Lapissa ennakoima yhessä!

Kuva: Tuula Uusipaavalniemi / Lapin ELY –keskus

Lapin ennakoinnin kantavana voimana on koulutuksen järjestäjien, elinkeinoelämän ja alueviranomaisten tiivis yhteistyö. Ennakointityö painottuu toimintaympäristön, toimialojen, työvoiman ja osaamisen seurantaan ja tulevaisuuden näkymiin. Yhteinen näkemys Lapin tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista auttaa maakuntaa suuntaamaan toimenpiteitä kohti tavoiteltavaa tulevaisuutta. Lapin ennakoinnin toimintamalli luo pohjan yhteistyölle ja Lapin luotsi -ennakointisivusto välittää tietoa tulevaisuuden pohtijoille.

Lapin ennakoinnin toimintamalli perustuu maakunnallisen ennakointiryhmän, ennakointivastaavien ryhmän ja yhdeksän toimialaklusterin verkostomaiselle työlle. Kussakin ryhmässä on mukana elinkeinoelämän ääni alueviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien lisäksi. 

Lapin liitto

Maakunnallinen ennakointiryhmä tuottaa näkemyksiä Lapin maakunnan tilasta ja tulevaisuudesta sekä toimii päättävänä elimenä ennakoinnissa. Lisäksi ryhmän tehtävänä on valmistella määrävuosittain maakunnan pitkän aikavälin työvoima-, ammattirakenne- ja koulutustarve-ennusteet ja tehdä ehdotus maakunnan koulutustarjonnan mitoittamisesta.

Ennakointivastaavien ryhmä huolehtii ennakointitoiminnan kehittämisestä ja käytännön toteuttamisesta. Ryhmä koordinoi esimerkiksi Lapin luotsi -ennakointisivuston sisältöjä ja toimialaklustereiden toimintaa sekä vastaa Lapin toimintaympäristökuvauksen vuosittaisesta laatimisesta. Ryhmä suunnittelee Lapin ennakoinnin vuosikellon, johon kootaan näkyväksi maakunnallinen ennakointitoiminta, tilaisuudet ja julkaisut.

Elinkeinoelämän äänenä toimii yhdeksän toimialaklusteria keskeisiltä ja kehittyviltä toimialoilta (esim. kaivosala, matkailu- ja kulttuuriala ja hyvinvointiala). Klusteritoiminta vahvistaa toimialojen asiantuntemusta sekä tiivistää elinkeinoelämän, aluehallinnon ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja parantaa tiedon vaihtoa. Klustereissa keskustellaan alan työllisyysnäkymistä ja tulevaisuuden osaamisalueista sekä arvioidaan työvoima-, koulutus- ja osaamisen kehittämisen tarpeita ja yritysten menestymisen edellytyksiä. Parhaimmillaan klusterityöskentely tuottaa sekä pidemmän aikavälin näkemyksiä toimialojen kehityksestä että vastaa yritysten välittömiin palvelutarpeisiin.

Lappilaisten toimijoiden yhteiselle Lapin luotsi -ennakointisivustolle (luotsi.lappi.fi) kootaan ennakointia tukevaa tietoa. Sivustolle tuotetaan tietoa muun muassa Lapin toimintaympäristön ja eri toimialojen kehittymisestä. Tietoa hyödynnetään eri organisaatioiden sekä maakunnan kehittämisessä ja päätöksenteossa. Viranomaisten yhteistyönä Luotsiin päivitettävä Lapin toimintaympäristökuvaus on herättänyt kiinnostusta myös muissa maakunnissa. 

Lapin ennakointitoimintaa on kehitetty Lapin liiton toteuttamissa hankkeissa. Lapin ennakoinnin toimintamalli sekä Lapin luotsi -ennakointisivusto rakennettiin Lappi kuvaan 2030 – maakunnallisessa ennakointihankkeessa (1.1.2012–30.4.2014, ESR, Lapin ELY-keskus). Toimialaklusterien toimintaa sekä lappilaisten ennakointiosaamista kehitettiin Lappi tekee tulevaa -hankkeessa (1.5.2014–31.3.2015, ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus). Juuri käynnistyneessä Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hankkeessa (1.4.2015–31.3.2018, ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) tuotetaan ja kootaan ennakointitietoa Lappi-sopimuksen tarpeiden pohjalta. Lisäksi tavoitteena on kehittää yhteistyötä pohjoisella alueella Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Ruotsin ja Norjan ennakointitoimijoiden kanssa.

Hankkeen myötä lappilainen ennakointitoiminta suuntaa katseensa pohjoiseen, rajojen yli ja arktisten alueiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Lapissa tulevaisuus tehdään yhdessä ennakoiden.
 

Päivi Holopainen ja Pirita Jokikaarre
Lapin liitto