Pakkaskonsentraatiolla uusia tuotemahdollisuuksia

Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön (MITY) KryoMikro -hankkeessa on saatu kiinnostavia tuloksia pakkaskonsentraatiolla erilaisten teollisten näytteiden käsittelyssä. Hankkeessa on tutkittu pakkaskonsentroinnin vaikutuksia panimo- ja meijeriteollisuuden sekä luonnontuotealan näytteillä.

Lisäksi tekniikan soveltuvuutta on tutkittu jätevedestä erotetun regenerointiveden rikastamiseen. Pakkaskonsentrointi soveltuu hyvin mm. erilaisten marjamehujen, mahlan, olutnäytteiden ja heran väkevöintiin. Esimerkiksi mahlan hyvin alhainen kuiva-ainepitoisuus saatiin nousemaan yli 13 -kertaiseksi, ja oluen etanolipitoisuus nostettua 5%:sta noin 20%:ksi.  

Tekniikka soveltuu laimeille vesinäytteille, joita on tarve väkevöidä. Veden poistaminen tehdään yleensä kuumentamisen avulla, joka on kallista ja usein myös heikentää lopputuotteen laatua. 

Pakkaskonsentraatio on prosessi, joka tapahtuu luonnostaan vesiliuoksen jäätyessä: puhdas vesi kiteytyy ensin ja sulaan osaan konsentroituvat liuoksessa olevat vesiliukoiset yhdisteet, kuten suolat, vitamiinit, proteiinit ja aromaattiset yhdisteet. Prosessissa myös näytteen lämpöherkät yhdisteet kuten aromiaineet ja vitamiinit säilyvät hyvin, jolloin saadaan korkealaatuisia lopputuotteita.

Teknologiassa voidaan hyödyntää joissain sovelluksissa myös pohjoisen kylmiä olosuhteita, joka parantaa menetelmän kustannustehokkuutta.  

Hankkeessa on tehty alustavaa laite- ja teknologiakartoitusta ja todettu, että teollisia ratkaisuja varsinkaan pienten yritysten tarpeisiin ei löydy, vaan kryokonsentraatiolaitteistot ovat kalliita ja suunniteltu isojen yritysten käyttöön.

Laiteteknisiin haasteisiin haetaan uusia ratkaisuja MITY:n ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston yhteishankkeessa "Pakkaskonsentraatiolaitteiden kehitys teollisiin elintarvikeprosesseihin ja ympäristösovelluksiin, PATE", joka on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Etelä-Savon ja Kainuun maakuntaliitoilta. PATE hanke aloitetaan 1.4.2020.

KryoMikro -hanke "Mikroaaltojen ja kryokonsentraation hyödynnettävyys teollisissa prosesseissa" (2017-2020) on Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen tukema hanke, joka päättyy huhtikuussa 2020.