Pohjois-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 1/2015

Tervetuloa lukemaan Pohjois-Suomen rakennerahastotoiminnan ensimmäistä uutiskirjettä, joka on suunnattu kaikille rakennerahastotoiminnasta kiinnostuneille. Olemme keränneet uutiskirjeeseen ajankohtaisen tietopaketin Euroopan unionin rakennerahastotoiminnasta ja sen tuloksista alueella. Toimitamme uutiskirjettä Pohjois-Suomen ELY-keskusten ja maakuntien liitojen voimin kaksi kertaa vuodessa. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja ideoita uutsikirjeen kehittämiseksi!

Jäidenlähtökevät Veijalainen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Veijalainen/ Above Ordinary

Kestävää kasvua ja työtä Pohjois-Suomeen rakennerahasto-ohjelman avulla

"Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma" on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin ja hankehakemuksia on saapunut ELY-keskukseen runsaasti. Ohjelman yhtenä tavoitteena on elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja kasvavien, innovatiivisten ja kansainvälistyvien yritysten lisääminen. EAKR-rahoituksesta vähintään 25 prosenttia kohdistuu vähähiilisyyteen. Kasvua tuetaan älykkään erikoistumisen mukaisilla toimilla, jotka tähtäävät yritysten ja alueiden vahvojen toimialojen uusiutumiseen ja tuottavuuden lisäämiseen, uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, niiden markkinoille saattamiseen sekä arvonlisän kasvattamiseen. Uuden ohjelmakauden rakennerahastovaroja on käytettävissä Pohjois-Suomen suuralueella runsaasti.

Lue lisää
 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitusyksikön myöntämä rahoitus 1.1. - 31.3.2015

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi alkuvuoden aikana yritysten kehittämisavustusta ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta yhteensä n. 10,7 miljoonaa euroa. Suurin osa myönnetystä rahoituksesta (n. 10,3 milj. €) oli EU-osarahoitteista (EAKR; Euroopan aluekehitysrahasto). Yritysrahoituksesta n. 5,25 milj. € kohdistui Pohjois-Pohjanmaalle, n. 950 000 € Kainuuseen ja 4,5 milj. € Lappiin.

Tutustu tilastoihin:
Rahoitus EU ja kansallinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY 1.1.-31.3.2015 (yritysten kehittämisavustus ja toimintaympäristön kehittämisavustus)

Rahoitus yrityksittäin, Pohjois-Pohjanmaan ELY 1.1.-31.3.2015 (yritysten kehittämisavustus ja toimintaympäristön kehittämisavustus)

Tilastoja uuden yritystukilain voimaan astumisesta alkaen; yrityksen kehittämisavustus maakunnittain ja toimialaryhmittäin 1.7.2014 - 31.3.2015

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi ESR- ja EAKR -kehittämishankerahoitusta alkuvuoden aikana yhteensä 29,4 miljoonaa euroa. Lisäksi myönnettiin 2,25 milj. € OKM:n valtakunnallisen 'Osuvaa osaamista' ESR -toimenpidekokonaisuuden hankkeisiin.
Keskeisiä teemoja alueosiosta rahoitetuissa hankkeissa olivat mm.

  • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen mm. mikro- ja pk-yrityksissä
  • Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
  • Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Rahoitetut ESR- ja EAKR -kehittämishankkeet, Pohjois-Pohjanmaan ELY 1.1. - 31.3.2015

Lisätietoja:
rahoitusyksikön päällikkö Eija Virtasalo, puh. 0295 037 150 (yritysrahoitus)
rahoituspäällikkö Riitta Ilola, puh. 0295 038 224 (ESR- ja EAKR-kehittämishankkeet)
 

Rakennerahastokauden 2007-2013 tuloksia: Lapin ELY-keskus rahoitti yritysten investointi- ja kehittämishankkeita yli 115 miljoonalla eurolla

Ohjelmakauden 2007 -2013 viimeiset rahoituspäätökset tehtiin vuoden 2014 kesäkuussa. Avustusten vaikutuksella Lappiin syntyi ohjelmakauden aikana 2872 uutta työpaikkaa ja 127 uutta yritystä. Lapin ELY-keskuksen ohjelmakaudella 2007–2013 myöntämistä avustuksista suurin osa eli 76,7 miljoonaa euroa oli Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osittain rahoittamia.

