ESR-hankehakemusten valintaperusteiden painotukset linjattu Länsi-Suomen alueella

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea on yleisasetuksen (1313/2013) mukaisesti tutkinut ja hyväksynyt hankkeiden valinnassa käytetyt menetelmät ja -perusteet 13.6.2014. Lisätietoa hankkeiden valintaperusteista löytyy oheisen linkin kautta:

http://www.rakennerahastot.fi/hankkeiden-yleiset-ja-erityiset-valintaperusteet

Rahoittava viranomainen voi hankevalinnassa painottaa valintaperusteita haun tavoitteiden mukaisesti. Keski-Suomen ELY-keskus on päättänyt painottaa (1.9.2014 päättyviin) Länsi-Suomen alueen hankehakuihin saapuvien ESR-hankehakemusten erityisiä ja alueellisia valintaperusteita seuraavasti:

Erityisten valintaperusteiden painotukset, Länsi-Suomi


 

 


Länsi-Suomen hankehelmet -käy tutustumassa

Länsisuomalaiset alueet ovat valitsivat ohjelmakaudella 2007-2013 rahoitettujen ESR-hankkeiden joukosta 36 hankehelmeä, jotka ovat hyviä esimerkkejä tuloksellisista hankkeista tai hankekokonaisuuksista.

Käy tutustumassa www.lshelmet.fi (linkki)

Hankehelmet Oppitalkoot tilasuuden webcasting tallenne löytyy tämän  linkin takaa

 


Ohjelmakauden 2014-2020 ensimmäiset hankehaut ovat käynnistyneet Länsi-Suomessa.

"Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020"-ohjelmakauden ensimmäiset maakunnalliset hankehaut ovat käynnistyneet. Haettavissa on sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta.

Tietoa maakunnallisten hakujen painopisteistä tarkempine hakuohjeineen on saatavissa täältä

HUOM! Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämän ESR-rahoituksen ja Pirkanmaan liiton myöntämän EAKR-rahoituksen käynnissä olevaa hakuaikaa on päätetty jatkaa. Haun uusi päättymisaika on 3.9.2014. Syynä hakuajan jatkamiseen ovat EURA2014 -tietojärjestelmässä ilmenneet käyttöongelmat.

 


Kestävää kasvua ja työtä - rakennerahastokauden 2014 - 2020 infotilaisuus Keski-Suomessa

Kestävää kasvua ja työtä - rakennerahastokauden 2014 -2020 infotilaisuudessa 28.5.2014 täysi Volmari -salillinen kuulijoita sai tietoa sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kehittämisen tavoitteista, painopisteistä ja arviointikriteereistä.

Avauspuheenvuorossaan Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Juha S. Niemelä korosti uuden rakennerahasto-ohjelmakauden tavoitteita. "Tavoitteena on talouskasvun tukeminen ja uusien työpaikkojen syntyminen. Jokaisen hankkeen on vietävä näitä tavoitteita eteenpäin", hän sanoi.

Rakennerahasto-ohjelma on myös keskeinen väline maakuntastrategian toteuttamisessa. "Huikeita idiksiä kaivataan" kannusti Niemelä TV-hahmoa lainaten.

Toimintalinja 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin aloitti kertomalla, mitä ohjelma-asiakirjassa sanotaan yritys- ja innovaatiotoiminnasta.  Haasteena on yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten heikentynyt kansainvälinen kilpailukyky ja kasvuyritysten vähäinen määrä.  Tavoitteet keskittyvät uudistumiseen ja ennakointiin. Tarpeen on tukea mm. yritysten uuden liiketoiminnan kehittämistä, pk-yritysten uudistumista, kansainvälistymistä sekä uuden tiedon hyödyntämistä yrityksissä. Jaakko Ryymin avasi myös uuden yritystukilain sisältöä.  Avustuksia myönnettäessä tulee ottaa huomioon Euroopan unionin ja kansallisen alue- ja rakennepolitiikan tavoitteet. Käytettävät tukimuodot ovat: yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus.

Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Ohjelmapäällikkö Pirjo Peräaho Keski-Suomen liitosta toi tilaisuuteen myös Pirkanmaan liiton terveiset. 

Toimintalinjan eritystavoitteet ovat:
- Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen
- Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
- Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

"Tutkimuslaitoksissa syntyvä uusi tieto on saatava pk-yritysten käyttöön" sanoi Pirjo Peräaho. Hanketoimijoita Pirjo Peräaho kehotti miettimään, mitä eritystavoitetta hanke palvelee ja pitämään Keski-Suomen maakunnan painotukset keskiössä. Etusijalla ovat biotalouden, digitalouden ja osaamistalouden ratkaisut.  

ESR - haun painopisteet

ESR-koordinaattori Antti Hänninen esitteli Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoitteita. Tavoitteena on mm. tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä, edistää tasa-arvoa ja ehkäistä syrjäytymistä.

Antti Hänninen kertoi, että Keski-Suomen ESR-haun painopisteitä ovat määrittäneet Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 ohjelma-asiakirja, Keski-Suomen maakuntastrategia, hanketoimijoiden näkemykset, Keski-Suomen ELY keskuksen tavoitteet ja valtakunnalliset ESR-ohjelmat.

Tilaisuuden esitysmateriaalit ja tarkempaa tietoa hankehausta löytyy täältä

 


Lähtöjysäys uuteen ohjelmakauteen pamautettiin Etelä-Pohjanmaalla

Uuden EU-ohjelmakauden mahdollisuudet kiinnostivat lähes 300 henkeä 16.5.2014 Seinäjoella pidetyssä Lähtöjysäys -tilaisuudessa. Aamupäivällä tarjottiin tiivis tietopaketti rakennerahastoista, maaseuturahastosta ja alueellisen yhteistyön ohjelmista. Tietopaketin sisältämät uudistukset pitivät yleisön tarkkaavaisena. Rakennerahasto-ohjelma on tällä kaudella yhteinen EAKR- ja ESR rahoitukselle. Ohjelmassa on edelleen toimintalinjat, mutta uutta ovat toimintalinjojen investointiprioriteetit ja eritystavoitteet. Hankkeet arvioidaan erityistavoitteisiin perustuvien valintakriteerien pohjalta. Rakennerahastoissa valintakriteerit olivat käytössä jo viime ohjelmakaudella, joten aivan uutta hakemusten pisteyttäminen ei tule olemaan. Maaseuturahastoon valintakriteerit tulevat ensimmäistä kertaa.

Suurimman muutoksen ohjelman rahoittamiseen ja toteuttamiseen tuo rahoituksen merkittävä väheneminen, tarvitaan uutta yhteistyötä ja koko maakuntaa aidosti hyödyttävää kehittämistoimintaa, sanalla sanoen kehittämisen tason nostoa seuraavalle tasolle. EAKR rahoitusta on käytettävissä koko ohjelmakaudella 24,43 milj. euroa ja ESR rahoitusta 12,8 milj. euroa. Rakennerahastojen hallinnollinen keventäminen on tehty  keskittämällä Länsi-Suomessa ELY -keskuksen rahoituksen hallinnointi Keski-Suomen ELY-keskukseen ja maakuntaliittojen koordinoivana liittona toimii Pirkanmaan liitto, joille hakemukset osoitetaan. Hankevalmistelu sekä ELY -keskuksessa ja Etelä-Pohjanmaan liitossa jatkuu entiseen malliin. Ensimmäinen haku on auki 1.9.2014 saakka. EURA2014 järjestelmä on avautunut 5.5.2014, jonne hakemuksia voi jo kirjoittaa. Haku avataan ja tarkemmat ohjeistukset ilmestyvät pian.

ESR rahoituksessa painottuu nuorten kohderyhmä kaikissa ESR toimintalinjoissa, mukana ovat myös ikääntyvät yli 54 –vuotiaat. Työn tuottavuutta ja työhyvinvointia pyritään myös lisäämään. Koulutuksen ja työelämän yhteistyön edistämisen uusien toimintamallien kehittäminen ovat edelleen ajankohtaisia. EAKR rahoitus kohdistetaan pääasiassa maakunnan osaamis- ja innovaatiorakenteiden kehittämiseen. Vähähiilisyys on vahvasti esillä. EAKR yritystukirahoitus käynnistyy aikaisintaan sitten kun uusi yritystukilaki astuu voimaan heinäkuussa 2014.

