Rahoituksen hakeminen - Pohjois-Suomi

Kun haluat hakea ideallesi rahoitusta rakennerahastoista, kannattaa ensin selvittää olisiko toimintaa järkevä tehdä yhteistyössä partnereiden kanssa vai pelkästään oman organisaation toimintana. Lisäksi kannattaa miettiä, koskettaako hankkeen toiminta koko valtakuntaa, Pohjois-Suomea vai kohdentuuko sen vaikutus pääosin yhden maakunnan alueelle. Lisätietoa maakuntien painotuksista löydät Kehittämisen painopisteet -osiosta.

Rahoittavat viranomaiset ilmoittavat rahoituksen haut ja niiden teemat sekä hakemusten jättöaikataulut Hakuajat -osiossa, omilla verkkosivuillaan sekä alueen päälehdissä. Hakuilmoituksessa kerrotaan, mihin toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin hankkeita haetaan. Hakuilmoituksesta käy ilmi, mille rahoittavalle viranomaiselle hakemus osoitetaan.

Tietoa hakemisesta -otsikon alta löydät yleistä tietoa hakemisesta eli siitä, millaisiin hankkeisiin rahoitusta yleensä myönnetään ja miten hakemuksia jätetään viranomaisille EURA2014-järjestelmässä. Hakuajat -osiosta löydät tietoa siitä, millaisia hankehakuja on käynnissä Pohjois-Suomen alueella. Lisätietoa valtakunnallisesta rahoituksesta ja yritysrahoituksesta löydät vasemmasta palkista. Tutustu myös valtakunnallisilla sivuilla oleviin Tietoa rakennerahastoista- ja Hakijalle -osioihin, joista löydät yleistä tietoa rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista, tavoitteista sekä rahoituksen hakuprosessista.

Rahoittavat viranomaiset Pohjois-Suomessa

ELY-keskusten rakennerahastotoimintaa Suomessa hoitaa neljä ns. rakennerahasto-ELYä. Pohjois-Suomen rakennerahastorahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. ELY-keskus myöntää rahoitusta ESR- ja EAKR-hankkeisiin (ml. yritystuet).

Maakuntien liitot voivat myöntää Euroopan aluekehitysrahaston varoja ja niitä vastaavia kansallisia varoja:

1) Alueiden kehittämistä ja alueen kuntien välisen elinkeinopoliittisen yhteistyön edistämistä koskeviin kehittämishankkeisiin (alueellinen kehittämistuki); Kehittämishankkeeseen voi sisältyä investointeja enintään puolet hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ja investoinnin tulee olla välttämätön kehittämishankkeen toteuttamiselle. 
2) Käyttöomaisuuden hankkimiseen tai sen muutos- ja parannustöihin perusrakenteen kehittämistä varten (perusrakenteen investointituki); Tukea voidaan myöntää kunnille perusrakenteen investoinnista aiheutuviin kohtuullisiin ja hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin hyväksyttäviin kustannuksiin.
3) Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluviin ainoastaan Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettaviin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Maakuntien liitot eivät voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes rahoittaa rakennerahastovaroilla pääsääntöisesti tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten tukimus- ja innovaatiohankkeita, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen.