Kotona Suomessa-hankepäivä 7.6.2017 kokosi Paasitorniin yli 200 kotouttamisen asiantuntijaa

Kotona Suomessa -hanke järjesti 7.6. valtakunnallisen hankepäivän otsikolla "Miten luoda edellytyksiä hyvälle kotoutumiselle?". Kongressikeskus Paasitorniin kokoontui yli 200 kotouttamisen kentällä työskentelevää asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Tilaisuuden pääpuhujina olivat emeritusprofessori Rinus Penninx Amsterdamin yliopistosta ja dosentti, erikoistutkija Pasi Saukkonen Helsingin kaupungin tietokeskuksesta.

Professori Penninx esitteli analyyttisen työkalun, jonka avulla voidaan tarkastella kotoutumista niin yksilön, yhteisöjen kuin instituutioidenkin näkökulmasta. Hän korosti kotoutumisen prosessiluonnetta ja kaksisuuntaisuutta. Vastaanottavan yhteiskunnan järjestelmät määrittelevät sitä kaikkein voimakkaimmin, enemmän kuin yksilön ominaisuudet. Pasi Saukkonen tarkasteli erilaisia tapoja mitata kotoutumista ja sen onnistumista eri osa-alueilla. Työ on keskeinen avain, mutta on tärkeää edistää myös muita kotoutumiseen vaikuttavia asioita, kuten yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja pääsyä yhteisön jäseneksi.     

TEM:n maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen alusti maakuntauudistuksesta ja sen ennakoiduista vaikutuksista paikallistason kotouttamistyöhön. Lisäksi yleisö sai yleiskatsauksen Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuudesta, ja taukojen aikana oli mahdollisuus tutustua Kotona Suomessa- pilottihankkeiden, kotouttamisen osaamiskeskuksen ja aluekoordinaattoreiden esittelypöytien materiaaleihin. Tilaisuuden esitykset löytyvät Kotona Suomessa-hankkeen kotisivulta.

Kotona Suomessa on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama hanke, jota koordinoi Uudenmaan ELY-keskus ja rahoittaa Hämeen ELY-keskus.