Kehittämisen painopisteet Kainuussa 2018 - 2021

Ohessa tietoa Kainuun maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen painopisteistä 2018-2021.