Iltapäivällä hypättiin kehittämistyön seuraavalle tasolle.  Kuultiin inspiroivia puheenvuoroja ideoiden synnystä ja siitä, miten on edetty kohti mahdottomiltakin vaikuttavia tavoitteita ja tuloksia. Muualta löytyneitä kehittämisen helmiä esitteli Riitta Juusenaho Tampereen kaupungin TOP School –oppimisympäristöihin kansainvälistä vetovoimaa hankkeesta ja paikallisten toimijoiden saumattoman yhteistyön onnistumisesta tarinoi Antti Tulila Vesannolta.

Duudsoni HP Parviainen kertoi Duudsonien matkasta menestykseen. Hänen keskeinen sanomansa oli, että mikään ei oo maharotoonta.  Mahdottomankin unelman saa toteutumaan kun tekee sitä mistä tykkää, unelmoi suuria päämäärätietoisesti, ystävyydellä, luovuudella, huumorilla ja yhdessä nauramalla, positiivisella anarkialla; elämä ei ole niin vakavaa, lapsen mielisyydellä ja uskalluksella heittäytyä oman epämukavuusalueen ulkopuolelle. Kaikki nämä ovat myös EU rahoitteisessa kehittämisessä varteen otettavia onnistumisen aineksia.

Aamupäivän esitykset löytyvät Etelä-Pohjanmaan liiton sivulta ja tämän linkin takaa.


Hankehelmet Cocktaileilla nautittiin kehittämisen anteja

Päättyneen ohjelmakauden 2007-2013 Hankehelmi Cocktaileja nautittiin lähes 100 hengen voimalla Tampereella Teerenpelissä. 10.6. jatketaan Hankehelmet Oppitalkoilla Rytmikorjaamolla Seinäjoella. Seuraa suoraa webcasting lähetystä klo 13 alkaen, linkki lähetykseen

Hankehelmet Oppitalkoot webcasting

Länsi-Suomen alueen rahoittajat ovat valinneet ohjelmakaudella 2007 -2013 lähes 400 rahoitetun ESR –hankkeen joukosta 30 hankehelmeä, jotka ovat hyviä esimerkkejä hankkeista tai hankekokonaisuuksista, joissa on jotakin erityistä jaettavaa muillekin opiksi ja hyödynnettäväksi. Jokaisesta hankehelmestä on tehty oma tuloskorttinsa, jossa tarkastelussa ovat etenkin hankkeen käytännön ratkaisut ja niiden tuomat hyödyt.

Hankehelmen toteuttaja kertoi cocktailpöydän äärellä oman tarinansa hankkeensa onnistumisesta, eikä epäonnistumisia jätetty myöskään piiloon. Hyvinvointia ja kilpailukykyä on edistetty Euroopan sosiaalirahaston avulla hyvin monipuolisesti, vaikuttavasti ja uusia toimintoja on otettu käyttöön. Uudistava voima on ollut paljon enemmän mitä hankeraportit kertoo, numerojen takana on aitoa elämää ja yhteiskunnallista kehittämistä. Hankehelmien tulokset tarjoavat vaikuttuvan pohjatyön seuraavan ohjelmakauden käynnistämiseksi. Iltapäivän aikana tuotiin yhteen uusia kumppaneita Länsi-Suomen alueelta, käyntikortit vaihtoivat omistajia ja tapaamisia sovittiin. Puheenaiheena oli mm. miten hankehelmien tuloksia hyödynnetään seuraavan kauden hankkeiden valmistelussa ja niiden testaamia ratkaisuja levitetään muihin maakuntiin.

Teemoiksi rahoittajat valitsivat keskeisimmät ESR teemat työllisyys, osallisuus, nuoret, kestävä kasvu, osaaminen, ja hanketoteutuksen hyvät käytännöt. Länsi-Suomen suuralueeseen ohjelmakaudella 2007-2013 kuuluivat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnat.  

