Osallisuusindikaattori palkittiin THL:n vuoden asiakkuustekona

Kukkakimppu.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran (ESR) kehittämä Osallisuusindikaattori on palkittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuoden 2019 asiakkuustekona.

"Osallisuusindikaattorissa yhdistyy laajempi yhteiskunnallinen missio sekä asiakkaille tuotettu arvo esimerkillisellä tavalla", palkinnon perusteluissa kerrotaan. Palkinto jaetaan vuosittain THL:n sisäiselle toiminnolle.

Sokra-koordinaatiohankkeen päätoteuttaja THL:ssä kehitetty Osallisuusindikaattori mittaa osallisuuden kokemusta kymmenen väittämän avulla. Alustavien tutkimustulosten perusteella osallisuuden kokemus on vahvasti yhteydessä koettuun terveydentilaan, psyykkiseen hyvinvointiin, yksinäisyyteen sekä erilaisiin sosioekonomisiin tekijöihin, kuten henkilön työllisyystilanteeseen, taloudellisiin vaikeuksiin ja koulutustaustaan.

Osallisuusindikaattori on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana väestötutkimuksissa, kuten Kouluterveyskyselyssä. Näin saadaan lisää tietoa osallisuuden kokemuksen yhteyksistä eri hyvinvoinnin tekijöihin ja voidaan tarkastella eri ryhmien välisiä eroja – miksi toiset ovat osallisempia kuin toiset?

Indikaattoria voidaan käyttää myös osallisuutta edistävän toiminnan arviointiin. 

Lue lisää

Nämä 10 väittämää kertovat, kuinka osallinen olet (THL-blogi)

Kyselytutkimus osallisuudesta (Thl.fi)

Testaa osallisuusindikaattorin 10 väittämää itse

Testaa osallisuutesi leikkimielisellä verkkotestillä ja selvitä samalla, mikä myyttinen metsän olento olet.
Osallisuustesti.fi

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Sokra-koordinaatio tukee ESR toimintalinjan 5 osallisuushankkeita, tuo hankkeissa kehitetyt osallisuutta lisäävät ratkaisut näkyviksi ja tuottaa päätöksentekoa tukevaa tutkimustietoa. Koordinaatiohankkeen päätoteuttaja on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Yhteystiedot

Lars Leemann
tutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
puh. 029 524 7509
etunimi.sukunimi@thl.fi

Anna-Maria Isola
tutkimuspäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
puh. 029 524 7334
etunimi.sukunimi@thl.fi

Marko Nousiainen
arviointitutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
puh. 029 524 7225,
etunimi.sukunimi@thl.fi