Rahoitetut hankkeet

Ohjelmakaudelle 2014-2020 otetaan käyttöön EURA2014-tietopalvelujärjestelmä, josta voit etsiä tietoa alueella rahoitetuista hankkeista esimerkiksi teemoittain.

Edellisellä kaudella rahoitetuista hankkeista löytyy perustietoa EURA2007-järjestelmän tietopalveluista. Sieltä löydät mm. yleiskuvauksen hankkeista sekä toteuttajan yhteystiedot. Päättyneiden hankkeiden osalta tietopalveluista löytyvät loppuraportit.

Tällä sivulla tullaan esittelemään alueen kannalta merkittävimpiä hankekokonaisuuksia sekä myös joitain yksittäisiä hankkeita. Esittelyjä lisätään myöhemmin. Tuloksia ja kokemuksia -osassa esitellään tarkemmin hankkeiden tuloksia ja vaikutuksia.

Hanketietopalvelut