Kevään toisessa kohtaamisessa, Hankehelmet Oppitalkoissa 10.6. työ jatkuu. Pääosissa on hyvät käytännöt -teeman Hankehelmien opit, niiden jakaminen ja niistä oppiminen.

Hankehelmet oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoella Rytmikorjaamolla
Tiistaina 10.6.2014, klo 12.30-16.00

Iltapäivän aikana on jaossa kovimpia kantapäänoppeja esimerkillisistä länsisuomalaisista hankkeista EU-ohjelmakaudelta 2007-2013. Ohjelmassa mm. yksinkertainen työkalu ymmärrettävään tulosviestintään, hankehelmien teema hankkeiden hyvät työkäytännöt esittäytyy ja rahoittajien piinapenkki.

Ohjelmaan ja ilmoittautumiseen pääset rakennrahastot.fi kalenterista ja alla olevasta www.lshelmeti.fi kautta.

Tutustu hankehelmiin etukäteen Länsi-Suomen Helmet –oppimisympäristössä

http://www.lshelmet.fi/groups/group/show?groupUrl=esr-tulosviestinta

Mukaan ovat tervetulleita kaikki EU-hankkeiden hyvistä käytännöistä ja tuloksista kiinnostuneet!
Länsi-Suomen ESR koordinaatioryhmä
Keski-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot:  kehittämisasiantuntija Tuija Nikkari
tuija.nikkari@ely-keskus.fi


 

 

 


Ohjelmakauden 2014-2020 ensimmäinen hankehaku Keski-Suomessa on käynnistynyt

Uuden ohjelmakauden ensimmäinen hankehaku Keski-Suomessa on käynnistynyt.

Keski-Suomen ELY-keskuksessa ja Pirkanmaan liitossa on haettavana Keski-Suomen alueellisesta rahoituskehyksestä 6,9 miljoonaa euroa EU-tukea kehittämis- ja investointihankkeille, joilla tuetaan:

•    pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä (EAKR)
•    uusimman tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä (EAKR)
•    työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta (ESR)
•    koulutuksen ja ammattitaidon kehittämistä sekä elinikäistä oppimista (ESR)
•    sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa (ESR)

Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA2014-tietojärjestelmässä viimeistään maanantaina 1.9.2014. Tietojärjestelmä löytyy osoitteesta www.eura2014.fi. Haettavan kehittämistoiminnan painopisteet sekä tarkemmat hakuohjeet löytyvät tästä.

Hankehakuun liittyvä hakuinfo järjestetään 28.5.2014 klo 9.00 - 11.30 Jyväskylässä. Hakuinfon ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät tästä.


Satakunnan ESR -projekteihin osallistunut yli 11 000 henkilöä

Satakunnan ELY-keskuksen rahoittamien Euroopan sosiaalirahaston (ESR) projektien vaikuttavuusarviointi julkaistu

Arviointiin sisältyneillä 45:llä ESR-projektilla on ollut merkittävä lisäarvo Satakunnan alueelle ja kehittämiselle. Projekteilla on aikaansaatu positiivisia tuloksia haasteellisessa toimintaympäristössä. Jatkossa on ylläpidettävä rakentavaa, kriittistä ja avointa vuoropuhelua kaikkien kehittämiseen osallistuvien tahojen välillä. Uusissa ESR-hankkeissa on vahvistettava tulosten käyttöönottoa ja kertyneen osaamisen päälle rakentamista.

Satakunnan ELY-keskus on teettänyt ulkoisen arvioinnin ohjelmakauden 2007-2013 Euroopan sosiaalirahaston projekteista. Arviointitoimeksianto kilpailutettiin keväällä 2013 ja arvioinnin tekijäksi valittiin Evapro Consulting Oy Vaasasta. Arviointi kohdistui 45 ESR-rahoitteiseen projektiin, joille on myönnetty rahoitusta runsaat 35 miljoonaa euroa vuosina 2007-2013. Arvioinnin alkaessa 45 projektista oli käynnissä 30 projektia.

