ELY-keskus rahoitti yritysten kehittämishankkeita noin 29 miljoonalla eurolla vuonna 2018

Pohjois-Suomessa kasvun kärkenä teollisuus ja matkailu.

Myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa. Rahoituksella mahdollistetaan noin 90 miljoonan euron investointi- ja kehittämishankkeiden toteutus sekä myötävaikutetaan suoraan arviolta 750 uuden työpaikan ja 13 uuden yrityksen syntymiseen. Hankkeiden vaikutuksella arvioidaan syntyvän uutta liikevaihtoa noin 223 miljoonaa euroa, josta viennin kautta odotetaan tulevan noin 98 miljoonaa euroa.

Lue lisää »


Hyviä hankkeita Pohjois-Pohjanmaalta

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on tehty vuoden 2018 aikana esitesarjaa rahoitetuista ja vaikuttavista EAKR-hankkeista.

Tähän mennessä sarjassa on julkaistu neljä hanke-esittelyä, joihin voit tutustua täältä.

 • Auto2020 - Nykytekniikan oppimisympäristön rakentaminen
 • Kansainvälistyvän Ruka-Kuusamo-matkailualueen kilpailukyvyn kehittäminen
 • InnoHiili- Innovatiiviset vähähiiliset palvelut
 • Venture Now

Pohjois-Suomen EU:n ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun sidosryhmätilaisuus

EU:n rakennerahasto-ohjelmien kansallinen valmistelu vuosille 2021-2027 on käynnistynyt. Pohjois-Suomen maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa kutsuvat teidät Pohjois-Suomen yhteiseen alueellisen valmistelun käynnistystilaisuuteen 4.2.2019 klo: 10-15 Ouluun.

Tilaisuus on kaikille avoin sekä voitte välittää viestiä eteenpäin omille sidosryhmillenne. Erityisenä kohderyhmänä ovat kuitenkin maakuntien rakennerahastoja (EAKR ja ESR) hyödyntävät organisaatiot, hankkeiden kohderyhmät, sekä maakuntien päättäjät ja rakennerahastotehtävissä työskentelevä henkilöstö.

Ilmoittautuminen on auki 25.1.2019 asti, tästä voit ilmoittautua. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä tästä.

Ohjelma alla:

Pohjois-Suomen EU:n ohjelmakauden 2021–2027 valmistelun sidosryhmätilaisuus
Aika 4.2.2019 klo 10.00 – 15.00

Paikka Saalastinsali, Oulun yliopiston päärakennus, Pentti Kaiteran katu 1, Oulu

9.30 Kahvitarjoilu

EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 valmistelu EU-parlamentissa ja eduskunnassa

10.00 Ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu ja Pohjois-Suomelle tärkeät kysymykset
Kansanedustaja Tytti Tuppurainen, Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston pj

10.15 Koheesiopolitiikan valmistelu EU-parlamentissa ja näkymät Pohjois-Suomen kannalta
Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen, aluekehitysvaliokunnan jäsen

EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 valmistelu ministeriössä ja Pohjois-Suomessa

10.40 Ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu Suomessa
Aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, Työ- ja elinkeinoministeriö

10.55 Ohjelmakauden 2021–2027 alueellinen valmistelu Itä- ja Pohjois-Suomessa
Alueellisen valmistelun pääsihteeri, kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto

11.10 ESR- ja EAKR-rahoituksien merkitys työllisyys- ja elinkeinopalveluissa 2021-2027 Johtaja Petri Keränen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

11.25 Lounas (omakustanteinen)

Evästykset ohjelmakauden 2021–2027 valmisteluun

12.30 Kehitysyhtiöiden näkemyksiä rakennerahastotoiminnan kehittämiseen
Johtaja Kimmo Heikka, Digipolis Oy

12.40 Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen näkökulmia ohjelmakauteen 2021–2027
Rehtori Matti Sarén, Kajaanin AMK

