6Aika-strategian EAKR-täydennyshausta rahoitusta viidelle hankkeelle

lehti

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-täydennyshaku päättyi helmikuun lopussa. Haussa etsittiin hankkeita, jotka täydentävät uudella, konkreettisella kokonaisuudella käynnissä olevaa tai jo päättynyttä 6Aika EAKR-hanketta. 6Aika-johtoryhmä päätti maaliskuun kokouksessaan esittää seuraavia viittä hanketta ehdollisesti rahoitettaviksi:

  • Kasvun ekosysteemit 2 – kasvuohjelmien digitaaliset sisällöt
  • Kasvun ekosysteemit KESY 2 – kaupunki kokeilualustana
  • CityIoT 2
  • CircVol: Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa 2
  • CircHubs 2

Seuraavaksi Uudenmaan liitto käy hankekonsortioiden kanssa rahoitusneuvottelut, joiden jälkeen rahoittaja tekee juridiset rahoituspäätökset hankkeiden rahoittamisesta.

Helmikuun 6Aika-hankehakuun jätettiin yhteensä 11 hakemusta.

 

Lisätietoja:
 

Hanna Laaksonen
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
EAKR-hankkeiden rahoitus, 6Aika-strategia
Uudenmaan liitto
p. 040 574 8930
hanna.laaksonen(at)uudenmaanliitto.fi

6aika.fi/yhteystiedot