Pohjoisen valtavat mahdollisuudet

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän pohjoisilla alueilla (ns. Barentsin alueella) on vireillä mittava määrä suurinvestointeja, joissa puhutaan vähintään kymmenistä, sadoista tai jopa miljardeista euroista.

Tämä laajentaa pohjoissuomalaisten yritysten mahdollisuuksia tarjota erityisosaamistaan. Avainsanoja ovat erikoistunut huippuosaaminen, verkostoituminen sekä myös kielitaito.

Nykyisille hankintatrendeille on yleistä, että loppuostaja haluaa kilpailuttaa mahdollisimman suuria kokonaisuuksia ja antaa päähankkijoille vastuun alihankkijoista. Vain harvalla pohjoissuomalaisella yrityksellä on realistinen mahdollisuus lähteä yksin tarjoamaan kokonaisratkaisuja suurhankkeisiin. Verkostoituminen ja laajempi yhteistyö on ainoa oikea tapa lähestyä suurhankkeita. Julkisen sektorin (ml. rakennerahastotoiminta) roolina tässä työssä on toimintaedellytysten luominen yrityksille. Ja mieluusti niin, että unohdetaan ELY-keskus-, maakunta- ja kuntarajat. Oleellista on, että saatetaan yhteen joukko suomalaisia yrityksiä, jotka yhdessä muodostavat kansainvälisesti kilpailukykyisen kokonaisuuden.

Olemme Keski-Pohjanmaalla halunneet alueellisin kehittämisvaroin edesauttaa alueemme yritysten pääsyä mukaan suurhankkeisiin. Yrityksille on välitetty tietoa kohteista ja niiden tarpeista. Yrityksiä on kannustettu, sparrattu ja edesautettu vuoropuheluun potentiaalisten asiakkaiden kanssa ja sitä kautta rohkaistu mukaan tarjouskilpailuihin. Kokkolan seudun kehitys Oy (Kosek) on yhteistyössä Barentskeskuksen ja Business Oulun kanssa muodostanut vahvan kolmikon, joka on tuonut Barentsin alueen mahdollisuuksia voimakkaasti koko pohjoisen Suomen yritysten tietoisuuteen. Työ jatkuu edelleen.


Keskipohjalaisella erityisosaamisella on vientiä

Konepajavalmistuksen kokenut erityisosaaja


Autotalliyrityksenä 60 vuotta sitten toimintansa käynnistänyt  Ab A. Häggblom Oy on tänä päivänä innovatiivinen konepajavalmistuksen ammattilainen, jonka menestystarinassa erityisosaamisella on keskeinen rooli.

Pitkäaikaisia asiakassuhteita

Yritys on ottanut ensimmäiset kansainvälistymisen askeleet jo 60- ja 70-luvuilla. Toimitusjohtaja Jukka Karhulan mukaan yksi tärkeä merkkipaalu perheyrityksen historiassa on oman tuotannon käynnistyminen 80-luvulla. Ensimmäinen tuotantoasiakas oli kotimainen paalutuskoneita valmistava Junttan, joka on konepajalle edelleen erittäin merkittävä asiakas.

Uudelle vuosikymmenelle tultaessa tuotannon lisäksi varaosamyynti kehittyi huomattavasti.

 - 1980- ja -90-lukujen vaihteessa yritys sai toimialan kansainvälisesti vahvimpien brändien edustukset, ja noiden merkkien kuten Bercon ja Escon maahantuojana ja virallisena kumppanina olemme nykyäänkin, Ab A. Häggblom Oy:n toimitusjohtaja Jukka Karhula kertoo.

- 2000-luvulla kasvu on jatkunut voimakkaasti lähinnä sen ansiosta, että asiakkaidemme tuotantomäärät ovat kasvaneet ja me olemme kasvaneet heidän mukanaan. Samanaikaisesti Häggblom on löytänyt uusia asiakkaita ja kehittänyt uusia tuotteita. Toimitusjohtaja Karhulan mukaan yritystuet ovat helpottaneet isojen investointipäätösten tekemistä.

