Kotona Suomessa -hankkeen koulutuspäivässä aiheena kustannushyödyt ja toimintojen juurruttaminen

Kotona Suomessa -hanke (ESR) järjesti koordinoimiensa pilottihankkeiden työntekijöille 10.4. koulutuspäivän, jonka aiheena oli hankkeissa kehitettyjen toimintojen kustannushyötyjen osoittaminen ja toimintojen juurruttaminen. Koulutuspäivässä kustannus-hyötyanalyysien tekemistä koulutti KPMG:n Henrik Pekkala. Iltapäivällä kuultiin esimerkit neljästä hankkeena alkaneesta toiminnosta, jotka nyt onnistuneen juurruttamisen tuloksena ovat pysyvää toimintaa. Päivän tarkoituksena oli antaa hankkeiden työntekijöille eväitä kustannushyötyjen osoittamiseen, koska toiminnan kustannukset, euromääräiset ja muut hyödyt sekä tehokkuus ovat usein merkittäviä tekijöitä vakituisesta rahoituksesta neuvoteltaessa. Koulutukseen liittyen tehtiin yhden matalan kynnyksen ohjaus- ja työllistymispalveluita tarjoavan pilottihankkeen kustannushyötyanalyysia, jonka mukaan jo alle 20 maahanmuuttaja-asiakkaan työllistyttyä vuoden ajaksi hankkeen henkilöstö- ja muut kulut tulevat katettua.

Kotona Suomessa -hanke on järjestänyt pilottihankkeille vuodesta 2015 lähtien yhteensä 11 yhteistä tilaisuutta, joissa osallistujia on ollut yhteensä n. 400. Hankkeiden tulosten levittämiseksi on järjestetty kaksi tilaisuutta hankkeiden ulkopuolisille tahoille. Näissä tilaisuuksissa on ollut yhteensä n. 300 osallistujaa.

Kotoutumisen alkuvaihetta kehittäneiden pilottihankkeiden työstä on myös vuonna 2018 julkaistu kotoutumisen alkuvaiheen palvelujen mallinnus. Kotoutumiskoulutuksen jälkeistä nivelvaihetta kehittävien 8 pilottihankkeen työstä on myös tekeillä mallinnusraportti, joka julkaistaan touko-kesäkuussa.

 

Lisätietoja:
Laura Ruuskanen
laura.ruuskanen@ely-keskus.fi, p. 0295 020 939