Moderni tekniikka ja menneisyys kohtaavat Rokualla

Rokua UNESCO Global Geopark on Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa kohde UNESCOn ainutlaatuisten geologisten alueiden IGGP ohjelmassa. Rokua Geoparkille on sen perustajatahoilta (Muhos, Utajärvi ja Vaala, Metsähallitus, Rokua Säätiö) annettu tehtävä kehittää Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven alueiden luontoon ja kulttuuriin pohjautuvaa matkailua sekä lisätä paikallisten asukkaiden tietämystä ainutlaatuisen arvokkaasta kotiseudustaan.

Rokua Geopark on toteuttanut tehtävää laajalla alueen yritysten ja koulujen kanssa tehdyllä yhteistyöllä. Viimeisimpänä suurena ponnistuksena on ollut alueen matkailutuotteiden kehittäminen ja markkinointi kansainvälisiä asiakkaita ajatellen. Tätä työtä on tehty EAKR-rahoitteisen Attractive Oulu Region (AOR) 2018 -hankkeessa. Alueella on havaittu, että erityisesti opetusmatkailussa on suuren kasvun mahdollisuus Rokua Geopark alueella. Opetusmatkailun tueksi toteutetaan alueesta aivan uudenlainen näyttely ja virtuaaliympäristö, jotka ovat riittävän tasokkaita ja houkuttavia matkailukohteiden kansainvälisessä kovassa kilpailussa.

Rokua UNESCO Global Geopark ja Kajaanin Ammattikorkeakoulun Peliala toteuttavat yhteistyössä Rokua Geopark alueen syntyä, muodostumista ja luonnon- ja kulttuurinarvoja havainnollistavan kokonaisuuden. Toteutus yhdistää uutta tekniikkaa ja perinteistä näyttelytekniikkaa. Pääosassa toteutuksessa on KAMK:n pelialan hankkeessa toteuttama digitaalinen aikaan sidottu malli luonnon- ja kulttuurin muodostumisesta. Malli toteutetaan Rokuan, Oulujärven ja Oulujokilaakson alueelta. Mallia hyödynnetään matkailijoiden mobiililaitteissa sekä Opastuskeskus Supan uudistettavassa näyttelyssä.Hankkeessa toteutettavat virtuaaliympäristöt ovat matkailijoiden hyödynnettävissä omien mobiililaitteiden avulla ja Opastuskeskus Supan uudistettavan näyttelyn kautta.

Mobiililaitteilla avautuvissa virtuaaliympäristöissä matkailija pääsee kokemaan Rokua Geoparkin keskeisten käyntikohteiden historian kiehtovalla ja havainnollistavalla tavalla, mikä auttaa ymmärtämään myös laajemmin ympäristön muutosta ajassa sekä sitä, kuinka luonnon prosessit ja ympäristön muutos vaikuttavat myös ihmiselämän mahdollisuuksiin ja kulttuurin kehittymiseen maapallolla. Nämä ovat keskeisiä teemoja kansainvälisessä opetus- ja luontomatkailussa, ja niiden saatavuuden mahdollistaminen Rokua Geopark alueen matkailutarjonnassa vahvistaa alueen kiinnostavuutta ja vetovoimaa kansainvälisten matkanjärjestäjien keskuudessa. Mallin antamaa tietoutta ja elämyksiä tuetaan perinteisimmillä näyttelytekniikoilla ja näytteillä.

Hankkeen yhteyshenkilö: Vesa Krökki p. 050 550 8513. Hankkeen virallinen nimi: Rokua Geopark aikamatka, hankkeen kokonaisbudjetti: 356 972€ josta EAKR tukea 249 880€. Hankkeen toteuttajana ovat Humanpolis Oy ja Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy.