Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä -ohjelma kokoaa toimijoita aluetapahtumiin

Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohanke järjesti syksyn aikana kaksi aluetapahtumaa työelämän kehittäjille yhdessä Työelämä 2020 -hankkeen kanssa. Tilaisuuksilla haluttiin koota yhteen alueelta eri työelämätoimijoita; Työelämä 2020-hankkeen alueverkostoja, alueellisia ja valtakunnallisia erityistavoitteeseen kuuluvia ESR-hankkeita, tutkijoita ja yrityksiä. Yhteisenä teemana oli hakea ratkaisuja kysymyksiin, miten alueilla voidaan eri toimijoiden välisessä yhteistyössä vastata paremmin työelämän murroksen haasteisiin yrityksissä ja työpaikoilla. Tilaisuudet toimivat myös alueellisten toimijoiden verkostotapaamisina ja niillä pyrittiin lisäksi tuomaan alueilla tapahtuvaa kehittämistoimintaa näkyväksi sosiaalisen median avulla. Vastaavat aluetapahtumat tullaan järjestämään vuonna 2017 Hämeen, Uudenmaan ja Itä-Suomen alueiden toimijoiden kanssa.

Rovaniemellä 29.-30.9.2016

järjestetyssä Pohjois-Suomea koskevassa tilaisuudessa keskityttiin digitalisaation haasteiden ymmärtämiseen ja toisaalta sen tuomiin mahdollisuuksiin työorganisaatioiden tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.

 

Kuva Lentävä Poro

Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja Ville Tolvaselta ja yrityksistä Jounin Kaupan Sampo Kaulaselta sekä CSE Entertainment Oy:stä Veli- Matti Nurkkalalta. Yrityksille viesti oli selvä: jos ei ole verkossa, ei ole olemassa. Asiakkaat odottavat, että palvelut ovat saatavilla 24/7. Sosiaalisessa mediassa mukana oleminen on auttanut esimerkiksi Jounin Kauppaa markkinoinnin edistymisessä.

 

   Pikka-Maaria Laine Lapin
  Yliopistosta kertomassa
  yhteiskehittämisen hyvistä
  käytännöistä, joihin hyviä
  vinkkejä löytyy tästä

  Kuva Pauliina Mäkelä

Tilaisuudessa esiintyjien puhujien esitysmateriaaleihin voi tutustua tarkemmin koordinaatiohankkeen blogissa sivulla työpajat

Pauliina Mäkelän tekemä tarinakooste Twitter-viesteistä #parastapohjoiseen 29.-30.9.2016 Rovaniemen tilaisuudesta löytyy tästä

Tilaisuuteen osallistui ESR-hankkeita Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueilta. Rahoitettuihin aluehankkeisiin voi tutustua tarkemmin koordinaatiohankkeen blogin sivulla alueelliset hankkeet 

Työelämän kehittämiseen kohdistuviin hankkeisiin on Pohjois-Pohjanmaan alueella myönnetty rahoitusta 26.9.2016 mennessä seuraavasti:

Jyväskylässä 22.–23.11.2016

järjestetyssä tilaisuudessa kuultiin puheenvuorot PIIRU- ja Yhteistyöllä Muutosturvaa -hankkeista. Pirkanmaalla pilotoidaan yritysten muutostilanteiden ennakointiin uusia toimintatapoja ELY-keskuksen PIIRU-hankkeen avulla. Yrityksille tehdään muutostarvekartoitus, minkä perusteella luodaan hankeverkoston avulla muutosstrategia. Tavoitteena on tukea yrityksiä piirun verran aikaisemmin ennakoimaan ja kehittämään asioita, joiden avulla turvataan yritysten kilpailukyky ja työpaikkojen säilyminen. PIIRU:ssa on ESR-rahoituksen avulla käynnistetty yritysten ja työelämätoimijoiden kohtaamiseen erilaisia klubeja mm. omistajanvaihdoksiin ja digitalisoitumisen tukemiseen.  

