Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-hankehaku 1.3.-15.4.2016

Alkaa: 1.3.2016
Päättyy: 15.4.2016

Sisältö:

På svenska

Hämeen ELY-keskus avaa 6Aika - kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haun koskien Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –ohjelman toimintalinjan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitetta 6.1:

Erityistavoite 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

Rahoitettavaksi haettavat hankkeet:

Kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategiaa toteuttavat ns. kuutoskaupungit eli Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa. Rahoitettavaksi haettavien hankkeiden tulee kohdistua vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelle. Rahoitettavaksi haetaan yhteishankkeita, joissa on toteuttajia vähintään kahden kuutoskaupungin alueelta.

Rahoitettavaksi haetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteen 6.1 mukaisia ja 6Aika-strategian Avoin osallisuus ja asiakkuus – painopisteeseen kohdistuvia ESR-hankkeita. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman että 6Aika-strategian mukaisia.

Hankerahoitusta voivat hakea kuutoskaupunkien omat organisaatiot sekä sellaiset kuutoskaupunkien alueella toimivat tahot, jotka on määritelty mahdollisiksi tuensaajiksi rakennerahasto-ohjelmassa. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla vähintään kahden eri toteuttajan yhteishankkeita, ja hakijoina tulee olla toimijoita vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta.

Rahoitusta hakevien hankkeiden on toteutettava rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 3 erityistavoitetta 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Haettavien hankkeiden tulee lisäksi tukea 6Aika-strategian Avoin osallisuus ja asiakkuus –kärkihankkeen tavoitteita sekä palveluinnovaatioiden kehittymistä kuutoskaupunkien alueella.

Haussa haetaan kehittämishankkeita, joissa tulee olla konkreettisia toimenpiteitä rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteen 6.1 mukaisille kohderyhmille. Hankehakemuksessa tulee esittää konkreettiset toimenpiteet, jotka kohdistetaan kohderyhmänä oleville henkilöille ja/tai tahoille.

Tarkemmat hakupainotukset ja hakuohjeet: Hakijan ohje (pdf)

Hakuun liittyen järjestetään infotilaisuus 7.3.2016 Turussa. Katso tästä tilaisuudesta tarkemmin:
www.rakennerahastot.fi > Valtakunnalliset teemat > Ajankohtaista > Tapahtumat
ja www.6aika.fi


Valintakriteerit:

Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto -ohjelman mukainen ja sen tulee tukea hakupainotuksia. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä, jotka löytyvät tästä.

Hankkeiden arvioinnissa käytetään painotettuja erityistavoitekohtaisia valintakriteerejä.

Lisäksi hankkeiden arvioinnissa käytetään painotettuja 6Aika-spesifejä valintakriteerejä:

  • Hankkeen toimenpiteiden tulee tukea uusien digitaalisuutta hyödyntävien monikanavaisten palvelujen, toimintatapojen ja ratkaisujen syntymistä.
  • Hankesuunnitelmassa on esitetty selkeät toimenpiteet tulosten levittämiseen laaja-alaisesti muiden käyttöön.
  • Hanke toteutetaan yhdessä eri 6Aika-sidosryhmien kanssa.

Sekä erityistavoitekohtaisille valintakriteereille että 6Aika-spesifeille valintakriteereille on määritelty painoarvot, jotka kerrotaan hakijan ohjeessa.


Hakemusten toimitustapa:

Sähköisesti EURA2014-järjestelmässä viimeistään 15.4.2016.

EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Verohallinnon tarjoaman maksuttoman Katso-tunnistautumispalvelun kautta. Palvelun käyttäjä tarvitsee EURA 2014 -järjestelmän asiointi -roolin Katso-tunnisteet, jotka myöntää oman organisaation Katso-pääkäyttäjä. Katso-tunnisteesta saat lisätietoa osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon sivuilta: http://www.vero.fi


Toimitusosoite:

Sähköisesti EURA2014-järjestelmässä


Lisätiedot:

Hämeen ELY-keskus (ESR-sisällöt):
Jukka Anttila, rahoitusasiantuntija
puh. 0295 021 241
jukka.anttila(at)ely-keskus.fi

6Aika-kaupunkien yhteyshenkilöt (6Aika-sisällöt):
http://6aika.fi/esr-hankehaku-1-3-15-4-2016/


Linkit:

EURA2014 -järjestelmä

Katso-tunniste: https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon sivu http://www.vero.fi