Valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet

Osa rakennerahasto-ohjelman rahoituksesta on sovittu käytettäväksi ns. valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen. Valtakunnalliset teemat ovat ministeriöjohtoisesti valmisteltuja kehittämiskokonaisuuksia, mutta joiden toteuttaminen tapahtuu kuitenkin ohjelmassa määritellyn toiminnan puitteissa.

Ihmiset keskustelevat ja hymyilevät kokouspöydän ääreessä.

Osallisuutta edistävä hallintomalli tukee osallisuustyön johtamista

Monet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelmätason ongelmien seuraukset kohdistuvat eniten apua tarvitseviin. Sokra-koordinaatiohankkeen kehittämä osallisuutta edistävä hallintomalli tarjoaa...

Vuoden viimeisellä 6Aika EAKR-hakujaksolla seitsemän hakemusta

6Aika -strategian Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR -rahoitushaku on vuoden 2019 osalta päättynyt. Vuoden kolmannella, 18. lokakuuta päättyneellä valintajaksolla jätettiin seitsemän...

Havupuun oksa.

Sitoudu kestävään kehitykseen

Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman keskeinen ohjaava periaate on kestävä kehitys. Hanketoiminnalla tulisi olla myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin.