Rakennerahastot Pohjois-Suomessa

Pohjois-Suomen sivuilla kerrotaan ohjelmakauden 2014-2020 ajankohtaisista asioista, rakennerahastotoiminnalla rahoitettavien kehittämistoimien painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta alueella.

Itä- ja Pohjois-Suomelle laadittu yhteinen alueellinen suunnitelma tarkentaa valtakunnallisen "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020" -rakennerahasto-ohjelman toteutusta. Alueellinen suunnitelma huomioi Itä- ja  Pohjois-Suomen erityispiirteet ja painotukset. Maakuntalähtöinen toteutus pohjautuu maakuntaohjelmiin ja niiden toimeenpanosuunnitelmiin, jotka kattavat sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tarjoamat mahdollisuudet.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus palvelee ESR- ja EAKR-rahoituksen osalta Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun alueella, Keski-Suomen ELY-keskus palvelee ESR- ja EAKR-rahoituksen osalta Keski-Pohjanmaalla. Maakuntien liitot palvelevat EAKR-rahoituksen osalta omissa maakunnissaan.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa REACT-EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita ja EAKR-ympäristöpainotteisia hankkeita rahoitettavaksi...

Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä

Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä Suomi saa lisämäärärahoja pk-yritysten kilpailukyvyn tukemiseen Euroopan komission toukokuussa 2020 antamien maakohtaisten...

Keski-Pohjanmaan liitto jatkaa 7.5. päättyväksi ilmoitetun EAKR-haun päättymisaikaa 10.5.2021 asti

Syynä on tietojärjestelmän ruuhkautumisen aiheuttamat viiveet hakijan toimintojen käytössä. Keski-Pohjanmaalla on haettavana 1,493 miljoonan euron edestä Euroopan aluekehitysrahaston...

Lapin liiton REACT-EU rahoitushaku (EAKR) käynnissä

REACT-EU on käynnissä olevaan rakennerahasto-ohjelmaan tulevaa lisärahoitusta, jolla  tuetaan elinkeinojen toipumista koronapandemian vaikutuksista. REACT-EU lisärahoitusta kohdentuu EAKR- ja...