Sosiaali- ja terveysalalle uusi erikoistumiskoulutus kotihoidon teknologiasta

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa nykyteknologiaa hyödyntäviä kotihoidon asiantuntijoita. Uusi, valtakunnallinen erikoistumiskoulutus alkaa ensi syksynä Hämeen ammattikorkeakoulussa ja muutamissa muissa ammattikorkeakoulussa.

Sosiaali- ja terveysalalle on kehitetty neljän ammattikorkeakoulun yhteistyönä uusi erikoistumiskoulutus, joka alkaa kouluttaa nykyteknologiaa hyödyntäviä kotihoidon asiantuntijoita. Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus on suunnattu työelämässä toimiville korkeakoulututkinnon suorittaneille kotihoidon asiantuntijoille. Koulutuksen valmistelua on tuettu ESR-rahoituksella KOTEK-ERKO-hankkeessa, jonka toteuttivat Hämeen, Oulun ja Turun ammattikorkeakoulut sekä Savonia-ammattikorkeakoulu. Teknologian hyödyntämistä on kehitetty yhteistyössä mm. Oulunkaaren kotihoidossa toimivien ammattilaisten kanssa. "Teknologian hyödyntäminen kotihoidossa tulee yhä voimakkaammin helpottamaan työtä, lisäämään turvallisuutta, parantamaan yhteyksiä ja osallisuuden kokemuksia", vakuuttavat koulutuspäällikkö Aini Ojala, lehtori Piia Hyvämäki ja opettaja Suvi Penttilä-Sirkka Oulun ammattikorkeakoulusta. OAMK:ssa koulutus alkaa marraskuussa 2020.

Koulutus on kehitetty Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa yhteistyössä Oulun ja Turun ammattikorkeakoulujen sekä Savonia–ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena on lisätä kotihoidon asiantuntijoiden osaamista ja ymmärrystä teknologian käytöstä kotihoidossa, joka on valtakunnallisen tason linjauksen mukainen hoidon painopiste väestön ikääntyessä.

"Kunnissa on pohdittu näitä kysymyksiä jo jonkun aikaa. On selkeästi tilausta koulutukselle, joka yhtenäistäisi käsityksiä ja vahvistaisi asiantuntijoiden osaamista jatkuvasti uusiutuvien kotihoidon ratkaisujen suunnittelussa, toteutuksessa sekä arvioinnissa", toteaa tutkimuspäällikkö Päivi Sanerma HAMKista.

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus on suunnattu jo työelämässä toimineille korkeakoulututkinnon suorittaneille kotihoidon asiantuntijoille.

Koulutuksesta hyötyvät kotihoidon asiakkaat, joille teknologia voi tuoda kotihoitoon tarkkuutta, sujuvuutta, turvallisuutta ja myös viihtymistä ja elämyksellisyyttä, kun kotoa poistuminen on vaikeaa. Lisäksi sosiaalinen osallisuus sekä yhteydenpito läheisiin voi helpottua ja saada uusia muotoja. Myös organisaatiot höytyvät saamalla uusia osaajia. 

"Henkilöstön saaminen alalle on tällä hetkellä haasteellista, joten ratkaisut, jotka tekevät työstä sujuvaa ja siten lisäävät alan vetovoimaisuutta, ovat tärkeitä", Sanerma huomauttaa.

Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa (KOTEK-ERKO) –hanke toteutettiin ajalla 1.9.2017–31.12.2019 ja rahoituksena toimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä Euroopan Sosiaalirahaston osarahoitus.

Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa (KOTEK-ERKO) -hanke

Lisätietoja:

Päivi Sanerma 
tutkimuspäällikkö 
HAMK Smart -tutkimusyksikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu 
050-574 5144 paivi.sanerma(at)hamk.fi