Hanke-esittely: Perille asti (6Aika)

Euroopan Aluekehitysrahaston osana 6Aika -strategiaa rahoittama Perille Asti -hanke edesauttaa älykkäitä liikkumisratkaisuja ja kohteiden saavutettavuutta. Hanke käynnistyi syksyllä 2017 ja jatkuu vuoden 2019 loppuun asti. Sen päätoteuttajana toimii Vantaan kaupunki ja osatoteuttajina Aalto-korkeakoulusäätiö, Forum Virium Helsinki, Espoo Marketing, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Demos Helsinki. Kokonaisbudjetti on 1,85 miljoonaa euroa.  

Perille asti -hankkeen tavoite on tarjota uusia, markkinalähtöisiä liikkumisen ratkaisuja matkailijoiden, asukkaiden ja työntekijöiden käyttöön Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.  Yhteishankkeen kohdealueina ovat Helsingissä Jätkäsaari, Espoossa Nuuksio ja Rantaraitin alue sekä Vantaalla Aviapolis ja muut matkailukohteet. Kehitystyöhön osallistuvat kohdealueen kaupungit, yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja palveluiden loppukäyttäjät. Kokeiluiden teemat on määritelty erilaisten yhteiskehittämistyöpajojen, kyselyiden ja tutkimusten pohjalta, joissa on tutkittu eri kohderyhmien liikkumistarpeita. Tämän jälkeen etsitään sopivat palveluratkaisut kokeiluihin kilpailutuksen avulla.  

Uusia ideoiden innovointia ja kokeiluja

Helsingissä meren äärellä sijaitseva Jätkäsaari soveltuu hankkeeseen hyvin muun muassa sataman läheisen sijainnin ja palveluiden saavutettavuuden haasteiden näkökulmasta. Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium järjesti joulukuussa 2018 alueen asukkaille työpajoja, joissa he saivat ideoida alueelle sopivia liikkumistapoja. Ideoita ryhmiteltiin ja jalostettiin edelleen asukkaiden, yritysten ja kaupungin suunnittelijoiden kanssa. Tammikuussa 2019 avatussa kokeiluhaussa pyydettiin tarjouksia koskien innovatiivisia liikkumis- ja kuljetuspalveluita, kulkuvälineiden yhteiskäyttöä sekä liikenneturvallisuutta ja haittojen vähentämistä. Hankkeessa on jo aiemmin kokeiltu kekseliäitä palveluita matkailijoille, kuten yhteiskäyttöautojen pysäköintiä (DriveNow ja EasyPark), ääniopastettuja sähköpyöräretkiä (Vapaus Bikes ja Route Pepper) sekä veneiden Uberiksi tituleerattua Bout-palvelua, älypuhelinsovelluksella toimivaa pienvenekyytien tilausalustaa.  

Työmatkaliikkumisen ja matkailun kehittämistä Vantaalla

Vantaan Aviapolis on Suomen nopeimmin kasvava yritysalue, jota Vantaan kaupunki kehittää tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa myös liikkumisen osalta. Perille asti – kokeilujen avulla on kehitetty alueen työntekijöiden ja matkailijoiden liikkumista. Työnantajayritykset pääsivät tarjoamaan työntekijöilleen uutta Bikefy- pyöräpalvelua. Kokeilun tavoitteena oli kehittää työpaikka-alueiden saavutettavuutta ja viedä työmatkaliikkumista kestävämpään suuntaan edesauttamalla julkisen liikenteen käytön ja pyöräilyn yhdistämistä. Kokeilun toteutti Kultaiset Pojat Oy. Aviapolis reitit -palvelu puolestaan suunnattiin lentokenttähotellien asiakkaille. Valmiiksi suunniteltujen ja ohjattujen reittien avulla matkailijaa houkuteltiin tutustumaan kävellen tai pyöräillen Aviapoliksen kohteisiin mm. Backaksen kartanomiljööseen ja bongaamaan lentokoneita ilmailuaiheisella reitillä. Kokeilun toteutti Appsipaja Oy.  

Tämän vuoden aikana Vantaalla toteutetaan vielä neljä kokeilua. Kesäkuussa 2019 alkoi uuden digitaalisen Stopover Guide-palvelun kokeilu, jonka avulla Vantaalla pysähtyvät matkailijat löytävät lentokentältä ja Aviapolis-alueen hotelleista Vantaan matkailukohteisiin. Kuten aikaisemmin, tätäkin palvelua kehitetään tiiviissä yhteistyössä matkailuyritysten kanssa. 

Luontokohteet saavutettaviksi Espoossa

Espoossa hanke on Espoo Marketing Oy:n johdolla keskittynyt parantamaan Nuuksion ja Rantaraitin luonto- ja elämyskohteiden löydettävyyttä ja saavutettavuutta. Kesällä 2018 Nuuksiossa kokeiltiin sukkulabussia Haltian ja Haukkalammen välillä kulkuyhteyksien parantamiseksi (Natura Viva). VTT:n toteuttama Parkkihaukka.fi -palvelukokeilu alkoi syksyllä 2018 ja jatkuu tänäkin vuonna. Sen tarkoitus on helpottaa retkeilijöitä suunnittelemaan etukäteen pysäköintinsä alueella ajantasaisten kamerakuvien avulla. Aurinkovoimalla toimivat kamerat ovat Haukkalammella ja Kattilassa ja kuvia on katsottu tähän mennessä jo yli 20 000 kertaa. Nuuksioon.fi-palvelu (Tietotemput Oy) taas mahdollistaa retkeilyreitin suunnittelun Nuuksioon julkisilla kulkuvälineillä saapuvalle retkeilijälle. Palvelua pilotoidaan vielä kaudella 2019.  

Rantaraitilla alkoi kesällä 2019 neljä kokeilua; Aava Lines toteuttaa iltareittiliikennettä Pentalan saareen, Satamapaikka mahdollistaa Espoossa olevien vapaiden venepaikkojen muuttamisen vuokrakäyttöön digitaalisin keinoin, Bout yhdistää kyytiä tarjoavat veneilijät kyytiä tarvitseviin ja Skipperi luo tietoa lähisoutukohteista sekä testaa kaupunkisoutuvenekonseptiin uudenlaisia käytettävyyttä parantavia toimintoja. 

Muutamien kuukausien kokeilujen avulla saadaan selville, mikä toimii ja mikä ei. Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni kokeiluista jäisi pysyvämpään käyttöön. Tavoitteena on jakaa kokeilujen hyötyjä ja oppeja laajasti yrityskentälle ja kaupungeille.

Lisätietoa hankkeesta:  

https://6aika.fi/project/perille-asti-4/

https://twitter.com/PerilleAsti?lang=fi 

https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/elinkeinokehittaminen/6aika /perilleasti.aspx                

https://forumvirium.fi/perille-asti/  

https://www.visitespoo.fi/fi/perille-asti-hanke/

 

Kuva: Pertti Raami / Vantaan kaupunki