12.50 Pohjois-Suomen yliopistojen näkemyksiä rakennerahastotoiminnan kehittämiseen
ohjelmakaudella 2021–2027, Vararehtori, Taina Pihlajaniemi, Oulun yliopisto

Yliopistokeskuksen kommentti: johtaja Tanja Risikko, Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius

13.05 Elinvoiman kehittäminen Pohjois-Suomen kunnissa ja rakennerahastojen rooli
Kunnanjohtaja Erkki Parkkinen, Sallan kunta

13.15 Yritysten ja rakennerahastotoiminnan kehittäminen ohjelmakaudella 2021-2027
Toimitusjohtaja Mervi Järkkälä, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

13.25 Lisää vaikuttavuutta työllisyyden hoitoon ja hyvinvointiin rakennerahastotoiminnalla
Työllisyyspalveluiden päällikkö, Noora Jansson, BusinessOulu

13.30 Paneelikeskustelu: Pohjois-Suomen kiperät kysymykset ja uudet avaukset –
työelämän murros, työllisyys ja nuorten osallisuus

Paneelin juontaja: Noora Jansson, BusinessOulu. Paneelistit:
Hilkka Halonen, Meriva-säätiö
Anne Ollikainen, Nuorten Ystävät ry
Jaakko Jokipii, Kaaos-hanke/kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen, Oulun kaupunki
Paavo Haataja, Koulutusavain Oy

14.15 Tilaisuuden yhteenveto ja päätössanat
Pentti Malinen, Kainuun maakuntajohtaja, Pohjois-Suomen pj. maakunta

Lisätiedot: Elmo Nuutinen, elmo.nuutinen@pohjois-pohjanmaa.fi, p. 040 685 4031 (järjestelyt)
Päivi Keisanen, paivi.keisanen@pohjois-pohjanmaa.fi, p. 050 431 0605 (sisältö)

 

 

 

 

 


EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020"

Haku päättyy 27.2.2019 (EAKR) ja 1.3.2019 (ESR).

KAINUUSEEN toivotaan ESR-hakemuksia, jotka toteuttavat tammikuussa 2019 hyväksyttävän siltasopimuksen sisältöjä. Lisäksi toivotaan hakemuksia erityisesti seuraaviin painotuksiin:

EAKR TL 2, erityistavoitteet 4.1, 5.1 ja 3.2

 • Ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ml. erilaiset pilotoinnit ja demonstraatiot. Hankkeiden sisältöjen tulee liittyä elinkeinoelämän tarpeisiin.
   
 • Erityinen painopiste on biotaloutta ja siirtymää vähähiiliseen talouteen ja yhteiskuntaan edistävissä hankkeissa. Hankkeiden aiheet voivat liittyä esim. luonnonvarojen ja/tai niiden hyödyntämisestä syntyvien sivuvirtojen paikalliseen jalostukseen, jätteen kierrätykseen ja sen määrän vähentämiseen, uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön tai kaupunkien ja kylien vähähiilisyyttä edistäviin selvityksiin ja toimenpiteisiin

ESR TL3

 • Maahanmuuttajien, ikääntyvien ja osatyökykyisten työllistymisen edistäminen yhteistyössä yritysten ja muiden työnantajien kanssa

ESR TL4

 • Hankkeet, joilla edistetään koulutukseen hakeutumista tai parannetaan osaamistasoa henkilöiltä, joilta puuttuu perusasteen jälkeinen tutkinto, joilla on oppimisvaikeuksia tai jotka tarvitsevat erityistä tukea opintojen suorittamiseen

ESR TL5

 • Sosiaalista osallisuutta lisäävät hankkeet erityisesti työelämävalmiuksien paranemisen näkökulmasta

 

POHJOIS-POHJANMAALLE ja LAPPIIN toivotaan hakemuksia erityisesti:

EAKR TL 1, erityistavoite 1.2

 • Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen.

EAKR TL 2, erityistavoitteet 4.1, 5.1 ja 3.2

 • Ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ml. erilaiset pilotoinnit ja demonstraatiot. Hankkeiden sisältöjen tulee liittyä elinkeinoelämän tarpeisiin.
   
