Kehittämisen painopisteet Kainuussa 2014 - 2020

Kainuun maakuntastrategiatyö on käynnissä ja maakuntaohjelma ja -suunnitelma hyväksyttiin kesäkuussa 2014.

Tässä tietoa ohjelman painopisteistä.

Kaavio: Maakuntastrategian pilvikuva (klikkaa kuvaa suuremmaksi)


Elinkeinoelämän kehittämisen kannalta painopistealoiksi on määritelty

 1. Matkailu ja palvelut
 2. Teknologiateollisuus
 3. Biotalous- ja kaivannaistoiminta

Matkailu ja palvelut painopisteen alle on määritelty seuraavat kokonaisuudet:

 • markkinoiden kasvattaminen
 • tuotteiden uudistaminen
 • kainuulaisten vieraanvaraisuus ja yhteispeli
 • matkailun kasvun edellytysten parantaminen Suomessa yhteisvoimin

Teknologiateollisuus pitää sisällään mm.

 • ICT- ja elektroniikka-alat, erityisesti mittaustekniikan ja konesali- ja pilvipalveluiden osaamisalueet sekä peliala
 • metalliteollisuuden

Biotalous ja kaivannaistoiminta muodostuu

 • mekaanisesta puunjalostuksesta
 • puurakentamisen kehittämisestä
 • bioenergiasta (biopolttoaineet)
 • maataloudesta (mm. lähiruoka ja luomutuotteet)
 • kaivannaisista (kaivostoiminta, kivenjalostus, teollisuusmineraalit)

 

Muualla verkossa

Kainuun liitto (kainuunliitto.fi)

Maakuntaohjelma (tulossa, linkki valmistelun sivulle)

MYR:n kokousten esityslistat ja pöytäkirjat