Vuokatissa ja Kuusamossa kehitetään urheilijanpolkua laajamittaisen yhteistyön ja tutkimuksen avulla

Vuokatti-Ruka urheiluakatemia aloitti toimintansa vuonna 2013 yhdistäen Vuokatin urheilulukion ja Rukan urheilulukion perinteikkäät toiminnot urheiluakatemiaksi. Vuokattiin on keskitetty pohjoismaiset hiihtolajit (maastohiihto, mäki ja yhdistetty) sekä ampumahiihto ja lumilautailu. Rukalla lajeja ovat alppilajit ja freestyle. Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian käyneistä urheilijoista 24 valittiin Sotshin talviolympialaisiin. Uuden akatemian tehtävänä on nuorten urheilijoiden harjoittelun ja opiskelun kokonaisvaltainen tukeminen. Urheilijat opiskelevat paikallisissa oppilaitoksissa ja valmentautuvat Vuokatin ja Rukan huippuolosuhteissa.

Kuusamon alueella urheilijan polkua juniorista kohti kansainvälistä tasoa on tukenut Rukan alppikoulu, joka on työskennellyt Kuusamon lukion ja Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipisteen kanssa. Sotkamossa sama tehtävä on ollut Vuokatin urheiluakatemialla, joka on tehnyt tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa aina yläkoulusta Sotkamon urheilulukioon. Kahden perinteisen ja vahvan talviurheilutoimijan yhdistettyä voimansa saavutetaan hyötyjä monipuolisemmassa valmentautumisessa, harjoituspaikossa ja opetuksessa.
 

Vuokatti-Ruka urheiluakatemian valmennuksen kehittäminen-hanke 1.2.2015 - 31.1.2017

Hankkeen tavoitteena on rakentaa yksinkertainen ja toimiva seurantajärjestelmä fyysisen kuormituksen, kehittymisen ja tekniikan seurantaan. Lisäksi rakennetaan tarvittavat testipaketit ja palautteet ko. asioiden arvioimiseen kestävyyslajien urheilijoille Vuokattiin ja alppilajien urheilijoille Rukalle sekä heidän valmentajilleen työkalut käytännön toiminnan avuksi. Seurantajärjestelmä on uusi teknologinen innovaatio ja toteutetaan laajamittaisen tutkimuksen avulla yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Oulun yliopiston Kajaanin yksikön kesken. Seurantajärjestelmän kehittämisestä vastaa hankkeen päätoteuttaja Jyväskylän yliopisto. Hankkeen osatoteuttaja CEMIS Oulu on kehittänyt urheilijoiden suorituskyvyn ja rasituksen seurantaan soveltuvia biosensorimittauksia. Tässä hankkeessa niistä kahta pitkälle optimoitua käytetään nuorten urheilijoiden säännölliseen seurantaan. Tavoitteena on kortisolin ja laktaatin non-invasiivinen määrittäminen kokonaisrasituksen seurannassa. Lisäksi hankkeessa pyritään optimoimaan sylkinäytteiden keräys kenttäolosuhteissa. Hankkeen aikana saadaan tietoa rasituksen merkkiaineiden pitoisuuksista ja vertaillaan sylkimittauksen käytettävyyttä verinäytteiden rinnalla laktaatin ja kortisolin mittauksissa. Tähän liittyvät sensoripinnat valmistetaan hankkeen aikana.

Hankkeen tuloksena syntyy uudistuneet valmennuksen arvioimisen työkalut akatemioiden käyttöön. Tämä mahdollistaa laadukkaamman valmennuksen seurannan, sekä myöskin oppilaiden lukumäärää voidaan kasvattaa. Urheiluakatemiat voivat kasvaa ja kansainvälistyä. Kehitettyä laadukasta palvelua tarjotaan myös ulkomaisille urheilijoille mahdollisuutena opiskella ja harjoitella laadukkaissa olosuhteissa Suomessa (koulutuksen vienti). Tutkimustoiminnan tulokset voivat olla kaupallistettavissa ja tulevaisuudessa on mahdollista kehittää vientituote asian pohjalta.

Hanke on ylimaakunnallinen, jossa rahoittajina ovat Kainuun liitto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto ohjelmasta (TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen EAKR). Kuntarahoituksesta vastaavat Sotkamon kunta ja Kuusamon kaupunki. Hankkeessa rahoittajina ovat myös Suomen hiihtoliitto ja Olympiakomitea.

Katso video: Vuokatti-Ruka urheiluakatemiasta maailman huipulle – Iivo Niskanen https://www.youtube.com/watch?v=_SzwPvgWuFA

Teksti: Heikki Immonen, Kainuun liitto