Vuoden viimeiseltä 6Aika EAKR-hakujaksolta rahoitettavaksi neljä hanketta

6Aika-strategian EAKR-hankehaun vuoden viimeinen valintajakso päättyi lokakuussa. 6Aika-johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 18.12. hakujaksolla 10.8.-18.10. jätettyjä hankehakemuksia. Johtoryhmä esittää rahoitettavaksi neljää vähähiilisyyttä edistävää EAKR-hanketta.

Rahoitettavaksi esitettävät hankkeet:

  • Circhubs ILPO
  • CircularHoodFood Kiertotalous kaupunkikortteleissa – ruoan vähähiilisyys, urbaani tuotanto ja biojätteen kierto
  • Carbon neutral tourism through smart solutions
  • CarbonWise

ILPO-hanke auttaa yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja. CircularHoodFood-hankkeessa edistetään kiertotalousratkaisuja kaupunkiympäristössä ja ruokaan liittyvän hiilijalanjäljen pienenemistä. CarbonWise-hanke lisää puolestaan yritysten tietoisuutta hiilijalanjäljestä, tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen. Carbon neutral tourism -hankkeen tavoitteena on rakentaa matkailualan toimijoiden käyttöön uusi, dataa hyödyntävä toimintamalli ja digitaaliset työkalut muutoksessa kohti matkailualan hiilineutraaliutta.

Seuraavaksi rahoittava viranomainen Uudenmaan liitto käy hanketoimijoiden kanssa rahoitusneuvottelut ja tekee niiden pohjalta juridiset rahoituspäätökset hankkeiden rahoittamisesta.

Vuoden viimeisen valintajakson hankehakuun jätettiin seitsemän EAKR-hakemusta.

> Lue lisää 6Aika-strategiasta

 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen (EAKR), Uudenmaan liitto, hanna.laaksonen(at)uudenmaanliitto.fi, puh. 040 574 8930