Kotona Suomessa

Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla Suomessa. Maahan muuttavat, eri taustoista tulevat ihmiset kotoutuvat palveluiden avulla nopeammin itsenäisiksi, yhdenvertaisiksi ja tuottaviksi yhteiskuntamme jäseniksi.

Kotona Suomessa -hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja.

Hyvä alku -hankeosiossa tuetaan eri puolilla maata työskentelevien pilottihankkeiden työtä ja muotoillaan niiden valtakunnalliset tulokset. Pilottihankkeet kehittävät kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuutta sekä työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen ohjaamisen palveluita kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen ja pidempään työttömänä olleille maahanmuuttajille.

Hyvä polku -hankeosiossa vahvistetaan paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla. Lisäksi aluekoordinaattorit juurruttavat kotouttamisen osaamiskeskuksen toimintaa alueille.

Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen Kotona Suomessa -hanke toteutetaan vuosina 2015–2020, ja sitä koordinoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus.

Hankekokonaisuuden toteutusaika päättyy 31.12.2020.

Lue lisätietoja hankkeesta tästä.

Hankkeen koordinointi:

Projektipäällikkö Ilona Korhonen, p. 0295 020972
Projektiasiantuntija, Hyvä alku-hankeosio, Laura Ruuskanen, p. 0295 020939
Projektisuunnittelija Jaakko Vehkaperä, p. 0295 021 383

Aluekoordinaattorit:

Päivi Ruotsala, p. 0295 020992 (Varsinais-Suomi ja Satakunta)
Tanja Tammimies, p. 0295 020959 (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu)
Maarit Ojala, p. 0295 020938 (Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa)
Nexhat Beqiri p. 0295 020965 (Uusimaa, Häme ja Kaakkois-Suomi)
Katariina Tcheuffa, p. 0295 020946 (Pirkanmaa ja Keski-Suomi)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi