Kotona Suomessa -hankkeen uusi podcastsarja

Kotona Suomessa -hankkeen ensimmäisessä podcastissa käsitellään maahanmuuttajien toimijuutta kotoutumisen näkökulmasta. Asiantuntijavieraana on professori Sari Pöyhönen Jyväskylän yliopistosta ja toimittajana toimii Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattori Nexhat Beqiri.

Podcastissa todetaan, että maahanmuuttajien toimijuus ja kotoutuminen ovat muutakin kuin työllistymistä ja suomen tai ruotsin kielen oppimista: sosiaalisilla verkostoilla ja kuulumisen tunteella on vähintään yhtä suuri merkitys. Lisäksi siinä pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Mikä muuttuisi, jos kotoutumiskoulutuksessa keskityttäisiin kotoutujien sosiaalisten verkostojen kehittämiseen?
  • Miten auttaa kotoutuja-asiakasta niin, että auttaminen tukee sekä ammattilaisen organisaatiota että kotoutujaa?
  • Huomioidaanko aina, että myös luku- ja kirjoitustaidon koulutuksessa tai muissa koulutuksissa ja palveluissa olevat asiakkaat ovat aikuisia ihmisiä?
  • Miten kielitietoisuus helpottaisi asiakaspalvelua?

Kuuntele podcast tästä.  

Seuraava, kotoutumiskoulutusta käsittelevä podcast julkaistaan Kotona Suomessa -hankken Soundcloud -tilillä toukokuun puolivälissä.