EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020"

Haku päättyy 27.2.2019 (EAKR) ja 1.3.2019 (ESR).

KAINUUSEEN toivotaan ESR-hakemuksia, jotka toteuttavat tammikuussa 2019 hyväksyttävän siltasopimuksen sisältöjä. Lisäksi toivotaan hakemuksia erityisesti seuraaviin painotuksiin:

EAKR TL 2, erityistavoitteet 4.1, 5.1 ja 3.2

 • Ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ml. erilaiset pilotoinnit ja demonstraatiot. Hankkeiden sisältöjen tulee liittyä elinkeinoelämän tarpeisiin.
   
 • Erityinen painopiste on biotaloutta ja siirtymää vähähiiliseen talouteen ja yhteiskuntaan edistävissä hankkeissa. Hankkeiden aiheet voivat liittyä esim. luonnonvarojen ja/tai niiden hyödyntämisestä syntyvien sivuvirtojen paikalliseen jalostukseen, jätteen kierrätykseen ja sen määrän vähentämiseen, uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön tai kaupunkien ja kylien vähähiilisyyttä edistäviin selvityksiin ja toimenpiteisiin

ESR TL3

 • Maahanmuuttajien, ikääntyvien ja osatyökykyisten työllistymisen edistäminen yhteistyössä yritysten ja muiden työnantajien kanssa

ESR TL4

 • Hankkeet, joilla edistetään koulutukseen hakeutumista tai parannetaan osaamistasoa henkilöiltä, joilta puuttuu perusasteen jälkeinen tutkinto, joilla on oppimisvaikeuksia tai jotka tarvitsevat erityistä tukea opintojen suorittamiseen

ESR TL5

 • Sosiaalista osallisuutta lisäävät hankkeet erityisesti työelämävalmiuksien paranemisen näkökulmasta

 

POHJOIS-POHJANMAALLE ja LAPPIIN toivotaan hakemuksia erityisesti:

EAKR TL 1, erityistavoite 1.2

 • Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen.

EAKR TL 2, erityistavoitteet 4.1, 5.1 ja 3.2

 • Ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ml. erilaiset pilotoinnit ja demonstraatiot. Hankkeiden sisältöjen tulee liittyä elinkeinoelämän tarpeisiin.
   
 • Erityinen painopiste on biotaloutta ja siirtymää vähähiiliseen talouteen ja yhteiskuntaan edistävissä hankkeissa. Hankkeiden aiheet voivat liittyä esim. luonnonvarojen ja/tai niiden hyödyntämisestä syntyvien sivuvirtojen paikalliseen jalostukseen, jätteen kierrätykseen ja sen määrän vähentämiseen, uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön tai kaupunkien ja kylien vähähiilisyyttä edistäviin selvityksiin ja toimenpiteisiin

ESR TL3

 • Uudenlaisten ratkaisujen ja pilotointien kehittäminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi sekä kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 6.1. mukaista.
   
 • Kuntien työllisyys- ja elinvoimatehtävää edistävät hankkeet. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 6.1. mukaista.
   
 • Mikro- ja pk-yrityksiin kohdistuvat työelämän laatua ja tuottavuutta edistävät hankkeet. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 7.1. mukaista.  

ESR TL 4

 • Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvä työelämälähtöinen kehittäminen. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 9.1 mukaista.
   
 • Nuorten ja työelämän ulkopuolella olevien hakeutumista työllistäville koulutusaloille edistävät kehittämishankkeet. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 9.1 mukaista.
   
 • Maakunnan elinvoimaisuutta edistävä kehittämistoiminta mm. sote- ja kasvupalvelualojen palvelutuottajien osaamisen kehittäminen. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 9.2 mukaista.

ESR TL5

 • Asiakas-/asukaslähtöisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen ml. digitaaliset menetelmät, monitoimijamallit jne. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 10.1. mukaista.
   
 • Paikalliset mallit matalan kynnyksen työllistämiseen. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 10.1. mukaista.
   
 • Yhteisöllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden tukeminen Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 10.1. mukaista.
   
 • Sosiaalitalouteen liittyvä hanketoiminta, jolla pyritään kehittämään uudenlaisia toimintamalleja huomioon ottaen yhteiskunnallinen kestävä kehitys. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 10.1. mukaista.
   
 • Hakuilmoitus »