Uutiskirjeet

Täältä löydät Länsi-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeet. Aiempiin uutiskirjeisiin pääset klikkaamalla Seuraava-linkkiä sivun alalaidassa.

Länsi-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 1/2014

Uudistettu rakennerahastohallinto vauhtiin Länsi-Suomessa

Vuoden 2014 alusta rakennerahastojen hallintoa uudistettiin kokoamalla se rakennerahasto (RR) ELY- keskuksiin ja koordinoiviin liittoihin. Länsi-Suomen RR ELY -keskuksena toimii Keski-Suomen ELY ja koordinoivana maakuntaliittona Pirkanmaan liitto. Uusi johto on astunut ELYissä puikkoihin kesällä 2014. Millaiset mietteet ovat uuden toimintatavan ensimmäisinä kuukausina, siitä kertovat RR ELY –keskuksen rahoitusyksikön päällikkö Taina Lommi ja maksatusyksikön päällikkö Jukka T. Raivio sekä koordinoivan liiton ohjelmajohtaja Elina Hykkönen.

Taina Lommi rahoitusyksikön päällikkö, Länsi-Suomen RR ELY-keskus

Taina Lommi on työskennellyt pitkään rakennerahastojen parissa. Ennen RR ELY uudistusta hän toimi Uudenmaan ELY-keskuksen rahoitusryhmän päällikkönä.

- Kesäkuun alusta aloitin rahoitusyksikön päällikkönä. Työpisteeni sijaitsee Jyväskylässä, mutta liikun ahkerasti myös muissa Länsi-Suomen RR-ELY:n toimipaikoissa. Rahoitusyksikön järjestäytyminen on edelleen käynnissä, sillä esim. kansallisia yritystukia käsittelevät henkilöt siirtyivät vasta pari kuukautta sitten yksikköömme. Vanhan ohjelmakauden täysimääräisen toteutumisen varmistaminen, uuden ohjelmakauden ensimmäisten hankepäätösten valmistelu sekä toisen alueellisen hakukierroksen valmistelu pitävät minut kiireisenä. Vapaa-aikana puolestaan kiireistä vastaa vikkelä ranskanbulldoggini, joka pitää minut sopivasti liikkeessä. 

 

Jukka T Raivio, maksatus- ja tarkastusyksikön päällikkö Länsi-Suomen RR ELY-keskus

- Uudella kaudella organisaatio kevenee. Sähköinen haku- ja päätösten teko sekä laajempi toimijaverkko  antavat mahdollisuuden joustavampaan toimintaan. Resursseja voidaan suunnata sinne, missä niille on kulloinkin eniten tarvetta. Asioita on opittava tarkastelemaan omaa maakuntaa/perus-ELYn toimialuetta laajemmin ja toimimaan yhteistyössä yhteisin toimintatavoin.

Ensimmäiset kuukaudet ovat menneet työyhteisön toimintaan ja työntekijöihin tutustumisessa. Uutta henkilöstöä on siirtynyt perus-ELYistä RR-ELYihin niin heinäkuun alussa kuin syyskuussakin. Samalla työsuhteita on jo ehtinyt päättymäänkin. Kaiken tämän myllerryksen keskellä maksatuksia on kuitenkin saatu hyvin liikkeelle, vaikka joitakin pullonkauloja on päässyt syntymäänkin. Parhaillaan on menossa rakennerahastotehtäviin liittyvät yt-neuvottelut. Vanhan ohjelmakauden viimeisissä maksatuksissa  riittää töitä vielä pitkälle ensi vuoteen ja vuoden 2015 alussa aloitetaan jo myös uuden kauden maksatuksia.

 

Elina Hykkönen, ohjelmajohtaja Pirkanmaan liitosta toimii Länsi-Suomen viiden maakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntaliittojen Euroopan aluekehitysrahaston koordinaatiotoiminnan vetäjänä. Koordinoivassa liitossa rahoittajatehtävissä toimii rakennerahastoasiantuntija. Myös hankkeiden maksatus on keskitetty koordinoivaan liittoon.

- Olen työskennellyt Pirkanmaan liitossa rakennerahastotehtävien parissa noin kolmen vuoden ajan. EU on ollut työni yhteinen nimittäjä jo pidemmän aikaa. Edellinen työpaikkani oli kansalaisjärjestö Eurooppalainen Suomi ry. Siellä tekemäni työn kautta tunnen hyvin myös hankkeiden toteuttamisen arkea, Elina Hykkönen kertoo ja täsmentää  koordinaatiotyön sisältöä.

- Teemme lännen liittojen kesken entistä tiiviimpää yhteistyötä. Kaikki maakuntaliitot linjaavat itse oman EAKR -rahoituksensa käytön ja tekevät hankevalinnat. Hankkeisiin liittyvät juridiset päätökset tehdään Pirkanmaan liitossa.

Valtakunnallisen ohjelman myötä ylimaakunnallisten hankkeiden toteuttaminen on entistä helpompaa. Samoin EAKR- ja ESR -toiminnan kytkös on yhteisen ohjelman myötä hyvällä tavalla tiivistynyt. Yksinkertaistettujen kustannusmallien laajamittainen käyttöönotto merkitsee kevennystä hankehallintoon. Myös uusi Eura 2014 palvelee hyvin hankehallinnon tarpeita, kunhan tietojärjestelmän alkuongelmista päästään yli.

Ohjelmakaudella tähtäin on ennen kaikkea tuloksissa: hyvien hankkeiden avulla, rahoittajien ja hanketoimijoiden yhteistyöllä, pystymme tehokkaasti käyttämään rakennerahastovaroja alueemme kehittämiseen. Jaettavan tuen määrä on vähentynyt ja sen myötä hankkeiden välinen kilpailu ja hakemuksiin kohdistuvat laatuvaatimukset ovat lisääntyneet.

