WaterPro-hanke edistää kestäviä ratkaisuja jätevesien käsittelyyn

WaterPro-hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja teollisuuden jätemateriaalien ja sivutuotteiden hyödyntämiseen. Lisäksi etsitään toimivia ratkaisuja arvokkaiden aineiden, kuten metallien ja ravinteiden, talteenottoon ja kierrätykseen.

 

Tarve jätevesien ja prosessivesien puhdistamiseen kustannustehokkailla, uudelleenkäytettävillä materiaaleilla kasvaa. WaterPro-hankkeessa kehitetään kiertotalouden ratkaisuja yhteistyössä usean teollisuusyrityksen kanssa. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa arvoaineiden talteenotosta jätevesistä, eri teknologioiden yhteensopivuudesta, jätemateriaalien hyödyntämisestä jätevesien puhdistuksessa ja kestävien prosessien suunnittelusta.

Ylimaakunnallisessa, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen koordinoimassa hankkeessa on kehitetty menetelmää esimerkiksi teollisuudessa syntyneen kuonan jalostamiseksi vedenpuhdistusmateriaaliksi, jolla voidaan   jätevedestä ottaa talteen arvometalleja. Hankkeen muina toteuttajina ovat Oulun   yliopiston Kestävän kemian tutkimusyksikkö   ja Kerttu Saalasti instituutti sekä Kajaanin  ammattikorkeakoulu. Lupaavimpien  vedenkäsittelyratkaisujen toimivuutta testataan vuoden 2021 aikana siirrettävällä pilotointilaitteistolla, joka voidaan vedenpuhdistuskokeiden ajaksi sijoittaa teollisuusalueelle   todelliseen ympäristöön. Hankkeesta kiinnostuneet yritykset voivat olla yhteydessä suoraan hankkeen yhteyshenkilöihin.

 

 

Kuva: Janne Pesonen

 

Lisätietoa: https://www.chydenius.fi/fi/soveltava-kemia/tutkimus/waterpro/waterpro

 

Kehittämishankkeen kokonaiskustannukset ovat 890 034 €, josta Euroopan aluekehitysrahastosta myönnettävän tuen osuus on 70 %. Lisäksi hankkeeseen liittyy erillinen 68 700 € investointiosio. Hankkeen päärahoittajana toimii Keski-Pohjanmaan liitto.