Lue lisää
 

Barentsin alueen mahdollisuudet Pohjois-Suomelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Barentsin alueella vireillä olevat suurinvestoinnit tarjoavat pohjoissuomalaisille yrityksille runsaasti mahdollisuuksia tarjota erityisosaamistaan hankkeiden toteuttamiseen. Julkisen sektorin rooli on luoda yrityksille toimintaedellytyksiä päästä hankkeisiin mukaan, edesauttaa toimijoiden verkostoitumista, välittää tietoa, sparrata ja rohkaista.

Keski-Pohjanmaalla toimiva Ab A Häggblom Oy on innovatiivinen konepajavalmistuksen ammattilainen, joka on hyödyntänyt erikoisosaamistaan ja saavuttanut Suomessa markkinajohtajan aseman kolmella kaivostoimintaan liittyvällä liiketoiminta-alueella. Toimitusjohtaja Karhulan mukaan yritystuet ovat helpottaneet isojen investointipäätösten tekemistä.

Lue lisää Barentsin alueen mahdollisuuksista ja Häggblom Oy:stä

Keskipohjalaisella erityisosaamisella on vientiä

 

 

 

 

 

Kuva: Jorma Uusitalo

Kokkolalainen HUR on menestystarina kansainvälistymisestä. Yritys valmistaa Kokkolassa vaativaan ammattikäyttöön tarkoitettuja kuntosali- ja kuntoutuslaitteita sekä laitteita fyysisen toimintakyvyn mittaamiseen. Keski-Pohjanmaalla toteutettujen tutkimus- ja kehittämishankkeiden avulla yritys on pystynyt yhdessä muiden kokkolalaisten tekijöiden kanssa synnyttämään toimivia konsepteja, joita on saatu myytyä mm. Kaukoitään.

Lue lisää

Lapissa ennakoima yhessä!

Lapin ennakointityö painottuu toimintaympäristön, toimialojen, työvoiman ja osaamisen seurantaan ja tulevaisuuden näkymiin. Työ pohjautuu tiiviille yhteistyölle koulutuksen järjestäjien, elinkeinoelämän ja alueviranomaisten välillä. Yhteinen näkemys haasteista ja mahdollisuuksista auttaa suunnittelemaan ja suuntaamaan toimenpiteitä kohti tavoiteltavaa tulevaisuutta. Lapin ennakointitoimintaa on kehitetty mm. Lapin liiton toteuttamissa hankkeissa.

Lue lisää

Älykäs erikoistuminen - miten sitä toteutetaan?

Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman vision 2030 mukaan Lappi on johtava arktisten luonnonvarojen ja olosuhteiden hyödyntäjä sekä kaupallistaja. Lapille tulevaisuuden kannalta keskiössä ovat luonnonvarojen ja olosuhteiden kestävä hyödyntäminen ja jalostusarvon kasvattaminen. Lapin arktisia kärkialoja ovat ennen kaikkea kaivos- ja metalliteollisuus, matkailu ja biotalous. Myös Lapin älykäs erikoistuminen perustuu pitkälti näihin aloihin ja niiden vahvistamiseen. "Arktisen erikoistumisen ohjelman jalkauttaminen"  -hanke ja "Älykäs erikoistuminen ja yliopisto-opetuksen työelämävalmiuksien kehittäminen"  -hanke vievät kumpikin omalta osaltaan älykästä erikoistumista eteenpäin Lapissa.

Lue lisää

Vuokatissa ja Kuusamossa kehitetään urheilijanpolkua laajamittaisen yhteistyön ja tutkimuksen avulla

Vuokatti-Ruka -urheiluakatemia aloitti toimintansa vuonna 2013 yhdistäen Vuokatin urheilulukion ja Rukanurheilulukion perinteikkäät toiminnot urheiluakatemiaksi. Uuden akatemian tehtävänä on nuorten urheilijoiden harjoittelun ja opiskelun kokonaisvaltainen tukeminen. Urheilijat opiskelevat paikallisissa oppilaitoksissa ja valmentautuvat Vuokatin ja Rukan huippuolosuhteissa. Vuokattiin on keskitetty pohjoismaiset hiihtolajit (maastohiihto, mäki ja yhdistetty) sekä ampumahiihto ja lumilautailu, kun taas Rukalla lajeja ovat alppilajit ja freestyle. Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian käyneistä urheilijoista 24 valittiin Sotshin talviolympialaisiin. Vuokatti-Ruka urheiluakatemian valmennuksen kehittäminen -hanke käynnistyi 1.2.2015 ja päättyy 31.1.2017. 
Lue lisää   Krista Lähteenmäki on yksi nimekkäimmistä Vuokatti-Ruka -urheiluakatemian kasvateista. Kuva: Heidi Lehikoinen