Viime kuukaudet ovat sujuneet ennen muuta rahoitusprosessin kehittämisessä. Osa prosessista hoidetaan perusliitoissa ja osa koordinoivassa liitossa ja haluamme kokonaisuudesta toimivan ja tehokkaan. Ensimmäisiä rahoituspäätöksiä päästään tekemään aivan lähiaikoina.
 

Ensimmäisen hakukierroksen valinnat loppusuoralla ja päätöksenteko alkamassa

Uuden ohjelmakauden ensimmäinen alueellinen rakennerahastojen -hankehaku päättyi  3.9.  Hakemuksia tuli Länsi-Suomen RR-ELY:n alueelle yhteensä 131 kpl. Toimintalinjaan 3 näistä osoitettiin 58, toimintalinjaan 4 lähes saman verran eli 56 kpl ja toimintalinjaan 5 tuli 17 hakemusta. Kilpailu on siis kovaa, koska rahoitusta on hakemusten määrään nähden niukasti käytettävissä.

Pirkanmaan liitolle jätettiin 97 EAKR-hakemusta. Valtaosa hakemuksista osoitettiin toimintalinjalle 2, toimintalinjalta 1 rahoitusta haettiin kahdeksalla hakemuksella. Erityisesti erityistavoitteeseen 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta liittyviä hankesuunnitelmia esitettiin runsaasti. Ylimaakunnallisiin hankkeisiin liittyviä rahoitushakemuksia jätettiin kahdeksan.

- Hankearviointi on edennyt vauhdikkaasti. Hankkeet on arvioitu ohjelman seurantakomitean hyväksymien kriteerien pohjalta erityistavoitteittain. Hyvä hankesuunnitelma vastaa ohjelma-asiakirjan investointiprioriteettiin ja sen erityistavoitteisiin myös kohderyhmiensä osalta, Taina Lommi kertoo ensimmäisen hakukierroksen päätösvalmistelun etenemisestä. ESRn osalta ensimmäiset tiedot rahoitettaviksi esitettävistä hankkeista on saatu lokakuun aikana, maakuntien yhteistyöryhmien käsittelykierrokset on pääosin käyty ja rahoituspäätökset pyritään tekemään vielä tänä vuonna.

- Maakuntaliittojen EAKR -hankehakemukset on käsitely maakuntahallituksissa on alkanut marraskuun puolenvälin jälkeen. Valmistelun päätyttyä perusliitossa hakemus siirtyy koordinoivaan liittoon, jossa ohjelmakauden ensimmäiset EAKR-rahoituspäätökset tehdään joulukuun aikana, Elina Hykkönen kuvaa maaakuntaliittojen päätösprosessia. Maakuntaliittojen päätösmallit on juuri saatu valmiiksi ensimmäisinä Eura 2014-järjestelmän päätösmalleina. ESR hankkeiden päätöksenteko avataan tämän hetken tiedon mukaan marraskuun lopussa 2014.

 

Toinen rakennerahastojen hakukierros päättyy 16.2.2015

Jatkossa alueelliset haut tulevat olemaan pääsääntöisesti koko Suomessa yhtä aikaa ja kaksi kertaa vuodessa –helmikuussa ja syyskuussa. Seuraavan haun valmistelu on jo käynnissä ja hakuilmoitukset sekä –ohjeet julkaistaan joulukuussa. Seuraava hakukierros päättyy 16.2.2015.

 

Yritystukihakemuksia vireillä runsaasti

Kesällä voimaan tullut uusi yritystukilaki (1.7.2014)  ja syyskuussa 15.9.2014 vahvistettu yritystukiasetus toivat muutoksia yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden rahoitukseen. Yritystukien päätökset on keskitetty 15.9.2014 lähtien neljään rakennerahasto ELYyn. Päätöksiä tehdään jatkossa neljällä suuralueella Hämeen-, Etelä-Savon-, Keski-Suomen- ja Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskuksissa. Länsi-Suomen suuralueeseen kuuluvat Keski-Suomen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY- keskukset.  Yritysten asiointi tapahtuu edelleen oman alueen ELY- keskuksessa eli palvelut löytyy paikallisesti kuten aiemminkin.

Yritystukien päätöksenteko käynnistyi 4.11. alkaen. Yritystukihakemuksia on vireillä Länsi-Suomen suuralueella n. 190 kpl ja haettu avustusmäärä on lähes 17 milj. euroa.

Lue lisää

Jaakko Ryymin, rahoituspäällikkö
Keski-Suomen ELY-keskus

 

Valtakunnalliset haut

Avoinna olevat haut löytyvät rakennerahastot.fi sivulta kohdasta ajankohtaista

STM avaa ESR-hankehaun toimintalinjassa 5 "Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta" 21.10. - 26.11.2014

lue lisää

OKM:n hallinnonalan valtakunnallisten ESR-toimenpidekokonaisuuksien haku 6.10. – 8.12.2014

lue lisää

Valtakunnallinen ESR -haku toimenpidekokonaisuuteen Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä 1.10.-1.12.2014

lue lisää

 

Länsi-Suomen rakennerahastoasiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät rakennerahastot.fi verkkopalvelusta

Yhteystiedot

Seuraava Länsi-Suomen rakennerahastojen uutiskirje ilmestyy joulukuussa 2014. Pääaiheena on 16.2.2015 päättyvä haku.

Tilaa Länsi-Suomen rakennerahastojen uutiksirje sähköpostiisi.


Näytetään tulokset 24 - 24 / 24
Merkintöjä per sivu 1
jostakin 24