Koosteessa suosituksia kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palvelujen järjestämiseen

Kotona Suomessa -hanke on julkaissut koosteen "Suosituksia kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palvelujen järjestämiseen". Koosteessa esitetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen mallintamisprosessin tuloksia ja suosituksia palveluiden järjestämiseksi.

Suositukset on suunnattu erityisesti kotoutumispalveluita ja muita koulutus- ja työllistymispalveluita suunnitteleville, hankkiville ja tarjoaville tahoille ja toimijoille. Koosteesta tehdyn lyhyen esittelyvideon voit katsoa täältä.

Koosteessa aiheena ovat  

  • Ohjaus kotoutumiskoulutuksessa ja sen jälkeen
  • Asiakasohjaus hankkeisiin    
  • Palvelukartat ja koulutustarjottimet maahanmuuttajien ohjauksen tukena  
  • Ammatillisen osaamisen ja muiden valmiuksien kartoittaminen
  • Työnantaja- ja yritysyhteistyö     

Lisäksi esitellään Kotona Suomessa -kokonaisuuteen kuuluvat, kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen liittyvät pilottihankkeet, joita on ollut 8 kpl.

Koosteessa kuvataan myös mm. Kotona Suomessa -pilottihankkeiden kokemuksia opiskelu- ja työvalmiuksien sekä kuntoutustarpeen arvioinnista ja ammatillisen osaamisen kartoituksesta.