Tietoa hakemisesta - Pohjois-Suomi

Hyvän hankeidean omaavat tahot voivat hakea rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta tai Euroopan aluekehitysrahastosta. Rakennerahastoista rahoitettavan hankkeen on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman erityistavoitteista ja toimintalinjoista. Hankkeen siis tulee olla ohjelmanmukainen niin, että se pyrkii johonkin ohjelmassa kuvattuun tavoitteeseen.

Ohjelman tavoitteiden lisäksi alueellisen hankkeen on tuettava jotakin toteutusalueensa maakuntaohjelman painotuksista. Jos hanke toimii Pohjois-Suomen alueella, kannattaa hakijan tutustua ensiksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 -2020 -ohjelmaan, sitä täydentävään alueelliseen suunnitelmaan sekä toteutusalueen maakuntaohjelmaan ja sen toteuttamissuunnitelmaan.

Valtakunnallisista teemaohjelmista kannattaa hakea rahoitusta silloin kun hankkeen toiminta ja hyödyt ovat laajennettavissa valtakunnalliseksi joko partnereiden tai organisaation oman toiminnan avulla. Valtakunnallista rahoitusta hakevien tulisi tutustua ohjelma-asiakirjan lisäksi teemaohjelmien sisältöihin ja tavoitteisiin.

Lisätietoja Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja rahoituksen hakemisesta löytyy rakennerahastot.fi -portaalin valtakunnallisilta sivuilta, joille pääsee oikean palstan oikopoluista.

Haut ja hakemuksen jättäminen

Rahoittavat viranomaiset ilmoittavat rahoituksen haut, mahdolliset teemat ja erityistavoitteet sekä hakemusten jättöaikataulut tällä sivustolla, omilla verkkosivuillaan sekä alueen päälehdissä. Hakuilmoituksessa kerrotaan, mihin toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin hankkeita haetaan. Haut voidaan kohdentaa joko alueellisille hankkeille tai valtakunnallisiin teemoihin.

Hankehakemus jätetään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä. Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua. Lisätietoa sähköisestä hakemisesta löydät rakennerahastoportaalin valtakunnallisesta Miten haen rahoitusta? -osiosta. Hakuprosessin etenemisestä päätösvaiheeseen kerrotaan tarkemmin valtakunnallisessa Miten hakuprosessi etenee? -osiossa. Oikean palstan 'Oikopoluista' pääset myös muuhun olennaiseen tietoon, kuten voimassaolevat Lait ja asetukset sekä Viestintäohjeet.