ApuaDigiin -verkkopalvelu auttaa pk-yrityksiä digitalisaatiossa

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu käynnistivät vuoden 2018 alussa Pohjois-Pohjanmaalla Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen (hankekoodi A73467) nimeltä DigiLeap - Hallittu Digiloikka. Hankkeen missiona oli auttaa yrityksiä siirtymään järjestelmällisesti ja hallitusti sekä riskit, mahdollisuudet ja yrityksen nykytila huomioon ottaen kohti digitaalisia ratkaisuja siten, että digitalisaatiosta tulee luonteva osa yrityksen toimintaa.

Keskeinen kysymys oli se, kuinka yritykset varautuvat digimuutokseen: eli miten yritykset voivat kartoittaa digitilanteensa ja tehdä digimuutoksen systemaattisesti?

Digitalisaatio on tunnistettu yhdeksi merkittävimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa tulevaisuudessa suuresti niin yhteiskunnan eri toimintoihin kuin yritysten liiketoimintaan; sen vaikutusta verrataan usein teollisen vallankumouksen suuruiseen muutokseen. ​Digitalisaatio vaikuttaa prosesseihin, työtapoihin ja liiketoimintaympäristöön; se vaatii uutta ajattelutapaa ja rohkeutta. Tätä jarruttaa kuitenkin tietämyksen puute miten edetä teknologian hyödyntämisessä. Pahin skenaario on, että yritys jättää digitalisaation ilmiönä huomiotta, joka johtaa riskeihin oman liiketoiminnan osalta. Digitalisaatio mahdollistaa uusia liiketoimintapotentiaaleja ja –malleja sekä muuttaa toimijoiden rooleja arvoketjussa.

DigiLeap hankkeessa tavoitteena oli auttaa erityisesti pohjoispohjanmaalaisia PK-yrityksiä systemaattisessa, riskit, mahdollisuudet ja yrityksen nykytilan huomioivassa siirtymisessä kohti digitaalisia ratkaisuja.

Hankkeen keskeinen tulos on ollut ApuaDigiin -verkkopalvelu (www.apuadigiin.fi). Verkkopalvelun missiona on auttaa pk-yrityksiä järjestelmällisessä ja hallitussa, riskit, mahdollisuudet ja yrityksen nykytilan huomioivassa siirtymisessä kohti digitaalisia ratkaisuja niin, että digitalisaatiosta tulee luonteva osa yrityksen toimintaa.

Verkkopalvelu pitää sisällään:

  • Nelivaiheisen digimuutosmallin pk-yritysten digikehityksen tukemiseen
  • Digimuutosmalliin liittyviä työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla muutosmallin vaiheita voidaan suorittaa systemaattisesti
  • Yritysten digitarinoita, jotka kuvaavat yrityksen digimuutosta, ratkaisuja ja haasteita
  • Tietopankin digitalisaatioon liittyvistä asioista

Verkkopalvelun työkaluja ja menetelmiä on kehitetty ja validoitu tekemällä pk-yrityksiin 37 digihaastattelua, jossa menetelmiä ja työkaluja on sovellettu yritysten digi- ja liiketoimintatilanteen kartoitukseen hyödyntäen Digitilanteen kartoitus -menetelmää tai Liiketoiminnan muutoskykyanalyysi -menetelmää. Hankkeen aikana edelleen tehtiin 16 yrityssparrausta, jossa muita hankkeen menetelmiä ja työkaluja on sovellettu yritysten digikehitysaktiviteeteissä ja siten testattu niitä yritysympäristössä. Nyt nämä ApuaDigiin menetelmät ja työkalut ovat pk-yritysten hyödynnettävissä kun he haluavat kehittää omaa digitalisaatiotansa. Lisäksi ne ovat kaupunkien / kuntien yrityskehitysorganisaatioiden, oppilaitosten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten hyödynnettävissä, kun he auttavat pk-yrityksiä digitalisaatiossa tutkimustyössään.

ApuaDigiin verkkopalvelu tarjoaa yrityksille tukea digitalisaatioon avoimen ja ilmaisen tukipalvelun avulla. Monipuolisella digitalisaatioon liittyvällä materiaalilla ApuaDigiin -verkkopalvelussa pyrimme myös tukemaan koulutuksellista, viestinnällistä ja asennemuutoksellista tavoitetta digitalisaatioon liittyen.

Käy tutustumassa! www.apuadigiin.fi/ 

Julkaisu luettavana tästä 

Lisätietoja:

Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen(at)vtt.fi)

DigiLeap -projektipäällikkö, erikoistutkija, FT

Teknologian tutkimuskeskus VTT

 

Timo Koivumäki (timo.koivumaki(at)oulu.fi)

Professori

Martti Ahtisaari instituutti