Pohjois-Suomen rakennerahastotoiminnan uutiskirje 1/2017

Pääkirjoitus: Vähähiilisyys ja energiatehokkuus tuovat säästöjä

Vähähiilinen talous ja energiatehokkuus ovat meneillään olevalla ohjelmakaudella keskeinen teema. Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti esimerkiksi Suomen EAKR-rahoituksesta peräti neljännes on kohdistettava vähähiiliseen talouteen siirtymistä edistäviin toimenpiteisiin.
Lue lisää >>

Paristoista voimaa kasveille

Jätteen hyödyntäminen on kiertotalouden ja vähähiilisyyden perusperiaatteita. Euroopan unionin rakennerahastojen tavoitteena kuluvalla ohjelmakaudella on tukea vähähiilisyyttä edistäviä hankkeita. Rec Alkaline Oy Kärsämäeltä on kehittämässä alkaliparistojen kierrätykseen menetelmää, joka nostaa alkaliparistojen kierrätystehokkuuden yli 80 prosenttiin. ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle tukea pilottitehtaan perustamiseen.
Lue lisää >>

Matkailuliiketoiminta kukoistaa Lapissa

Harriniva Hotel & Safaris sijaitsee Tunturi-Lapissa Muoniossa ja se on monesta yksiköstä koostuva yritysrypäs/lomakonserni. Muonion kirkonkylällä olevan keskuspaikan lisäksi siihen kuuluvat Pallas-Ylläs kansallispuiston rajalla olevat Hotelli Jeris ja Torassiepin porotila sekä Enontekiöllä tunturikeskus Galdotieva. Yrityksellä on myös lentotoimintaa: Polar-Lento operoi Kilpisjärvellä.
Lue lisää >>

Digitaalisen markkinoinnin osaamisessa uudelle tasolle

Digitaalisuus on muuttanut yhä useamman alan toimintamalleja merkittävästi viime vuosina ja sen osaamisesta on tullut kriittinen menestystekijä lähes kaikilla työelämän sektoreilla. Digitaalisuus kasvaa markkinoinnissa toimialasta riippuen 10 – 20 % vuosivauhtia maailmalla. Suomessa sen osuus on noin kolmannes markkinointibudjeteista ja nopeassa kasvussa. Tärkeä syy tähän kehitykseen on perinteisempään markkinointiin verrattuna selvästi parempi kohdennettavuus, mitattavuus sekä tuottoaste yrityksille. Alan uusissa työpaikoissa edellytetään tästä syystä useimmiten digitaalisuuden osaamista.
Lue lisää >>

Sote-yrittäjyys on tulevaisuuden bisnestä

Miten pieni sosiaali- ja terveysalan yritys pärjää isojen yritysten rinnalla? Mitä sote-uudistus merkitsee? SoteYBoost-hankkeessa on haettu vastauksia näihin kysymyksiin ja työskennelty alan PK -yritysten kanssa. Päätavoitteena on ollut tukea yritysten toimintaedellytyksiä muuttuvassa toimintaympäristössä järjestämällä mm. sähköisten järjestelmien käyttöönottoon ja palvelumuotoiluun työpajoja, tukemalla verkostoitumista ja jakamalla tietoa. Hankkeen toiminta-alueena on Oulun eteläisen 14 pientä kuntaa.
Lue lisää >>

METALREC-hankkeessa kehitetään metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntämistä

Metalrec-hanke on tuottanut uutta, syvällisempää osaamista sekä osallistuville korkeakouluille että partneriyrityksille metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntämisestä. Hankkeessa kehitetyillä kierrätysmenetelmillä estetään arvokkaiden raaka-aineiden joutuminen läjitykseen/kaatopaikalle ja mahdollistetaan niiden käyttö raaka-ainevirtana. Hankkeessa on mm. kehitetty menetelmä käytettyjen paristojen sisältämien metallien kierrättämiseksi kasvien lisäravinteiksi, aloittaen laboratoriomittakaavasta ja edeten koetehdasmittakaavaan.
Lue lisää >>

