Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistämiseen haettavana React-EU ESR-rahoitusta Pohjois-Suomessa

Hankerahoitusta on haettavana myös muihin "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -ohjelman mukaisiin sisältöihin - ESR- ja ympäristöpainotteiset EAKR-kehittämishankkeet

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita ja EAKR-ympäristöpainotteisia hankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmassa on mukana REACT-EU-rahoitukseen perustuvat toimintalinjat (8-9) sekä niihin kuuluvat erityistavoitteet. React-EU -hankkeita rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

REACT-EU-rahoituksella rahoitetaan nopeasti vaikuttavia ja elvyttäviä toimenpiteitä koronakriisistä selviämiseksi sekä pohjan luomiseksi talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Hankkeissa tulee syntyä konkreettisia tuloksia, jotka ovat jatkohyödynnettävissä ja levitettävissä.

Hakuaika alkaa: 23.11.2021
Hakuaika päättyy: 20.1.2022

Hakuilmoitus »