Pohjois-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 2/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pääkirjoitus: Joukossa älykkyys tiivistyy

Uuden rakennerahastokauden keskeisin termi lienee älykäs erikoistuminen. Sitä kuullaan maakunnissa enemmän tai vähemmän, sekä rahoittajaviranomaisten että rahoitusta hakevienkin kirjoituksissa ja puheissa. Mistä on kyse? Pitäisikö muuttaa vanha tuttu sanonta yhteisellä päätöksellä muotoon "Joukossa älykkyys tiivistyy"? 

Lue lisää

Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maksatus- ja tarkastustoimesta

Maksatus- ja tarkastusyksikössä vuoden 2015 viimeiset kuukaudet ovat erittäin kiireisiä. Käsittelemme samaan aikaan sekä vanhan ohjelmakauden 2007 - 2013 että uuden kauden 2014 -2020 hankkeiden maksatuksia ja teemme paikan päällä varmennuksia vanhan kauden hankkeisiin, kertoo yksikön päällikkö Marja-Liisa Kivilompolo.

Lue lisää

Historian laajin teollisuuspalvelujen kehittämishanke Lapissa luo uusia menestystarinoita

Lappi valittiin vuonna 2014 yhdeksi Euroopan klustereiden kehittämisen mallialueeksi kuuden muun kärkialueen joukossa. Klusterimallialueet Hampuri, Tukholma, Keski-Portugalin suuralue, Ranskan Nord-Pas de Calais ja West Region Romania sekä Lappi on valittu kehittämään ja toteuttamaan uusia eurooppalaisia klustereiden toimintatapoja, jotka hyödyntävät innovatiivisesti muun muassa alueiden luonnollisia vahvuuksia. EU:n mallialueena Lappi pääsee hyödyntämään kansainvälistä huippuasiantuntemusta klusterikehittämisessä. Juuri alkanut Arctic Business Consept (ABC) -hanke keskittyy EU:n klusterimallialueelle asetettujen tavoitteiden jalkauttamiseen.

Lue lisää

Meripohjolan metalli- ja konepajateollisuus uudistuu erikoisterästen ja tietotekniikan avulla

Metalli- ja konepajateollisuus on yksi Meripohjolan alueen avaintoimialoista, kun vaikutusta mitataan työpaikkojen määrällä tai yritysten liikevaihdolla ja kansainvälistymisellä. Meripohjolan alueen metalli- ja konepajateollisuuden yrityksiä palveleva kehitysyhteisö on yhdistänyt voimansa juuri käynnistyneessä Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus -hankkeessa.  Hankkeella vastataan metalli- ja konepajateollisuuden uudistumisen tarpeeseen.

Lue lisää

Suomalaista vanhustyön osaamista viedään Singaporeen

Keski-Pohjanmaalla on kohdennettu rakennerahastovaroja terveysteknologiaan liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan jo pidemmän aikaa. Keskipohjalaisen terveys- ja hyvinvointiteknologian kehittämistyön erityisenä kohderyhmänä ovat ikääntyneet. Teknologiaa on kehitetty sekä ikäihmisten toimintakyvyn mittaamiseen, että ennaltaehkäisevään ja aktivoivaan toimintaan. Tämän työn arvo ja tarve sekä kotimaassa että maailmalla lisääntyy vauhdilla, vanhusväestön suhteellisen osuuden kasvaessa nopeasti.

Lue lisää

Naiset työssä – Pohjois-Pohjanmaalla tukea tarjolla pienyrittäjänaisille

Työterveyslaitoksen vetämän Naiset työssä – ESR-hankkeen kohderyhmänä ovat yksinyrittäjät ja pienyrittäjänaiset. Mikroyrittäjät ovat työlleen omistautuneita, mutta kokevat työn varjopuoliksi kiireen, pitkät työpäivät, haitallisen stressin ja lyhyet yöunet. Naiset työssä -hanke pureutuu juuri näihin asioihin ja tarjoaa tukea yrittäjänä toimiville naisille. Hanketoiminta sisältää muun muassa vertaisryhmätoimintaa ja kohdennettua ryhmätoimintaa fyysisesti raskasta työtä tekeville ja vanhemmille yrittäjille työkyvyn tukemiseksi. 

Lue lisää

Uusia älykkäitä ratkaisuja Meri-Lapin matkailun ja saavutettavuuden kehittämiseen

Meri-Lapin matkailun ja saavutettavuuden älykkäät ratkaisut -hanke pyrkii vastaamaan osaltaan alueella tunnistettuihin tarpeisiin: Meri-Lapin matkailupalvelujen tarjonta ja saatavuus tarvitsevat jatkojalostamista sekä innovatiivisia, älykkäitä ratkaisuja ja toimintamalleja saavutettavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Yksi esimerkki suunnitellusta älykkäästä ratkaisusta on sovellus, jonka avulla matkailijat voivat saada kännykkäänsä automaattisesti ilmoituksia, neuvoja, kuvia ja sisältöjä Meri-Lapin alueella.

Lue lisää

ELY-keskus rahoitti Pohjois-Suomen yrityksiä 25 miljoonalla eurolla alkuvuoden aikana

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi alkuvuonna EAKR-osarahoitteista yritysrahoitusta 225 hankkeeseen yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Rahoituksesta 23,7 miljoonaa euroa kohdistui yritysten hankkeisiin ja 1,7 miljoonaa euroa yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeisiin. Rahoituksella mahdollistetaan noin 83 miljoonan euron investointi- ja kehittämishankkeiden toteutus sekä myötävaikutetaan 1 292 uuden työpaikan ja 44 uuden yrityksen syntymiseen. Hankkeiden vaikutuksella arvioidaan syntyvän uutta liikevaihtoa 242 miljoonaa euroa ja uutta vientiä 104 miljoonaa euroa. Rahoituksesta kohdistui Kainuuseen 2,4 miljoonaa euroa, Lappiin 9,5 miljoonaa euroa ja Pohjois-Pohjanmaalle 13,4 miljoonaa euroa. 

Lue lisää


Hakuajat Pohjois-Suomessa

Vuoden 2016 ensimmäinen ESR -haku päättyy 1.3. ja EAKR -haku päättyy 12.2.

Hakuteemat sekä hakuohjeet tarkentuvat alkuvuoden 2016 aikana, seuraa Pohjois-Suomen sivuston etusivun uutisia sekä hakuilmoituksia Ajankohtaista > Hakuajat -osiossa. Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee edistää oman maakuntansa maakuntaohjelman tavoitteita.
 

Ajankohtaiset tapahtumat

Seuraa Pohjois-Suomen rakennerahastotoiminnan tulevia tapahtumia verkkosivuillamme tapahtumat -osiosta.


Hyödyllisiä oppaita

OPAS TUENSAAJILLE Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja asiaankuuluvat EU:n välineet (ec.europa.eu)

Opas de minimis-tuista (pdf, 536 kt, tem.fi)

___________________________________________________________________________________
 

Pohjois-Suomen rakennerahastouutiskirjettä toimittaa alueellinen viestintäverkosto, jossa on edustus Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskuksista, Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan liitoista. Seuraava Pohjois-Suomen rakennerahastojen uutiskirje (1/2016) ilmestyy huhtikuussa.

Pohjois-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeen tilaukset tästä.

Palautetta uutiskirjeestä voit lähettää osoitteeseen: rakennerahastot.pohjois-suomi@ely-keskus.fi

Rakennerahastot nyt myös Facebookissa!

Rekisteriseloste


Näytetään tulokset 6 - 6 / 7
Merkintöjä per sivu 1
jostakin 7