Pienin askelin kohti työelämää

Miten ESR TL5 -hanketoimintaan osallistuminen on muuttanut työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisariin vastanneiden työttömien kokemusta suhteestaan työelämään? Työterveyslaitoksen asiantuntijat Kirsi Unkila ja Minna Savinainen tarkastelevat kysymystä Kykyviisarin tulosten pohjalta.

https://www.ttl.fi/blogi/tyottomat-siirtyvat-pienin-askelin-kohti-tyoelamaa/?fbclid=IwAR2qAGIRP3cdYefhc41vb3KKrH633spxxSOq6VB_uqschRGYowlTMqZUxcc