Osallisuutta edistävä hallintomalli tukee osallisuustyön johtamista

Monet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelmätason ongelmien seuraukset kohdistuvat eniten apua tarvitseviin. Sokra-koordinaatiohankkeen kehittämä osallisuutta edistävä hallintomalli tarjoaa tähän ratkaisuja.

Mallin idea on, että palvelun koko elinkaaren ajan kaikki siihen tavalla tai toisella liittyvät ihmiset ovat mukana: palvelun järjestäjät, palvelun tuottajat ja kansalaiset.

Hallintomalli mahdollistaa sen, että paljon hoitoa ja tukea tarvitsevat ihmiset voivat osallistua käyttämiensä palvelujen järjestämiseen ja hankintaan – aina uuden palvelun tarpeellisuuden toteamisesta toteutukseen ja arviointiin.

Lue lisää

Verkkouutinen: Soten järjestämisen ongelmat kohdistuvat eniten apua tarvitseviin – uusi osallisuutta edistävä hallintomalli tarjoaa ratkaisuja (THL 19.11.2019)

Mallin kuvaus: Osallisuutta edistävä hallintomalli tukee osallisuustyön johtamista (Thl.fi)

Raportti: Uusi julkinen hallinta, yhteistyö ja osallisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa. Tapaustutkimus innovatiivisesta huumehoidon hankinnasta (THL 2019)