 • Erityinen painopiste on biotaloutta ja siirtymää vähähiiliseen talouteen ja yhteiskuntaan edistävissä hankkeissa. Hankkeiden aiheet voivat liittyä esim. luonnonvarojen ja/tai niiden hyödyntämisestä syntyvien sivuvirtojen paikalliseen jalostukseen, jätteen kierrätykseen ja sen määrän vähentämiseen, uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön tai kaupunkien ja kylien vähähiilisyyttä edistäviin selvityksiin ja toimenpiteisiin

ESR TL3

 • Uudenlaisten ratkaisujen ja pilotointien kehittäminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi sekä kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 6.1. mukaista.
   
 • Kuntien työllisyys- ja elinvoimatehtävää edistävät hankkeet. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 6.1. mukaista.
   
 • Mikro- ja pk-yrityksiin kohdistuvat työelämän laatua ja tuottavuutta edistävät hankkeet. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 7.1. mukaista.  

ESR TL 4

 • Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvä työelämälähtöinen kehittäminen. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 9.1 mukaista.
   
 • Nuorten ja työelämän ulkopuolella olevien hakeutumista työllistäville koulutusaloille edistävät kehittämishankkeet. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 9.1 mukaista.
   
 • Maakunnan elinvoimaisuutta edistävä kehittämistoiminta mm. sote- ja kasvupalvelualojen palvelutuottajien osaamisen kehittäminen. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 9.2 mukaista.

ESR TL5

 • Asiakas-/asukaslähtöisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen ml. digitaaliset menetelmät, monitoimijamallit jne. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 10.1. mukaista.
   
 • Paikalliset mallit matalan kynnyksen työllistämiseen. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 10.1. mukaista.
   
 • Yhteisöllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden tukeminen Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 10.1. mukaista.
   
 • Sosiaalitalouteen liittyvä hanketoiminta, jolla pyritään kehittämään uudenlaisia toimintamalleja huomioon ottaen yhteiskunnallinen kestävä kehitys. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 10.1. mukaista.
   
 • Hakuilmoitus »

AAVA-hankkeelle hopeaa ESF VET Award -kilpailussa

AAVA-hanke sai ESF VET Award -kilpailussa hopeaa European Vocational Skills Week -tapahtuman päätöstilaisuudessa Wienissä 9.11.2018. AAVA oli valittu kahden parhaimman ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeen joukkoon kilpailemaan Euroopan komission ESF VET award (European funding for excellence in Vocational Education and Training award) -palkinnosta.

ESF VET award -palkinnon tarkoituksena on nostaa esille hankkeita, joissa on kehitetty erinomaisia käytäntöjä varmistamaan, että nuoret suorittavat tutkinnon loppuun saavuttaen työelämässä vaadittavat tiedot ja taidot. Voitto meni tällä kertaa Puolaan.

AAVA-hankkeessa on kehitetty Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu. Palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia opinnoissa sekä työelämässä tarvittavaa osaamista mahdollistamalla avoimia opintoja usean eri oppilaitoksen tarjonnasta. Jotta opiskelu on mahdollista kaikille asuinpaikasta riippumatta, tapahtuu opiskelu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla.

- Ehdokkuus oli positiivinen yllätys meille kaikille. Olemme rakentaneet ainutlaatuisen palvelun toiselle asteelle ja on hienoa saada siitä tunnustusta. Ammatillisten opintojen tarjoaminen verkko-opintoina kenelle hyvänsä on vaatinut paljon innovointia ja luovaa ajattelua, totesi projektipäällikkö Jaana Kilpinen Turun ammatti-instituutin verkkouutisessa.

