  

Ensimmäisessä vaiheessa (1.11.2017 – 11.12.2017) järjestetään ideahaku, jonka puitteissa hakijoita pyydetään esittämään hankeideansa tiivistetysti, erillisellä ideahakua varten laaditulla lomakkeella. Ideavaiheessa hankeidean ei tarvitse vielä olla täysin valmis hanke. Saapuneet hankeideat käsitellään Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Kaikille haun ensimmäiseen vaiheeseen jätetyille hankeideoille annetaan kirjallinen palaute 8.1.2018 mennessä.

Toinen vaihe eli varsinainen hankerahoitusta koskeva haku toteutetaan 14.12.2017 - 5.3.2018, jolloin hankerahoitusta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake EURA2014-järjestelmässä. HUOM! Toisessa vaiheessa hankehakemuksen voivat jättää myös ne hakijat, jotka eivät haun ensimmäisessä vaiheessa jättäneet idealomaketta.

Tarkemmat hakuohjeet löydät "Hakuajat"-osiosta


Tekoälyn, robotiikan ja avoimen datan sovellusten kehittämiseen haettiin EAKR-tukea

Tekoäly, robotiikka, avoin data, energian varastointi ja kiertotalous olivat suosittuja teemoja Pirkanmaan liitolle 5.10. mennessä jätetyissä EAKR-hakemuksissa. Ne kaikki istuvat kehittämiskohteina erinomaisesti rakennerahasto-ohjelmaan, jolla haetaan kestävää kasvua ja työtä uusien avauksien myötä. 

Kaikkiaan hakuun osallistui 56 hankesuunnitelmaa. Haetun tuen kokonaismäärä oli noin 14,3 miljoonaa, kun tukea on käytettävissä viidessä maakunnassa yhteensä vajaat 7,8 miljoonaa euroa.

– Hakemusten määrän lisäksi ilahduttavaa on, että hakemusten laatu paranee, mitä pidemmälle ohjelmakauden toteutuksessa edetään, toteaa Pirkanmaan liiton ohjelmajohtaja Elina Hykkönen. Hakemusten arvioinnissa ollaan kuitenkin vasta alussa. – Rahoittajaa kiinnostaa, miten tehokkaasti hakemuksilla pystytään saavuttamaan rakennerahasto-ohjelman tavoitteita, joihin kuuluvat esimerkiksi uudet tutkimus-, kehitys- ja innovaatioalan työpaikat sekä vähähiilisyyttä edistävät uudet ratkaisut.

Alueen ammattikorkeakoulujen rooli hakijoina oli jälleen suuri: lähes puolessa suunnitelluista hankkeista on mukana yksi tai useampi ammattikorkeakoulu. Myös yliopistoilta saatiin iso joukko hankesuunnitelmia.  Muihin hakijaorganisaatioihin lukeutuvat mm. tutkimuslaitokset ja kunnalliset kehittämisyhtiöt.  

Rahoituspäätökset valmistellaan Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan liitossa sekä Satakuntaliitossa. Pirkanmaan liitto päässee tekemään rahoituspäätöksen osalle hakemuksista vielä tämän vuoden puolella valmistelun etenemisestä riippuen.


3D-hanke Pirkanmaalta valittiin viiden parhaan joukkoon Euroopan komission kilpailussa

SASKY koulutuskuntayhtymän (Sasky) koordinoima 3D -tulostuksen hanke kilpaili Euroopan komission Euroopan laajuisessa RegioStars Awards -kilpailussa. Kilpailun voittajat julkistettiin palkintogaalassa Brysselissä 10.10. ja Saskyn koordinoima hanke pääsi omassa kategoriassaan viiden parhaan joukkoon.

Hanketta Brysselissä esittelemässä ja kunniakirjaa vastaanottamassa olivat kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti ja opettaja Markku Keimiöniemi Saskysta sekä erityisasiantuntija Tiina Harala Pirkanmaan liitosta.

Saskyn kanssa hanketta ovat olleet toteuttamassa Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK).

Lue lisää kilpailusta ja menestystä niittäneestä hankkeesta Pirkanmaan liiton sivuilta.

 


Äänestä Pirkanmaan 3D-boostaajat yleisön suosikeiksi!

RegioStars -kilpailussa palkitaan vuosittain innovatiivisimmat ja innostavimmat EU:n rakenne- ja investointirahastoista tukea saaneet hankkeet. Asiantuntijaraadin valintojen lisäksi yleisö pääsee valitsemaan oman suosikkinsa.

Äänestetään Pirkanmaan 3D Boosti ja 3D Invest -hankkeiden kokonaisuus yleisökisan voittoon.

Lisää tietoa kilpailusta voit lukea täältä.


Tervetuloa ESR‑tarinoiden juhlaan Seinäjoelle 12.9.2017!

Euroopan sosiaalirahasto juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan. Suomessa ESR-työtä on tehty neljällä eri ohjelmakaudella 20 vuotta. Matkan varrelle mahtuu huikea määrä uutta luovaa ja oivaltavaa kehittämistyötä. Matka on tarjonnut myös hurjan määrän oppeja ja onnistumisia.

Länsi-Suomen ESR-rahoittajat tahtovat juhlia kanssasi yhdessä kuljettua matkaa. Tule jakamaan oma tarinasi – päivässä on useita osallistumismahdollisuuksia. Toimitpa ESR‑työssä kansallisessa tai maakunnallisessa päätöksenteossa, julkisen hallinnon tai rahoituksen edustajana, hankkeessa projektityöntekijänä, hankearvioijana tai muissa tehtävissä eri sidosryhmien edustajana toiminnan tukena - olet juhlassamme kunniavieras.

Tilaisuus järjestetään Seinäjoen Rytmikorjaamolla tiistaina 12.9.2017 klo 12.00 - 18.00. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät täältä. Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2017.

Nähdään Seinäjoella!

Taina Lommi

Rahoitusyksikön päällikkö


Robottien rannikolle oivaltamaan 22.8.

Tervetuloa vierailemaan robottien rannikolle! Satakunnassa toimii jopa sata automaatio- ja robottialan yritystä. Niistä edustava osuus on esillä Oivalluksia robotiikasta -tapahtumassa SAMK:n upouudella kampuksella. Myös alan koulutuksen tarjoajia kuullaan.

Lue lisää tapahtumasta täältä.

 


Valittu web-sisältö ei ole enää olemassa.