Keskipohjalaisella erityisosaamisella on vientiä 

Suomalaista laatua maailmalle

Kokkolalainen HUR on paitsi keskipohjalainen myös suomalainen menestystarina kansainvälistymisestä. Yritys valmistaa Kokkolassa vaativaan ammattikäyttöön tarkoitettuja kuntosali- ja kuntoutuslaitteita sekä laitteita fyysisen toimintakyvyn mittaamiseen.

Toimitusjohtaja Lena Karjaluoto korostaa, että laitemyynnin rinnalla tärkeää on konseptointi.

- Kilpailu kansainvälisillä markkinoilla on niin kovaa, että yksittäisten tuotteiden myynnillä siellä on lähes mahdotonta menestyä. Sen takia meidän on koko ajan kehitettävä tuotteiden rinnalla konseptointia. Esimerkiksi kuntoutuskonseptin täytyy sisältää koulutusta vaikkapa testaukseen, harjoitusohjelmien laatimiseen ja tiedon analysointiin, Karjaluoto sanoo.

- Keski-Pohjanmaalla toteutettujen tutkimus- ja kehittämishankkeiden avulla olemme pystyneet yhdessä muiden kokkolalaisten tekijöiden kanssa synnyttämään toimivia konsepteja, joita olemme saaneet myytyä esim. Singaporeen. Juuri ikäihmisten harjoittelu on meillä noussut ykkösprioriteetiksi, kiitos tämän laajan yhteistyön, joka muutoin ei olisi ollut mahdollista, sanoo Lena Karjaluoto.

 

 

HURin laitteita hitsaavat työntekijät hetken tauolla toimitusjohtajan kanssa. Kuvassa Juha Ojala (vas.), Win Tha, Markus Sjelvgren, Ismo Tuomisalo, Lena Karjaluoto ja Tomas Thiel.


Verkostot auttavat kumppaneita etsittäessä

HURin tuotannosta yli 80 prosenttia menee vientiin. Suurin vientimaa on Japani ja sen jälkeen Yhdysvallat.

Tytäryhtiöitä HURilla on kuudessa maassa; Yhdysvalloissa, Australiassa, Saksassa, Venäjällä, Kanadassa ja Norjassa. Aktiivisia jälleenmyyjiä yhtiöllä on 25 eri puolilla maailmaa, ja asennuksia HUR on tehnyt peräti 47 maassa.

- Tällä hetkellä työstämme Lähi-itää sekä Aasiaa ja siellä varsinkin Kiinaa. Itä-Euroopassa tutkimme tarkemmin Puolaa, Tshekkiä, Slovakiaa ja Romaniaa, Karjaluoto luettelee vaikuttavaa listaa nykyisistä ja tulevista kohteista maailmalla. Haastatteluhetkellä Karjaluoto valmistautui Malesian-matkaan. Siellä ohjelmassa oli maan prinsessan omistaman, HURin laitteilla varustetun kuntosalin avajaiset.

Toimitusjohtajan mukaan onnistuneen kansainvälistymisen yksi kriittinen tekijä on oikean kanssapelurin löytäminen kohdemaasta. Tässä auttavat verkostot, ja HUR tekeekin tiivistä yhteistyötä muun muassa paikallisten suurlähetystöjen kanssa. Markkinoita riittää, sillä HURin laitteita ja konsepteja käytetään varsinkin ikäihmisten kuntoutuksessa.

- Ikääntyvien osuus väestöstä kasvaa jopa pelottavan nopeasti. Ympäri maailmaa on huoli siitä, miten ihmiset voisivat asua mahdollisimman pitkään kotonaan ja huolehtia itsestään. Toimintakyvyn ylläpitämisessä nimenomaan lihaskuntoharjoittelulla on keskeinen rooli, Karjaluoto muistuttaa.
 

Tunneäly auttaa erottamaan vivahteita

Vuodet HURin toimitusjohtajana ovat opettaneet Karjaluodolle paljon kansainvälisestä kaupasta.

- Koska HURilla viennin osuus on yli 80 prosenttia se tarkoittaa, että meidän pitää mennä maailmalle myymään ja markkinoimaan. Asiakkaamme eivät tule tänne.

HURin onni on se, että yrityksen johto on ymmärtänyt alusta saakka verkostojen merkityksen. Sen ansiosta olemme tehneet jo pitkään yhteistyötä alan kansainvälisten huippututkijoiden kanssa niin tuotteiden kuin konseptien kehittämisessä. Yritykseen on syntynyt ilmapiiri, jossa uskalletaan ottaa riskejä ja joka sallii myös epäonnistumisen.

Suomalaisia on perinteisesti pidetty taitavina tuotekehittäjinä mutta kansakuntana, jolla on markkinoinnissa paljon parannettavaa. Karjaluoto on samaa mieltä.

-Meillä on paljon osaamista mutta edelleen olemme liian ujoja. Ujouden takia emme tule painottaneeksi riittävästi omaa osaamistamme. En tarkoita, että maailmalle pitää mennä takki auki, mutta siellä tarvitaan nykyistä enemmän terveellä itsetunnolla varustettuja avoimia ihmisiä. Tässä asiassa luotan meidän nuoriin. Siellä on kasvamassa paljon hienoja ihmisiä, joilla on positiivista rohkeutta.

Karjaluoto painottaa lisäksi tunneälyn merkitystä kaupanteossa.

- Emme myy vain laitteita ja konsepteja. Tunneälyn ansiosta opit vaistoamaan niitä vivahteita, joita saattaa syntyä esimerkiksi neuvottelutilanteissa kulttuuristen seikkojen takia. Toki kotiläksytkin pitää tehdä ennen uuteen kohdemaahan matkustamista.

- Puhutaan myös kokonaisvaltaisesta kommunikoinnista. Sitä pitää osata säätää sen mukaan, kenelle on kulloinkin puhumassa. Päättäjät eli poliitikot ja virkamiehet ovat kiinnostuneita numeroista ja säästöistä. Kuntoutuksen ammattilaisia, esimerkiksi fysioterapeutteja kiinnostavat ammatilliset asiat, ja loppukäyttäjiä taas hyvin monenlaiset harjoittelua ja laitteiden käyttöä koskevat käytännön kysymykset. Esimerkiksi HURin ohjelmistoista saatavan välittömän harjoituspalautteen on todettu motivoivan ikäihmisiä huomattavasti.

- Tuntosarvien täytyy olla ulkona koko ajan, Karjaluoto nauraa.

 

 

 

 

 


Kotimaan lisäksi HURin laitteita käytetään maailmalla yhä laajemmin varsinkin senioreiden lihaskuntoharjoittelussa. Kansainvälisessä bisneksessä HUR tunnetaankin sloganistaan "The Active Ageing Company".

Kuvat: Jorma Uusitalo
Teksti: Tuija Puumala, Jorma Uusitalo/T:mi CommJob haastattelu
 

 Ab HUR Oy:n verkkosivut >>>