Avointen opintojen palvelun ovat kehittäneet yhdessä Turun ammatti-instituutti, Turun iltalukio, Turun suomenkielinen työväenopisto, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Novida ammattiopisto ja lukio, Salon seudun ammattiopisto ja Stadin ammattiopisto. Valtakunnallista palvelua kehitetään edelleen Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeessa, jota toteuttamaan tulivat lisäksi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Vantaan ammattiopisto Varia ja Koulutuskeskus Salpaus. Hankkeet kuuluvat OKM:n valtakunnalliseen Osuvaa osaamista -toimenpidekokonaisuuteen ja sen Sujuvat siirtymät -osioon.

 


Uutta avointa energiaa -hanke voitti vuoden 2018 lähienergiaratkaisija -palkinnon

Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoimaan hankkeeseen osallistui kymmenen ammattikorkeakoulua vuosina 2015-2018. Hankkeessa tuotettiin kymmeniä verkkokursseja aiheista "Lähes 0-energia rakentaminen" ja "Kestävät energiaratkaisut". Rakennus- ja energia-alan ammattilaisille suunnattuja kursseja varten tuotettiin lähes sata opetusvideota, jotka ovat katsottavissa YouTubessa.

Tuomaristo perusteli valintaansa käynnissä olevalla energiamurroksella, joka edellyttää uutta osaamista. Tarvittava osaaminen on saavutettavissa täydennyskoulutuksella. Tuomariston mukaan valitut osaamisalueet ovat tärkeitä ja hankkeessa tuotetut korkealaatuiset verkkokurssit ja aineistot ovat nykyaikainen ja tehokas tapa täydentää osaamista.

Verkkokurssien lisäksi hankkeessa rakennettiin AgileAMK-malli, jota voi hyödyntää täydennyskoulutustyyppisen verkko-opetuksen tuottamisessa myös tulevaisuudessa.

Uutta avointa energiaa -hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksessa tarvittavan osaamisen vahvistaminen, jossa luodaan ketteriä ja kustannustehokkaita täydennyskoulutusratkaisuja korkeakoulujen yhteistyönä pureutuen suoraan uudistuvien alojen tarpeisiin.


AAVA-hankkeelle hopeaa ESF VET Award -kilpailussa

AAVA-hanke sai ESF VET Award -kilpailussa hopeaa European Vocational Skills Week -tapahtuman päätöstilaisuudessa Wienissä 9.11.2018. AAVA oli valittu kahden parhaimman ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeen joukkoon kilpailemaan Euroopan komission ESF VET award (European funding for excellence in Vocational Education and Training award) -palkinnosta.

ESF VET award -palkinnon tarkoituksena on nostaa esille hankkeita, joissa on kehitetty erinomaisia käytäntöjä varmistamaan, että nuoret suorittavat tutkinnon loppuun saavuttaen työelämässä vaadittavat tiedot ja taidot. Voitto meni tällä kertaa Puolaan.

AAVA-hankkeessa on kehitetty Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu. Palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia opinnoissa sekä työelämässä tarvittavaa osaamista mahdollistamalla avoimia opintoja usean eri oppilaitoksen tarjonnasta. Jotta opiskelu on mahdollista kaikille asuinpaikasta riippumatta, tapahtuu opiskelu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla.

- Ehdokkuus oli positiivinen yllätys meille kaikille. Olemme rakentaneet ainutlaatuisen palvelun toiselle asteelle ja on hienoa saada siitä tunnustusta. Ammatillisten opintojen tarjoaminen verkko-opintoina kenelle hyvänsä on vaatinut paljon innovointia ja luovaa ajattelua, totesi projektipäällikkö Jaana Kilpinen Turun ammatti-instituutin verkkouutisessa.

Avointen opintojen palvelun ovat kehittäneet yhdessä Turun ammatti-instituutti, Turun iltalukio, Turun suomenkielinen työväenopisto, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Novida ammattiopisto ja lukio, Salon seudun ammattiopisto ja Stadin ammattiopisto. Valtakunnallista palvelua kehitetään edelleen Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeessa, jota toteuttamaan tulivat lisäksi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Vantaan ammattiopisto Varia ja Koulutuskeskus Salpaus. Hankkeet kuuluvat OKM:n valtakunnalliseen Osuvaa osaamista -toimenpidekokonaisuuteen ja sen Sujuvat siirtymät -osioon.

