Valtakunnalliset hankehaut

Palaa sivulle
« Takaisin

Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuuden valtakunnallinen ESR-hankehaku 1.2.2016 - 31.3.2016

Alkaa: 1.2.2016
Päättyy: 31.3.2016

Sisältö:

Hämeen ELY-keskus avaa Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuuden valtakunnallisen ESR-haun koskien Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –ohjelman toimintalinjan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitetta 6.1:

Erityistavoite 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

Rahoitettavaksi haettavat hankkeet:

Rahoitettavaksi haetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 - rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteen 6.1 mukaisia ja Kotona Suomessa - toimenpidekokonaisuuden Hyvä alku - hankeosion tavoitteiden mukaisia ESR-hankkeita. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman että erityisesti Kotona Suomessa - toimenpidekokonaisuuden Hyvä alku -hankeosion tavoitteiden mukaisia.

Rahoitusta voivat hakea tahot, jotka on määritelty mahdollisiksi tuensaajiksi rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteessa 6.1.; työvoimapalvelujen tarjoajat ja kehittäjät, kunnat, koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit, järjestöt ja muut toimialaan liittyvät organisaatiot.

Rahoitusta hakevien hankkeiden on toteutettava rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 3 erityistavoitetta 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

Haettavien hankkeiden tulee lisäksi tukea Kotona Suomessa - toimenpidekokonaisuuden Hyvä alku -hankeosion tavoitteita. Haussa haetaan pilotti- ja kokeiluhankkeita, joissa kehitetään kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palvelua kotoutumislain soveltamisalaan kuuluville maahanmuuttajille.

Tarkemmat hakupainotukset ja hakuohjeet:

Kotona Suomessa – hankkeen pilottien sisältökuvaus 26.1.2016 (pdf)
Hakijan ohje, yleiset ohjeet (pdf)


Valintakriteerit:

Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto -ohjelman mukainen ja sen tulee tukea hakupainotuksia. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä, jotka löytyvät tästä.

Lisäksi hankkeiden arvioinnissa käytetään painotettuja erityistavoitekohtaisia valintakriteerejä sekä painotettuja hakukohtaisia valintakriteerejä. Kts Kotona Suomessa – hankkeen pilottien sisältökuvaus 26.1.2016 (pdf)


Hakemusten toimitustapa:

Sähköisesti EURA2014-järjestelmässä viimeistään 31.3.2016.

EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Verohallinnon tarjoaman maksuttoman Katso-tunnistautumispalvelun kautta. Palvelun käyttäjä tarvitsee EURA 2014 -järjestelmän asiointi -roolin Katso-tunnisteet, jotka myöntää oman organisaation Katso-pääkäyttäjä. Katso-tunnisteesta saat lisätietoa osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon sivuilta: http://www.vero.fi


Toimitusosoite:

Sähköisesti EURA2014-järjestelmässä.


Lisätiedot:

Uudenmaan ELY-keskus (Kotona Suomessa - toimenpidekokonaisuuden sisällöt):

Ilona Korhonen, projektipäällikkö
puh. 0295 020972
ilona.korhonen@ely-keskus.fi

Leena Pellillä, projektipäällikkö
puh. 0295 020939
leena.pellilä@ely-keskus.fi

Hämeen ELY-keskus (ESR-sisällöt):

Auli Vuorela, rahoitusasiantuntija
puh. 0295 021 264
auli.vuorela@ely-keskus.fi

Uudenmaan ELY-keskus (hakemustekninen neuvonta)

Jaakko Vehkaperä, projektisuunnittelija
puh. 0295 020 995
jaakko.vehkapera@ely-keskus.fi


Linkit:

EURA2014 -järjestelmä

Katso-tunniste: https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon sivu http://www.vero.fi