Valtakunnalliset teemat

Osa rakennerahasto-ohjelman rahoituksesta on sovittu käytettäväksi ns. valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen. Valtakunnalliset teemat ovat ministeriöjohtoisesti valmisteltuja kehittämiskokonaisuuksia, mutta joiden toteuttaminen tapahtuu kuitenkin ohjelmassa määritellyn toiminnan puitteissa.

Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksesta 10 % käytetään innovatiiviset kaupungit -ohjelmaa tukeviin toimenpiteisiin sekä yritysverkostojen rakentamiseen. Teeman valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Osaamis- ja yritysverkostot -teeman sisällöllisen kuvauksen löydät täältä.

Euroopan sosiaalirahaston rahoituksesta 25 % käytetään kolmeen valtakunnalliseen teemaan: työllisyys, osaaminen ja sosiaalinen osallisuus:

Työllisyys-teemaan sisältyy mm. seuraavia kehittämistoimenpiteitä: nuorten työllistymistä edistävät palvelut, maahanmuuttajien kotoutuminen, kansainvälinen työnvälitys, työelämän laadun kehittäminen. Teeman valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Työllisyys-teeman sisällöllinen kuvaus löytyy täältä.

Osaamisen teemaan sisältyy mm. seuraavia kehittämistoimenpiteitä: koulutuksesta koulutukseen tai työhön siirtymien tehostaminen, korkeakoulutuksen työelämävastaavuuden kehittäminen, aikuisten osaamistason nostaminen, ohjauspalvelut, valtakunnalliset koulutusmallit kasvu- ja rakennemuutosaloille. Teeman valmistelusta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Osaaminen-teeman sisällöllisen kuvauksen löydät täältä.

Osallisuuden teemaan sisältyy mm. seuraavia kehittämistoimenpiteitä: kuntoutuksen palvelujärjestelmän kehittäminen, osallistava nuorisotakuu, syrjinnän torjunta. Teeman valmistelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tutustu Osallisuus-teeman sisällölliseen kuvaukseen täällä.

Länsi-Suomen ESR-haku alkoi 15.6.2018

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi-Suomen alueella 15.6.2018-3.10.2018. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta.  

Hakuun kuuluvissa maakunnissa ovat haussa kaikki ESR- toimintalinjat ja erityistavoitteet. Maakuntapohjaiset painotukset löydät hakuohjeesta.

Kannustamme hakijoita myös konkreettisten kokeiluhankkeiden suunnitteluun ja hakemiseen.

Tarkemmat hakuohjeet löydät "Hakuajat"-osiosta ja hakuohjeesta.

 

Lisätietoja

Länsi-Suomen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat