Kotona Suomessa

Toimenpidekokonaisuudessa tuotetaan ammattipätevyyden tunnustamista tukevia malleja sekä säänneltyihin ammatteihin (esim. terveydenhuollon ammattihenkilöt), että ei muodollisiin työelämän edellyttämiin tarpeisiin (esim. luonnontieteiden ja luonnonvara-alan, tekniikan ja kaupan ala). Hankkeissa kehitetään ja järjestetään korkeakoulutetuille maahanmuuttajille lisäopintoja ja kielikoulutusta, jotka tukevat ammattipätevyyden tunnustamista ja/tai työmarkkinoille sijoittumista tai jatko-opintoihin pääsyä.

Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on myös tuottaa muualla kuin Suomessa suoritettujen perusopetusta vastaavien opintojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen valtakunnallisesti hyödynnettävä malli ja vakiintuneet toimintatavat. Mallia ja toimintatapoja hyödynnetään pääasiallisesti kotoutumissuunnitelman yhteydessä tehtävässä ohjauksessa ja osaamistason kartoituksessa. Tavoitteena on, että oppivelvollisuusiän ylittänyt maahanmuuttajataustainen henkilö voidaan ohjata mahdollisimman tehokkaasti osaamistasoaan vastaavaan aikuisten perusopetuksen vaiheeseen sekä sitä kautta toisen asteen koulutukseen ja myöhemmin työelämään.