-Joustavuus, nopea reagointi asiakkaiden erityistarpeisiin sekä henkilökunnan korkea ammattitaito ovat meille tärkeitä kilpailutekijöitä.  Kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaita, jotta pystymme tuottamaan ratkaisuja, jotka tukevat heidän liiketoimintaansa.


Kolme liiketoiminta-aluetta; telaketjusovellukset, isot kaivoskokoluokan kauhat sekä huolto ja varaosat

Telaketjusovellukset kattavat kaiken konepajatoiminnan muun muassa alavaunuineen ja telarunkoineen. Yhtiön viimeisin kehityskohde on ollut kaivoskauhat, joille varsinkin Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan kaivosalueet tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Huolto- ja varaosapalveluissa Häggblom on panostanut perinteisesti isoon varastoon ja asiakkaiden tarpeiden ennakointiin, sillä konetyössä nopea varaosahuolto on keskeinen osa kannattavaa ja kilpailukykyistä liiketoimintaa. Yrityksellä onkin tarjota asiakkailleen Pohjois-Euroopan laajin varaosavalikoima.

Suomessa Häggblom on markkinajohtaja kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella. Osaltaan erikoistumisen ansiosta isoissa kaivoskauhoissa lähin kilpailija löytyy Saksasta. Huollossa ja varaosissa kilpailutilanne on paljon tiukempi, mutta asiakkaat ovat oppineet arvostamaan Häggblomin konepajan pitkän kokemuksen mukanaan tuomaa osaamista sekä kykyä ennakoida ja reagoida nopeasti.

- Huolto työllistää meitä tosi paljon, koska esimerkiksi isot kaivosyhtiöt saavat meiltä kokonaispalveluita. Ylläpidämme ja huollamme sekä Kokkolassa että kenttähuoltona kaivoksilla. Suunnittelemme ja valmistamme myös monenlaisia räätälöityjä tuotteita sen mukaan, millaiset olot ovat kullakin kaivoksella.

- Lisäksi laadukkaat toimittajaverkostot sekä pitkäaikaiset kumppanuudet Euroopassa ja Kaukoidässä ovat meidän yksi vahvuus. Tärkeää on myös se, että Kokkolan sataman ansiosta konttiliikenne toimii tehokkaasti, Karhula sanoo.
 

Yhtiötä luotsataan eteenpäin suomalaisittain jopa poikkeuksellisen nuorekkaalla otteella

Konepaja työllistää Kokkolassa noin 85 henkilöä. Heistä tuotannossa työskentelee noin 50 henkilöä ja 35 toimihenkilötehtävissä. Ainoastaan pintakäsittely hankitaan ulkopuolelta. Henkilöstön ammattitaidosta huolehditaan koulutuksella, minkä ansiosta osaaminen on korkealla tasolla hitsareista asentajiin ja toimihenkilöihin. Koulutuksen lisäksi laatutyö käsittää ISO 9001-laatujärjestelmän, hitsauksen laatujärjestelmät sekä säännölliset auditoinnit. Yritys käyttää aktiivisesti paikallisesti toteutettuja täsmäkoulutuksia hyväksi. 

 Yhtiötä luotsataan eteenpäin suomalaisittain jopa poikkeuksellisen nuorekkaalla otteella. Karhula laskee, että uudistuneen johtoryhmän keski-ikä on 35 vuotta. Asia, jota monet yrityksessä vierailleet ovat ihastelleet.

 - Yleinen markkinatilanne on tällä hetkellä haastava joka paikassa. Myös valtion panostukset infran ylläpitoon ja rakentamiseen ovat huolestuttavan alhaisella tasolla verrattuna esimerkiksi Ruotsin panostuksiin.

Teksti: Tuija Puumala, Jorma Uusitalo/Ab A. Häggblom Oy haastattelu

Ab A. Häggblom Oy:n verkkosivuille >>>