Oulun yliopiston hanketoiminnalla on ollut huomattava vaikutus Oulun Eteläisen alueella

Oulun yliopiston toteuttamien rakennerahastohankkeiden avulla on nostettu alueen osaamistasoa, työllistetty osaajia ja parannettu yritysten toimintaedellytyksiä. Etenkin mikroyrittäjyyden kehittämishanke sekä metalli- ja terästutkimuksen hankkeet Elme Studion ympärillä on koettu alueella onnistuneiksi. Alueen yritykset ovat olleet mukana hankeeiden kehittämistoimenpiteissä ja alueen yrityskanta ja -profiili on huomioitu niissä hyvin. Myös esim. Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisfysiikan ja Laguna-tutkimuskeskuksen kehittämisen tulevaisuuden odotukset ovat korkealla.

Lue lisää

Hakuajat

Vuoden 2015 toinen ESR- ja EAKR-haku päättyy 1.10.2015

Seuraava Pohjois-Suomen ESR- ja EAKR-hakukierros käynnistyy kesän aikana ja päättyy 1.10.2015. Pohjois-Pohjanmaan liiton ja ELY-keskuksen haku alkaa 15.8.2015.
Aloitusajankohdat eri maakunnissa, tämänkertaiset hakuteemat sekä hakuohjeet tarkentuvat loppukevään aikana, seuraa Pohjois-Suomen sivuston etusivun uutisia sekä hakuilmoituksia Ajankohtaista > Hakuajat -osiossa. Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee edistää oman maakuntansa maakuntaohjelman tavoitteita.


Valtakunnalliset hankehaut

Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuuden valtakunnallinen ESR-hankehaku päättyy 22.5.2015

Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä -toimenpidekokonaisuuden valtakunnallinen ESR-hankehaku ajalla 1.6. - 15.9.2015 - seuraa hakuilmoituksia rakennerahastot.fi Valtakunnalliset hankehaut -osiossa!

Yritystuissa on voimassa jatkuva haku ja hakemukset jätetään ELY-keskukseen yritystukien sähköisen asioinnin kautta.

Ajankohtaiset tapahtumat

Ajankohtaista Solmu- ja Sokra -koordinaatiohankkeissa:

Osallistu ja osallista Kajaanissa 18.5, Oulussa 19.5 ja Rovaniemellä 20.5! Tietoa sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan (toimintalinja 5) ESR-rahoituksesta sekä koordinaatiosta. 

Halukkaat voivat vielä kysyä tilaisuuksiin osallistumisesta aluekoordinaattori Ritva Sauvolalta,    ritva.sauvola@diak.fi, puh. 040-5088933.

Tarkat ohjelmatiedot: www.ttl.fi/kykyviisari (oikea reunapalkki) sekä Pohjois-Suomen tapahtumakalenterissa.

 

 

 

 

 

 

Yrittävä Eurooppa -kilpailu - osallistu 22.5.2015 mennessä!

Kilpailu pyrkii tuomaan esille parhaita yrittäjyyden edistämisen käytäntöjä Suomessa sekä lisäämään tietoisuutta yrittäjyyden tärkeydestä. Edelleen tarkoituksena on rohkaista ja kannustaa ryhtymään yrittäjäksi. Kilpailuun voivat osallistua kaikki sekä kansallisesti, alueellisesti tai paikallisesti toteutettavat hankkeet!

Lue lisää (tem.fi)


Hyödyllisiä oppaita

OPAS TUENSAAJILLE Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja asiaankuuluvat EU:n välineet (ec.europa.eu)

Opas de minimis-tuista (pdf, 536 kt, tem.fi)

___________________________________________________________________________________
 

Pohjois-Suomen rakennerahastouutiskirjettä toimittaa alueellinen viestintäverkosto, jossa on edustus Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskuksista, Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan liitoista. Seuraava Pohjois-Suomen rakennerahastojen uutiskirje (2/2015) ilmestyy lokakuussa.

Pohjois-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeen tilaukset tästä.

Palautetta uutiskirjeestä voit lähettää osoitteeseen: rakennerahastot.pohjois-suomi@ely-keskus.fi

Rakennerahastot nyt myös Facebookissa!

Rekisteriseloste


Näytetään tulokset 7 - 7 / 7
Merkintöjä per sivu 1
jostakin 7