 


Uutta avointa energiaa -hanke voitti vuoden 2018 lähienergiaratkaisija -palkinnon

Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoimaan hankkeeseen osallistui kymmenen ammattikorkeakoulua vuosina 2015-2018. Hankkeessa tuotettiin kymmeniä verkkokursseja aiheista "Lähes 0-energia rakentaminen" ja "Kestävät energiaratkaisut". Rakennus- ja energia-alan ammattilaisille suunnattuja kursseja varten tuotettiin lähes sata opetusvideota, jotka ovat katsottavissa YouTubessa.

Tuomaristo perusteli valintaansa käynnissä olevalla energiamurroksella, joka edellyttää uutta osaamista. Tarvittava osaaminen on saavutettavissa täydennyskoulutuksella. Tuomariston mukaan valitut osaamisalueet ovat tärkeitä ja hankkeessa tuotetut korkealaatuiset verkkokurssit ja aineistot ovat nykyaikainen ja tehokas tapa täydentää osaamista.

Verkkokurssien lisäksi hankkeessa rakennettiin AgileAMK-malli, jota voi hyödyntää täydennyskoulutustyyppisen verkko-opetuksen tuottamisessa myös tulevaisuudessa.

Uutta avointa energiaa -hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksissa tarvittavan osaamisen vahvistaminen, jossa luodaan ketteriä ja kustannustehokkaita täydennyskoulutusratkaisuja korkeakoulujen yhteistyönä pureutuen suoraan uudistuvien alojen tarpeisiin.

 

 


EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa (haku päättyy 27.2.2019) poikkeus Keski-Pohjanmaan liitto

Kuvahaun tulos haulle raha

EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa (haku päättyy 27.2.2019) poikkeus Keski-Pohjanmaan liitto

Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa on haettavana EAKR-rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä.

EAKR-hakemukset tulee jättää viimeistään 27.2.2019 (Pois lukien Keski-Pohjanmaan liiton haku, jossa haku aika on 17.12.2018-28.2.2019)

Toimintalinjat ovat:
1.    Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
2.    Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kehittämishankkeet

Valintakriteerit:

Hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen. Vähähiilisen talouden edistämistä tukeville hankkeille kohdennetaan 25 % EAKR-hankerahoituksesta. Vähähiilisyyteen liittyviin aineistoihin voitte tutustua lisää osoitteessa:

https://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys#.WEpwv2c0PIU

Koko Suomea koskevat valintakriteerit (pdf)

Hakemusten toimitustapa:

Tukihakemus tulee jättää sähköisesti EURA 2014 -järjestelmän kautta.

Toimitusosoite:

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.

Lisätiedot:

Täältä löydät tarkemmin tietoa auki olevista toimintalinjoista ja erityistavoitteista alueella 

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Lapin liitto

Kainuun liitto

Keski-Pohjanmaan liitto

Linkit:

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma

 

 


ESR:n kansainvälisen yhteistyön partnerinhakufoorumi Varsovassa 22.-23.3.2018

ESR:n kansainvälisen yhteistyön hakuun liittyvä partnerinhakufoorumi järjestetään Varsovassa 22.-23.3.2018.

Osallistuminen foorumiin on ilmaista, mutta matkat ja majoitus osallistujien on maksettava itse.

Ilmoittaudu foorumiin 15.2. mennessä. Ilmoittautuminen edellyttää, että hankehakijat luovat ESF-Transnationality -sivuston tietokantaan oman organisaationsa profiilin ja tallentavat tietokantaan tiedot hankeideastaan. Lisäksi on täytettävä ilmoittautumislomake.

Osallistujille lähetetään vahvistus foorumiin osallistumisesta helmikuun loppuun mennessä. Matkavaraukset on syytä tehdä vasta tämän jälkeen.


Valittu web-sisältö ei ole enää olemassa.