Pohjois-Suomen rakennerahastotoiminnan uutiskirje 1/2016

Pääkirjoitus:
Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari
Työpaikkoja, solidaarisuutta ja uutta arktista politiikkaa

Euroopan unionin aluepolitiikka ja EU-rahoitus on monimutkainen ja monimuotoinen kokonaisuus. Suuret linjat ovat kuitenkin selkeitä: hankkeilla tulee olla työllistävä vaikutus ja ne perustuvat jäsenvaltioiden yhdessä asettamiin poliittisiin tavoitteisiin.
Lue lisää

Hyvä hanke lähtee tarpeesta ratkaista joku ongelma paremmin kuin ennen on tehty!

Suomen EU-rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea vieraili toukokuun lopulla Oulussa. Vierailun aikana tutustuttiin Pohjois-Suomessa toteutettuihin hankkeisiin ja yleisemmin ohjelman toteutumiseen alueella.
Lue lisää

Euroopan sosiaalirahaston toimeenpano on käynnistynyt ripeästi Pohjois-Suomessa - ESR tukee osaltaan myös PK-yritysten tuottavuutta ja hyvinvointia

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020  -rakennerahasto-ohjelman toimeenpano on käynnistynyt ripeästi Pohjois-Suomessa myös Euroopan sosiaalirahaston osalta. Pohjois-Suomen alueosiosta on käynnistynyt yhteensä 180 ESR- hanketta.
Lue lisää

Yritykset tavoittelevat uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä

Vaikuttavuutta, kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelmasta myönnetyllä rahoituksella ollaan luomassa yrityksiin 1 687 uutta työpaikkaa. Rahoituksella kehitetään myös ympäristöhaittoja ja -riskejä vähentäviä innovaatioita ja hankkeita sekä parannetaan liikenneyhteyksiä.
Lue lisää

EU-komissaari nosti Lappi-klusterit aluekehitystyön eurooppalaiseksi malliesimerkiksi

EU-komission Älykkäät Alueet -konferenssin päätöspuheessa koulutus- ja kulttuuriasioista vastaava Komissaari Tibor Navracsics nosti Lapin Arctic Smartness -yhteistyön esiin eurooppalaisena aluekehityksen malliesimerkkinä
Lue lisää

Merius hyödyntää EAKR-rahoitusta palvelutuotteidensa digitalisoimisessa

Kokkolan suurteollisuusalueen tuotannolliset yritykset tarvitsevat ympärilleen laajan verkoston erilaisia palveluyrityksiä. Tämä on luonut alustan uusille keskipohjalaisille kasvutarinoille. Yhden kasvutarinan pääosassa on tehdas- ja laitossuunnittelun palveluita suurteollisuudelle tuottava Merius Oy. Huhtikuussa yritykselle myönnettiin EAKR-rahoitus hankkeeseen, joka keskittyy kasvun luomiseen palvelutuotteiden digitalisoinnin avulla.
Lue lisää

Opiskelijoille annetaan haasteita - osaamista hankitaan innostavasti

Amisyritys-pedagogiikassa etusijalla ovat yrittäjämäinen asenne ja työelämään siirtymisen valmiuksien kehittäminen.
Lue lisää

Tietoliikenne- ja ohjelmistoalan tutkimus- ja kehitysympäristö Ouluun

Pohjois-Pohjanmaa on pitkään tunnettu tietoliikenne (ICT)- ja ohjelmistoalan osaamisestaan. Alueella on kehitetty ICT-alaa ja erityisesti langatonta tietoliikenneteknologiaa ja sen sovellutuksia jo 1980-luvulta alkaen. VTT ja Oulun yliopisto ovat parhaillaan kehittämässä Ouluun kansainvälisesti ainutlaatuista tutkimus- ja kehitysympäristöä. Kokonaisuutta viedään eteenpäin mm. Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahastohankkeiden avulla.
Lue lisää

Uuden ohjelmakauden maksatukset hyvässä vauhdissa

Ohjelmakauden 2014 -2020 maksatustoiminto käynnistyi loppukeväällä 2015.  Uudet sähköiset järjestelmät avautuivat ensin asiakkaille maksatushakemusten jättämistä varten.
Lue lisää

Esittelyssä Anne Pulkkinen

Anne Pulkkinen toimii asiantuntijana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitusyksikössä. Työssään hän käsittelee yritysten kehittämisavustuksia, joiden avulla pyritään vaikuttamaan yritysten kasvuun ja kehitykseen.
Lue lisää

Syksyn 2016 EAKR-haku päättyy 23.9. ja ESR-haku 3.10.

Pohjois-Suomen syksyn hakukierroksella sekä EAKR- että ESR-haussa ovat avoinna kaikki toimintalinjat ja erityistavoitteet. Erityistavoitteissa 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen sekä 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen toivotaan hankkeita, jotka edistävät kansainvälistä kasvua hakevien mikro- ja pk-yritysten uudistumista ja kilpailukykyä. Lisäksi toivotaan hakemuksia erityistavoitteeseen 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen.

Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan kesäkuussa 2016. Seuraa Pohjois-Suomen sivuston etusivun uutisia sekä hakuilmoituksia Ajankohtaista > Hakuajat-osiossa.

Keski-Pohjanmaalla syksyn haussa ovat auki vain ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet. Hakuun ei ole määritelty erillisiä painotuksia. Tarkempia tietoja hausta löytyy Länsi-Suomen sivuston Hakuajat-osiosta.

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee edistää oman maakuntansa maakuntaohjelman tavoitteita.

Euroopan sosiaalirahastossa on alueellisen haun lisäksi käynnissä myös kansainvälisen yhteistyön hankehaku, joka päättyy 3.10. Myös tästä hausta löytyy tarkempaa tietoa www.rakennerahastot.fi -sivuston kautta.

Videoita ja some-linkkejä

 

Uutiskirjettä julkaisevat Pohjois-Suomen rakennerahastotoimijat. Kirjeen toimituksesta vastaa alueellinen viestintäverkosto, jossa on edustus Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskuksista sekä Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liitoista. Seuraava Pohjois-Suomen rakennerahastojen uutiskirje ilmestyy lokakuussa.

Uutiskirjeen tilaus  |  Palautetta uutiskirjeestä  |  Rekisteriseloste