Uutiskirjeet

Täältä löydät Länsi-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeet.

Länsi-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 7/2017

EAKR-tukea hakemaan!

Etelä-Pohjanmaalle, Keski-Suomeen, Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle suuntautuvaan kehittämistoimintaan voi jälleen hakea EAKR-tukea Pirkanmaan liitosta. Satakunta ei ole mukana tämänkertaisella hakukierroksella. Hakemus tulee jättää viimeistään 5. maaliskuuta.

Tutustu tämän linkinta takaa tarkempiin tietoihin hakemisesta ja siihen, millaiseen toimintaa erityisesti hakemuksia toivotaan.

ESR:ssä ensimmäinen ideahaku – "tavalliseen" hakuun ehtii vielä

ESR-ideahaku päättyi 11.12.2017 ja iloisena yllätyksenä  rahoittaja sai arvioitavaksi yli 120 ideaa ympäri Länsi-Suomea. Seuraavaksi vuorossa on ideoiden läpikäynti.  Idealomakkeen jättäneet saavat palautteen ideastaan 8.1.2018 mennessä.

Seuraava varsinainen ESR-rahoituskierros pyörähtää käyntiin 14.12.2017 ja hakuaika päättyy 5.3.2018. Hakemuksen voi jättää, vaikkei olisi osallistunut ideahakuun. Hakuasiakirjat löytyvät rakennerahastot.fi -sivustolta, jossa ne julkaistiin jo ideahaun yhteydessä.

Pajassa pöllytettiin viestintäkäytäntöjä

Joukko hankkeiden edustajia ja rahoittajia istuivat videoneuvottelun yhdistäminä yhteiseen viestintäaamupäivään 29.11. Maakuntastudioissa pohdittiin mm. hankkeiden oman viestinnän haasteita ja tulosten juurruttamista viestinnän keinoin, välillä käytiin keskustelua yli maakuntarajojen. Metodi todettiin toimivaksi tavaksi yhdistää hanketoimijoita isolta alueelta ilman tuntien reissailua.

Rahoittajat pistivät korvan taakse ajatuksen järjestää hanketoimijoiden tapaamisia vastaavalla konseptilla jatkossakin. Ideat ja toiveet tulevista aiheista ovat tervetulleita: millaisten hankkeiden kanssa tapaamisesta sinun työllesi olisi eniten hyötyä? Ajatuksia tästä voit laittaa tulemaan esimerkiksi alla olevaan palauteosoitteesseen.

Länsisuomalaisia hankkeita:

Digimyrskyssä rikastavaa yhteistyötä

ESR-rahoitteisessa Digimyrskyssä on yhdessä Digi Fellow -verkoston kanssa rakennettu Tampereen kolmen korkeakoulun täydennyskoulutukselle modernia verkkopalvelu-, oppimis- ja kumppanuusmallia. Mallien kehittämistyötä on tehty kehittäjätapaamisissa, webinaareissa, seminaareissa (osaamismajakat) ja luovuuspajoissa.

Webinaarien aiheita olivat digitaalisuuden hyödyntäminen työyhteisön kehittämisessä, onnistumisen eväitä digitalisaatioon, sosiaalinen media työvälineenä ja tulevaisuuden oppimisympäristöt. Webinaarien järjestämisestä syntyi Webinaarin abc-opas.

Lue lisää hankkeesta täältä.

Länsisuomalaisia hankkeita:

Tulevaisuuden maaseutu

Maaseutua ajatellaan usein kuihtuvana ja syrjäisenä alueena. Kaupungit houkuttelevat, koska siellä on enemmän töitä, paremmat palvelut ja rikkaampi sosiaalinen elämä. Ajatus on kuitenkin jo vanhanaikainen. Digitalisaatio muuttaa maailmaa niin, että paikka ja aika menettävät merkityksensä.

Kaikki eivät vielä osaa hyödyntää digitaalisuuden mahdollisuuksia. Maaseudun elinvoimaisuuden kannalta olisi erityisen tärkeää tukea maaseudun yritysten digitalisoitumista. Digitaalinen maailma on välittömästi globaali ja tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia maaseudulla toimiville yrityksille.

Lue täältä, miten EAKR-rahoitteinen Digipolku-hanke on ohjannut maaseudun yrityksiä digitalisaation mahdollisuuksien äärelle.

Hyvää joulua!

Rauhaisaa joulua ja rakennerahastotyön iloa tulevalle vuodelle toivottavat uutiskirjeen toimitus ja kaikki Keski-Suomen ELY-keskuksessa ja Länsi-Suomen maakunnan liitoissa rakennerahastotehtävissä toimivat.

 

Haluatko kommentoida uutiskirjeen sisältöä tai ehdottaa juttua seuraaviin numeroihin? Voit lähettää viestin toimitukselle otsikolla "Palautetta uutiskirjeestä" osoitteeseen rakennerahastot.lansi-suomi@ely-keskus.fi

Länsi-Suomen rakennerahastojen uutiskirjettä julkaisevat Pirkanmaan liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus. Kirjeen toimituksesta vastaa alueellinen viestintäverkosto, jossa on edustus myös Etelä-Pohjanmaan liitosta, Keski-Suomen liitosta, Pohjanmaan liitosta ja Satakuntaliitosta.


Näytetään tulokset 1 - 1 / 21
Merkintöjä per sivu 1
jostakin 21