Uutiskirjeet

Täältä löydät Länsi-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeet.

Länsi-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 1/2018

Hakuja ja tukea hakemusten tekemiseen

Käynnissä olevat EAKR- ja ESR-haut Länsi-Suomessa päättyvät 5. maaliskuuta. Hakutiedot löytyvät rakennerahastot.fi-sivustolta. Sivustolta löytyy tiedot myös 11.5. asti auki olevasta ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankehausta.

Hakemusten valmistelijoiden kannattaa vilkaista, miten Etelä-Pohjanmaan liiton asiantuntijat ohjeistavat hyvän hakemuksen tekemiseen kahdella lyhyellä videolla. Ohjeet annetaan ennen kaikkea eteläpohjalaisille EAKR-hankkeiden valmistelijoille, mutta niistä on varmasti hyötyä kaikille hakijoille. Videoihin pääset tämän linkin kautta.

Lounais-Suomeen on myönnetty rahoitusta alueen positiivisen rakennemuutoksen haasteisiin vastaamiseen ns. Siltasopimuksen pohjalta. Sopimus on valtion ja Lounais-Suomen yhteinen prosessi, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat tukemaan kasvun mahdollisuuksia. Siltasopimuksen toteuttamiseen liittyvä erillinen Satakunnan EAKR-haku avataan vielä tällä viikolla. rakennerahastot.fi-sivustolta löytyvät pian tiedot tästäkin hausta.

Seuraava hakukierros avautuu kesällä. Sitä silmällä pitäen Temaattiset torstait -tilaisuudet palaavat tarjoamaan hakijoille tukea ja sparrausta vaikuttavien hankkeiden suunnitteluun. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki rakennerahastohankkeita alueella suunnittelevat. Ks. lisää tietoa täältä.

Länsisuomalaisia hankkeita:

SeAMKin hankkeet vetivät messuille

Seinäjoen ammattikorkeakoulu järjesti tammikuun alussa historiansa ensimmäiset hankemessut. Messuilla esittäytyi yhteensä noin 50 hanketta, mikä on yli puolet koko ammattikorkeakoulun vuotuisesta hankekannasta. Onnistunut tapahtuma järjestetään uudelleen ensi vuonna.

Lue lisää messuannista täältä.

Tarinat voimaannuttavat maahanmuuttajia

Keskipohjalaisessa ESR-hankkeessa maahanmuuttajien kotouttamisessa hyödynnetään tarinoita. Menetelmän käyttö edistää osallistujan suomen kielen taitoa, oppimaan oppimista sekä luovuutta, kykyä ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä.

Tarinan tekemisen prosessi vahvistaa vuorovaikutusta ja osaamisen jakamista osallistujien kesken. Samalla se lisää osallistujien itsenäisen työskentelyn taitoja ja teknisiä taitoja, mm. digitaalisten laitteiden hallintaa. Työpajassa osallistuja ottaa vastuuta omasta työskentelystään ja ajankäytöstä.

Pääset tutustumaan Osana-hankkeeseen täällä.

EETU tekee teknologiasta venyvää

Puettava teknologia on nopeasti kasvava teollisuuden ala. Useat kansainvälisesti merkittävät toimijat ennustavat alalle voimakasta kasvua useaksi vuodeksi. Teknologiakehitys on nopeaa ja uusia teknologioita sovelletaan uusissa tuoteinnovaatioissa. Tuotteissa yhdistyy elektroniikan ja tekstiilitekniikan huippuosaaminen.

Uusinta uutta teknologian kehittämisessä edustaa venyvä elektroniikka. Lue miten alan kehitystä on tuettu Kankaanpäässä EAKR-hankkeella.

Länsi-Suomen liitot: koheesiopolitiikan rahoituksen säilyttävä korkealla tasolla

Vahva, arvonluontikykyinen EU on hyväksi koko Suomelle. EU:n monivuotista rahoituskehystä (MFF) koskevien neuvottelujen onnistumisen varmistamiseksi Suomen on oltava aktiivinen ja aloitteellinen sekä nostettava esiin moderneja, arvoa luovia tavoitteita EU:n tulevan budjettikauden valmistelussa.

Länsi-Suomi painottaa talouskasvua, innovaatioita, osaamista ja työllisyyttä tulevan koheesiopolitiikan painopisteinä – koheesiopolitiikan rahoituksen taso on myös säilytettävä mahdollisimman korkealla tasolla Suomessa.

Lue tarkemmin, mitä liitot pitävät keskeisenä Länsi-Suomen näkökulmasta. Linkki seitsemän maakuntaliiton yhteiseen kannanottoon löytyy tältä sivulta.

Avataan ovet hankkeisiin!

Eurooppa-päivänä tempaistaan hankkeet näkyviin. Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni EAKR- ja ESR-hanke avaisi ovensa – fyysisesti tai virtuaalisesti – 9.5. tai vaikka koko Eurooppa-viikon ajaksi. Kuka tahansa kiinnostunut voisi tulla paikan päälle tutustumaan, mitä hankkeessanne tapahtuu ja mitä olette jo saaneet aikaan. Toimisiko vaikka valokuvanäyttely, nettikilpailu, opastettu kiertokävely, kysy asiantuntijalta -tunti, flash mob tai tuotetestaus?

Lue lisää tempauksesta rakennerahastojen verkkosivustolta.

 

Haluatko kommentoida uutiskirjeen sisältöä tai ehdottaa juttua seuraaviin numeroihin? Voit lähettää viestin toimitukselle otsikolla "Palautetta uutiskirjeestä" osoitteeseen rakennerahastot.lansi-suomi@ely-keskus.fi

Länsi-Suomen rakennerahastojen uutiskirjettä julkaisevat Pirkanmaan liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus. Kirjeen toimituksesta vastaa alueellinen viestintäverkosto, jossa on edustus myös Etelä-Pohjanmaan liitosta, Keski-Suomen liitosta, Pohjanmaan liitosta ja Satakuntaliitosta.


Näytetään tulokset 1 - 1 / 22
Merkintöjä per sivu 1
jostakin 22