Lapin matkailun menestystarina 2000-luvulla - lue yhteenveto

Lapin liitto on laatinut Lapin matkailun kasvusta ja kehityksestä julkaisun. Julkaisussa avataan tavoitteita, tekemistä ja tuloksia aluekehittämisen näkökulmasta. Lapin kansainvälisen matkailun taustalla on alan yrittäjien ja toimijoiden lisäksi maakunnallinen strateginen yhteistyö. Rakennerahasto-ohjelmilla ja niiden tuomilla resursseilla on ollut merkittävä rooli kehityksen tukemissa.

Lue julkaisu tästä.

 

 


ELY-keskus rahoittaa Pohjois-Suomen yritysten kasvua ja kehittämistä


EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa (haku päättyy 22.9.2017)

Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa on haettavana EAKR-rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä.

EAKR-hakemukset tulee jättää viimeistään 22.9.2017

Rahoitettavien hankkeiden on toteutettava jotakin ohjelman erityistavoitteista ja toimintalinjoista.

Toimintalinjat ovat:
1.    Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
2.    Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Valintakriteerit:

Hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen. Vähähiilisen talouden edistämistä tukeville hankkeille kohdennetaan 25 % EAKR-hankerahoituksesta. Vähähiilisyyteen liittyviin aineistoihin voitte tutustua lisää osoitteessa:

Rakennerahastot Vahahiilisyys

Koko Suomea koskevat valintakriteerit

Hakemusten toimitustapa:

Tukihakemus tulee jättää sähköisesti Eura 2014 -järjestelmän kautta

Toimitusosoite:

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.

Lisätiedot:

Kainuun liitto

Lapin liitto

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Linkit:

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma

 


Kevään 2017 hankehaun infotilaisuus Oulussa 17.1.2017 klo 9.30

Tietoa "Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020" -rakennerahasto-ohjelman hankehausta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa, Veteraanikatu 1, Kymmenen virran sali.

Ilmoittautuminen 11.1.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen anne-maaria.kurvinen@ely-keskus.fi.

Ohjelma

9:30              
Kahvitarjoilu

9:45  Rakennerahastojen ajankohtaiset kuulumiset ja seuraava hankehaku
Rahoituspäällikkö Riitta Ilola, ELY-keskus

10:15 Miesten syrjäytyminen ja osallisuus –teema
Tutkija Reija Paananen, Sokra –hanke

10:45 Hyvä hankehakemus ja valintaperusteet
ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat

11:15            
Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus keskustella hankeaihioista ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijoiden kanssa.


EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”

Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta.

Sosiaalirahaston (ESR) osalta toivotaan hakemuksia erityisesti erityistavoitteeseen 6.1 ("Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen"). Kaikkiin erityistavoitteisiin haetaan erityisesti digitalisaation huomioivia ja digitalisaatiota hyödyntäviä toimintamalleja kehittäviä hankkeita.

Aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjalle 2 (erityistavoitteet 4.1, 5.1 ja 3.2) haetaan ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ml. erilaiset pilotoinnit ja demonstraatiot. Hankkeiden sisältöjen tulee nousta elinkeinoelämän tarpeista. Erityinen painopiste on vähähiilistä taloutta esim. energia- ja materiaalitehokkuutta edistävissä bio- ja kiertotaloushankkeissa.

Hakuilmoitus >>


EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”,

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hakee Pohjois-Pohjanmaalle/Lappiin/Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta.


Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelma käynnistynyt vauhdikkaasti Pohjois-Suomessa - lue lisää Rakennerahaston uutiskirjeestä

Liisa Jaakonsaaren terveiset Brysselistä. Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea vieraili toukokuussa Oulussa. EUrahoituksella synnytetään alueella työpaikkoja ja tuetaan pk-yritysten tuottavuutta ja hyvinvointia.

Nämä ja monta muuta uutista voit lukea  Pohjois-Suomen rakennerahastotoiminnan uutiskirjeestä http://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue/uutiskirjeet.

Lisätietoja:
Tuula Pörhö
viestintäpäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
p. 0295 038 233
tuula.porho(at)ely-keskus.fi

 

 

 


Pohjois-Suomen rakennerahastotoiminnan uutiskirje 1/2017 on ilmestynyt.

Uutiskirjeeseen on koottu ajankohtaisia aiheita Pohjois-Suomen rakennerahastotoiminnasta. Lue lisää mm. vähähiilisyyttä edistävistä hankkeista, Lapin matkailuliiketoiminnasta ja sote-yrittäjyydestä.

Tutustu uutiskirjeeseen >>


Menestystarinoita Euroopan unionista

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tuottamissa videoissa kerrotaan EU:n aluekehittämisrahaston toiminnan tuloksista:

YouTubessa videoista myös englanniksi tekstitetyt versiot:


EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Suomessa

Pohjois-Suomessa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä.

 

EAKR hakemukset tulee jättää viimeistään 12.2.2016 ja ESR hakemukset viimeistään 5.2.2016. Hakemukset jätetään EURA2014 -järjestelmään www.eura2014.fi.

  

ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR-yritystuissa on voimassa jatkuva haku. Yritystukia haetaan ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta. Tekesin EAKR-tutkimushankerahoitusta haetaan osana Tekesin teemoittaisia tutkimushakuja. Avautuvista hauista saa lisätietoja www.tekes.fi.

Tarkempi hakukuulutus ja lisätietoa hakemisesta: www.rakennerahastot.fi/pohjois-suomi/hakuajat