Kykyviisari 2.0 käyttöön

Toimintalinja 5:n hankkeet saavat käyttöönsä uudistetun Kykyviisarin. 

Uusi Kykyviisari 2.0-versio on ilmestynyt. Kykyviisari 2.0 ei ole vielä lopullinen tai valmis, mutta se on huomattavasti käyttäjäystävällisempi kuin ensimmäinen mittariversio. Aika näyttää, kuinka hyvin uudistettu versio vastaa toiveisiin ja kysyntään.

Kehittämistyö jatkuu aina vuoden 2017 loppupuolelle asti yhdessä ESR:n toimintalinjasta 5 rahoituksensa saaneiden hankkeiden kanssa, jotka antavat palautetta ja kehittämisideoita myös 2.0- versiosta. Vuoden 2017 lopussa Kykyviisarin on mahdollista laajentua myös muiden käyttäjäryhmien saavutettaville. Kiinnostusta tähän onkin jo mukavasti ollut.

Kykyviisari 2.0 on edeltäjäänsä selkeästi lyhyempi pituudeltaan ja sen kysymyksiin on helpompi vastata. Kysely on jaoteltu helposti hahmotettavien työ- ja toimintakykyyn liittyvien kysymyskokonaisuuksien mukaan esim. hyvinvointiin, arkeen ja osallisuuteen. Uutena osa-alueena mukaan on tullut taitoihin ja osaamiseen liittyvät kysymykset sekä tulevaisuuden toiveita kartoittava osuus. Koko kyselyä yhdistää kannustavuus, selkeys, helppo tulkittavuus ja ratkaisukeskeisyys.

Kyselyyn vastaaja saa kokonaisvaltaisesti tietoa omasta työ-ja toimintakyvystään ja tarvittaessa ratkaisuja tilanteen muuttamiseksi. Vastaajaa tukeva henkilö esim. hanketyöntekijä voi puolestaan tutustua vastaajaan Kykyviisarin avulla. Hän voi nostaa esiin sekä vastaajan vahvuuksia että ilmenneitä haasteita ja yhdessä keskustellen asettaa tavoitteita jatkoon. Tapahtuneen muutoksen voi arvioida vastaamalla Kykyviisariin uudestaan. 

Vastausten analysointi- ja tulkintaosuus valmistuu alkuvuoden 2017 aikana.
Lisätietoa: www.ttl.fi/kykyviisari