Tavoitteena oli arvioida hankkeiden keskeisiä tuloksia ja vaikutuksia sekä tuottaa konkreettisia kehittämisehdotuksia tulevan ohjelmakauden 2014-2020 hanke- ja kehittämistyötä varten.  Arviointi tehtiin ns. monitahoarviointina eli siinä käytettiin monipuolisesti eri arviointimenetelmiä.

Arviointiin sisältyneillä 45:llä ESR-projektilla on ollut merkittävä lisäarvo Satakunnan alueelle ja kehittämiselle. Projekteilla on aikaansaatu  positiivisia tuloksia haasteellisessa toimintaympäristössä. Tavoitellut asiat ovat olleet kohderyhmissä osuvia ja projekteilla on pääsääntöisesti tehty asiakkaiden kannalta oikeita asioita. ESR-projektit ovat erittäin tärkeitä paremman reagoinnin vahvistamiseksi sekä alueen yritys- ja viranomaistoiminnan uudistamiseksi myös uudella ohjelmakaudella.

Satakunnassa projekteilla on mobilisoitu erittäin laaja joukko ihmisiä (yli 11 000) ja he ovat osallistuneet noin 150 000 koulutus- ja henkilötyöpäivään ohjelmakauden aikana. Monipuolisilla koulutuksilla on lisätty yritysten ja yksilöiden osaamista. Projekteilla on luotu uusia yhteistyötapoja osaamisen välittymiseen ja kokemusten jakamiseen. Projektit ovat mahdollistaneet vaikuttavamman yksilöllisen ohjauksen ja työllistämisen kuin mihin muutoin olisi ollut rahaa. Projektien kokemukset ovat selventäneet yritysten kehittämiseen, henkilöasiakkaiden ohjaukseen ja viranomaisyhteistyöhön liittyviä muutospaineita ja kehittämiskapeikkoja.

Arvioinnissa esitettiin kaikkiaan 26 suositusta. Jatkossa on ylläpidettävä rakentavaa, kriittistä ja avointa vuoropuhelua kaikkien kehittämiseen osallistuvien tahojen välillä. Projektitoiminnassa pitäisi soveltaa enemmän elinkaarimallia, jossa projekteista kasvaa sarja yhteiseen strategiseen tavoitteeseen pyrkiviä toimia. Projektisuunnitteluun on osallistettava entistä laajempi joukko kohderyhmien edustajia. Tulosten hyödyntämisessä tarvitaan vahvempaa tuotteistamista ja panostamista kehitettyjen toimintatapojen käyttöönoton helpottamiseen. Toteutuksen aikana projekteja on määrätietoisesti sparrattava hyvien käytäntöjen levittämiseen. Projektien tulee hakea nykyistä vahvempaa vertaistukea ja oppimismahdollisuuksia toisista projekteista.

Uudet projektit kohtaavat entistä haasteellisemman kentän, koska EU-rahoituksen väheneminen ja julkisen sektorin säästöt vähentävät satsauksia kehittämiseen. Tulevaisuus tarvitsee kuitenkin vielä enemmän kasvuhalua ja uudistumiskykyä. Nyt karttuneiden positiivisten kokemusten tulee "läikkyä" uusiin kohteisiin. Alueella tarvitaan edelleen projektien aktivaattoreita, keskustelun herättelijöitä sekä kehittämistoimien edistäjiä.

Linkki raporttiin (ely-keskus.fi)

Lisätietoja antavat:
EU-rahoituspäällikkö Maija Saari                                  Arvioinnin toteuttaja Olli-Pekka Viinamäki
gsm 044 712 4048                                                           gsm 050 554 0789
Tilaaja: Satakunnan ELY-keskus                                   Evapro Consulting Oy
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi                                   etunimi.sukunimi@evapro.fi
 

 

 


Tasa-arvokoulutukset alueilla kevät 2014

Rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 horisontaalisten periaatteiden painopiste kasvaa ja sukupuolten tasa-arvonäkökulma arvioidaan jo hankkeiden hakemusvaiheessa riippumatta siitä, mikä on hankkeen sisältö (sekä ESR- että EAKR-hankkeet). Työ- ja elinkeinoministeriön Valtava-kehittämisohjelma toteuttaa kevään 2014 aikana tasa-arvoon ja sukupuolinäkökulman arvioimiseen hanketoiminnassa liittyvää koulutusta rakennerahasto-ohjelman rahoittajille sekä hanketoimijoille ja niiden taustaorganisaatioille. Lue lisää koulutusten sisällöistä ja ilmoittautumisesta oheisista linkeistä:

 

Tasa-arvokoulutus rakennerahastorahoittajille

Tasa-arvokoulutus hanketoimijoille


Suomen rakennerahasto-ohjelmalla tavoitellaan kestävää kasvua ja työtä

Hallitus hyväksyi 23.1.2014 Suomen rakennerahasto-ohjelman ja kumppanuussopimuksen lähettämisen Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi. Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman toteutus alkaa toukokuussa.

Kasvun ja työllisyyden edistämiseen yhteensä noin 2,6 miljardia euroa

Rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitus kaudelle 2014–2020 on lähes 1,3 miljardia euroa. Kansallisen vastinrahoituksen (50 prosenttia) kanssa julkista rahoitusta on käytössä noin 2,6 miljardia euroa.

Ohjelmalla kunnianhimoiset tavoitteet vuoteen 2023

Rakennerahasto-ohjelman avulla tavoitellaan muun muassa 12 700 uuden työpaikan ja 1 200 uuden yrityksen syntymistä vuoteen 2023 mennessä. Uutta liiketoimintaa tavoitellaan 850 yrityksessä, liikevaihdon ja henkilöstön lisäystä 2 350 yrityksessä.  Tavoitteena on, että 5 180 yritystä osallistuu tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin.

250 yrityksen odotetaan tuovan markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta merkittävästi kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen tai materiaalin. Lisäksi tavoitellaan 200 yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävää uutta ratkaisua.

Erilaisiin työllisyyttä ja työllistymisvalmiuksia edistäviin hankkeisiin tavoitellaan 306 000 osallistujaa, joista kolmannes on työttömiä.

Ohjelmalle asetetaan seurantakomitea, joka vastaa ohjelman täytäntöönpanon tehokkuudesta ja laadusta. Maakunnissa ohjelman toteutuksesta ja seurannasta sekä niiden yhteensovittamisesta muiden kehittämistoimien kanssa vastaa maakunnan yhteistyöryhmä.

Rakennerahasto-ohjelmalla on viisi toimintalinjaa

Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.

Toimintalinjat ovat:

1.  Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
2.  Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
3.  Työllisyyden ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
4.  Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
5.  Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

EAKR:n rahoituksesta 25 prosenttia tulee kohdistua vähähiilisen talouden tukemiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa toimia, jotka kohdistuvat uusiutuvan energian käytön lisäämiseen sekä uusien energia- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen.
Kumppanuussopimuksella sovitaan eri rahastojen yhteistä tavoitteista

Samalla hyväksyttiin Euroopan rakenne- ja investointirahastojen kumppanuussopimus. Näitä ERI-rahastoja ovat Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto, Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.

Kumppanuussopimuksessa määritellään, miten ERI-rahastoilla edistetään Eurooppa 2020 -strategian älykään, kestävän ja osallistavan kasvun päämääriä ja tavoitteita. Lisäksi siinä kuvataan järjestelyt, joilla edistetään rahastojen yhteistyötä, koordinoidaan rahastoja muiden asiaan kuuluvien unionin politiikkojen ja välineiden kanssa ja rahastojen yhteistyötoimien painopistealueet.

Suomen rakennerahasto-ohjelma ja kumppanuussopimus 2014–2020 löytyy TEM:n verkkosivulta osoitteesta www.tem.fi/ohjelma2014

Lisätietoja:
aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, TEM, puh. 029 50 64935
ylitarkastaja Johanna Osenius, TEM, puh. 029 506 4937


Näytetään tulokset 91 - 100 / 102
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 11