ESR-Nuorisotakuu

ESR-Nuorisotakuu –toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on täydentää nuorisotakuun toimeenpanoa ja kehittää nuorten kouluttautumista ja työllistymistä edistäviä palveluja sekä koulutuksen ja työelämän yhteistyötä. Toimenpiteillä edistetään verkostomaista poikkihallinnollista yhteistyötä viranomaisten ja muiden toimijoiden välillä.

 

LUKIOIDEN TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ

Kokonaisuudessa edistetään lukioiden työelämäyhteistyötä kehittämällä ja pilotoimalla lukion ja työelämän yhteistyön toimintamalleja, vahvistamalla yrittäjyysosaamista sekä määrittelemällä valtakunnalliset periaatteet lukioiden työelämäyhteistyölle.

 

NUORTEN OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTTAMISEDELLYTYSTEN VAHVISTAMINEN

Kokonaisuudessa kehitetään oppisopimuskoulutusta koskevaa tiedotusta, ohjausta ja neuvontaa sekä menettelyjä, joilla saatetaan yhteen yritys ja oppisopimuksesta kiinnostunut opiskelija. Tavoitteena on myös auttaa yrityksiä oppisopimusten solmimisen käytännön menettelyissä.

Kokonaisuus käsittää neljä suuralueiden hanketta (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi), joissa kehitetään kullekin alueelle toteutusmalli oppisopimuskoulutuksesta tiedottamiseen, ohjaukseen ja neuvontaan opiskelijoille, yrityksille ja muille sidosryhmille. Valtakunnallinen koordinaatiohanke kerää ja levittää valtakunnallisesti tietoa siitä, minkälaisilla malleilla eri alueilla tiedotetaan oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista ja annetaan ohjausta ja neuvontaa nuorten oppisopimuskoulutuksesta ja sen toteuttamismahdollisuuksista eri toimijatahoille.