   Toiminnasta kertoivat
  Mia Häkkinen ja
  Harri Katajisto

  Kuva Minna Issakainen

Yritysten irtisanomis- ja lomautustilanteissa tarvitaan monenlaista TE-hallinnon tukea. Henkilöstön uudelleenkoulutus ja rekrytointi työmarkkinoille edellyttää hyvää muutosturvan toteutumista, mikä onnistuu TE-toimiston päästessä riittävän ajoissa mukaan yt-tilanteeseen. Toimenpiteet voivat alkaa isommissa yrityksissä jo huomattavasti ennen varsinaista irtisanomista, joissain tapauksissa jopa useampi vuosi ennen yritystoiminnan supistumista tai päättymistä. Muutosturvaa hoitavat TE-hallinnon asiantuntijat toimivat verkostona ja vaihtavat tietoja helpottaakseen yrityksen asiointia ja henkilöstön uudelleensijoittumista. Yhteistyöllä muutosturvaa-hankkeen projektipäällikkö Antti Jokivirta koordinoi valtakunnallista ESR-rahoituksella tehtävää muutosturvamallin ja käytäntöjen yhdenmukaista kehittämistä.

Molempien hankkeiden esitysdioihin pääsee tutustumaan tarkemmin tästä.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori Markku Wilenius kuvasi puheenvuorossaan työelämän murrosta ja uutta suuntaa. Hänen mukaansa olemme siirtymässä yhdestä yhteiskunnallisesta aallosta kuudenteen aaltoon, missä vuoteen 2050 saakka työelämää muokkaa vahvasti älykäs teknologia. Teknologian avulla haetaan ja saadaan tehokkaammin resurssit käyttöön. Seuraavassa kuvassa on Wileniuksen kuvaamia avaintekijöitä resurssituottavuuden etsinnässä.

Markku Wileniuksen esitysmateriaali kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Länsi-Suomen alueelle on rahoitettu tähän mennessä erityistavoitteen mukaisia ESR-hankkeita yhteensä 17. Näihin on rahoitusyksikön päällikön Taina Lommin mukaan sidottu rahoitusta 5,3 M€. Länsi-Suomen alueella ohjelmaan kuuluvassa alueellisia hankkeita koskevassa haussa on päätetty kohdentaa rahoitus edelleenkin mikro- ja pk-yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Alueellisiin ESR-hankkeisiin pääset tutustumaan tarkemmin tästä.

ESR-hanketoteuttajat ahkeroivat työpajassa etsien vastauksia ja ratkaisuja kysymyksiin:
Miten voimme hankkeiden toiminnalla edistää työpaikkojen johtoa ja henkilöstöä kehittämään yhdessä tuottavuutta ja työhyvinvointia samanaikaisesti? Miten sanoitamme arjen työssämme työhyvinvoinnin merkityksen tuottavuudelle? Alueellinen verkostoyhteistyö koettiin tärkeäksi, jotta toimijat pystyvät vastaamaan pienten yritysten moninaisiin tarpeisiin.

  Kuvassa hanketoimijat
  miettimässä, että voisiko
  mikroyritykselle olla hyötyä
  omasta some-alustasta,
  millä voisi koota auttajia
  yhteen.

  Kuva Minna Issakainen

Pauliina Mäkelän tekemä tarinakooste Twitter-viestistä #parastalansisuomeen 22.-23.11.2016 Jyväskylän tilaisuudesta löytyy täältä.

Rovaniemen tilaisuuden aikana koettiin tärkeäksi yhteisen keskusteluareenan synnyttäminen työelämän kehittämisestä kiinnostuneille. Työelämän kehittämiseen liittyvä keskustelu jatkuu julkisessa Facebook-ryhmässä nimeltään Työelämä uusiksi! Liity mukaan keskusteluun!

Koordinaatiohanke kannustaa työelämätoimijoita aktiivisuuteen sosiaalisessa mediassa. Projektipäällikön viserryksiä voi seurata twitterissä tunnuksella @IssakainenMinna. Ohjelmaan liittyvästä toiminnasta, hankkeista ja tapahtumista keskeinen informaationlähde on projektipäällikön ylläpitämä blogi.

Ohjelmassa mukana olevista hankkeista ja heidän kehittämistoiminnasta syntyvien hyvien käytäntöjen, työpaikkacasien ja onnistumisten jakamiseen on luotu koordinaatiohankkeen blogiin oma sivunsa "pilotit ja kokeilut". Hankkeet voivat välittää projektipäällikölle blogin kautta jaettavaksi toivomaansa materiaalia osoitteella minna.issakainen(at)ely-keskus.fi.