Kehittämisen painopisteet - Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen maakuntastrategian läpileikkaavana teemana kumppanuus

Varsinais-Suomen maakuntastrategia sisältää sekä maakuntasuunnitelman vuoteen 2035+ että maakuntaohjelman kaudelle 2014–2017. Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, jossa on asetettu maakunnan kehittämisen tavoitteet ja strategia. Asiakirja on luonnosvaiheessa. Maakuntavaltuuston on tarkoitus hyväksyä se 16. kesäkuuta.

Varsinais-Suomessa rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa maakuntasuunnitelman tavoitteita.

Maakunnan visiona on "Varsinais-Suomessa elämisen laatu on Suomen parasta. Menestyvää ja hyvinvoivaa maakuntaa rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella".

Läpileikkaavana teemana on alueen toimijoiden kumppanuus ja yhdessä tekeminen. Maakuntaohjelma sisältää kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja toimenpiteet. Ohjelma on koko maakunnan yhteinen tahtotila. Strategia onkin nimetty kumppanuusstrategiaksi.

Strategian kärkiteemoja on neljä:

  • Vastuullisuus – tulevaisuus on valintoja nyt
  • Yhteistyötaidot – yhdessä rajat ylittäen
  • Saavutettavuus – lähestyttävä Itämeren portti
  • Resurssiviisaus – innovoivaa edelläkävijyyttä

Maakuntasuunnitelman neljä kärkiteemaa luovat käsityksen siitä miten vastuullisuus, yhteistyötaidot, saavutettavuus ja resurssiviisaus toteutuvat ja näkyvät Varsinais‐Suomessa vuonna 2035.