Ajankohtaista ELY-keskuksen maksatustoiminnosta

Ohjelmakauden 2014 -2020 maksatuspäätösten tekeminen on alkanut sujua ripeästi sitä mukaa kuin uudet sähköiset järjestelmät ovat kehittyneet ja mahdollistaneet erilaisia toimintoja. Asiakkailta saamamme palaute on ollut pääsääntöisesti varsin hyvää, joskin kehitettävääkin toki löytyy. Maksatushenkilöstön ohjelmassa onkin käydä asiakaspalaute huolellisesti läpi vielä ennen kesälomia.
Lue lisää >>

Ajankohtaista

EAKR-hankerahoitusta haettavana Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) seuraava haku päättyy perjantaina 22.9.2017. Haun ensisijaiset painotukset ovat: Ympärivuotinen kestävä matkailu, digitalisaatio, elinkeinoelämälähtöisiä bio- ja kiertotalouteen sekä energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyvät kehittämishankkeet. Rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen.
Lue lisää >>

ESR hankehaku käynnissä Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla

ELY-keskus hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta.

Sosiaalirahaston (ESR) osalta avoinna ovat ohjelman kaikki erityistavoitteet. Hakemuksia toivotaan erityisesti nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen (erityistavoite 6.1). Lisäksi haetaan erityisesti digitalisaation huomioivia ja digitalisaatiota hyödyntäviä toimintamalleja kehittäviä hankkeita.

Aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjalle 2 haetaan ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita. Lappiin ja Pohjois-Pohjanmaalle haetaan lisäksi investointi- ja kehittämishankkeita pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantamiseen (toimintalinja 1). EAKR-hankkeiden sisältöjen tulee nousta elinkeinoelämän tarpeista. Erityinen painopiste on vähähiilistä taloutta esim. energia- ja materiaalitehokkuutta edistävissä bio- ja kiertotaloushankkeissa.

ESR:ssa mahdollista hakea myös kansainvälisen yhteistyön valmisteluhankkeita

ESR:n kansainvälisen yhteistyön toinen haku toteutetaan keväällä 2018.

Syksyllä 3.10.2017 päättyvien alueellisten ESR-hakujen yhteydessä on mahdollista hakea pienimuotoisia kansainvälisen yhteistyön valmisteluhankkeita. Hankkeen pääasiallinen sisältö on kansainvälisten kumppanien haku, kansainvälisen yhteistyön sisällön ja kumppanuussopimuksen valmistelu sekä Suomessa toteutettavan toiminnan jatkokehittäminen.

Lisätietoa kansainvälisestä yhteistyöstä löytyy osoitteesta http://www.rakennerahastot.fi/kansainvalinen-yhteistyo.

Hakuaika ja lisätietoja:

Hankehaku päättyy 3.10.2017 (ESR) ja 22.9.2017 (EAKR).
Lue lisää >>

ESR-haku käynnissa 13.6.2017 - 3.10.2017

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi-Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta. Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina.

Hakuun kuuluvissa maakunnissa ovat haussa kaikki ESR- toimintalinjat ja erityistavoitteet eli hankkeita voi hakea rakennerahastojen ohjelma-asiakirjan ESR-hanketoiminnalle asettamien raamien puitteissa.

Tämän lisäksi tässä haussa voi hakea myös valmisteluhankkeita ESR:n kansainvälisen yhteistyön koordinoituun hakuun liittyen. Varsinainen koordinoitu haku järjestetään keväällä 2018 ja sen hakuohje julkaistaan marraskuun 2017 puolivälissä. Valmisteluhanketta voi hakea kansainvälisten kumppanien etsimiseen, kansainvälisen yhteistyön sisällöstä sopimiseen ja kansainvälisen kumppanuussopimuksen valmisteluun.
Lue lisää >>
 

Uutiskirjettä julkaisevat Pohjois-Suomen rakennerahastotoimijat. Kirjeen toimituksesta vastaa alueellinen viestintäverkosto, jossa on edustus Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ELY-keskuksista sekä Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liitoista. Seuraava Pohjois-Suomen rakennerahastojen uutiskirje ilmestyy lokakuussa.

Uutiskirjeen tilaus  |  Palautetta uutiskirjeestä  |  Rekisteriseloste
 


Näytetään tulokset 3 - 3 / 7
Merkintöjä per sivu 1
jostakin 7