Kotona Suomessa

"Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla Suomessa. Maahan muuttavat, eri taustoista tulevat ihmiset kotoutuvat palveluiden avulla nopeammin itsenäisiksi, yhdenvertaisiksi ja tuottaviksi yhteiskuntamme jäseniksi."

Kotona Suomessa -hanke kehittää kotouttamispalveluita sekä muuta kotoutumista tukevaa toimintaa. Hanke jakautuu kahteen osioon. Hyvä polku -hankeosiossa työskentelee 7 aluekoordinaattoria/kotouttamisen asiantuntijaa ELY-keskusten laajennetuilla maahanmuuttotyön alueilla. Tavoitteena on parantaa kotoutumista tukevan toiminnan vaikuttavuutta, mm. kotouttavan työn osaamista kehittämällä, mallintamalla palvelupolkuja ja prosesseja sekä tunnistamalla paikallisia ja alueellisia tieto- ja koulutustarpeita. Lisäksi tunnistetaan ja levitetään kotouttamisen hyviä käytäntöjä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Samalla juurrutetaan työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen työtä alueille.

Hyvä alku-pilottihankkeissa kehitetään kotouttamispalveluita kuhunkin pilottihakuun valittujen painopisteiden mukaisesti.

Ensimmäisissä, vuoden 2016 alkupuolella alkaneissa pilottihankkeissa kokeillaan uudenlaista kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuutta, joka edistää kotoutumisprosessin käynnistymistä, suomalaista yhteiskuntaa koskevan perustiedon saatavuutta ja yksilön palvelutarpeiden tunnistamista. Palvelun tulisi tavoittaa kaikki maahanmuuttajat maahantulon syistä riippumatta.

Toisen pilottihankehaun perusteella on käynnistynyt vuodenvaihteessa 2016–2017 kahdeksan hanketta, jotka kehittävät kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palvelua.

Kolmannessa pilottihaussa haettavien hankkeiden kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat keskeyttäneet kotoutumiskoulutuksen tai jääneet kokonaan sitä vaille esim. perhevapaiden vuoksi. Haettavat hankkeet kehittävät kohderyhmän työhön, koulutukseen tai yrittäjyyteen ohjaamisen malleja ja ne ovat käynnistyneet vuodenvaihteessa 2017-2018.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus koordinoi Kotona Suomessa -hanketta. Hankkeen projektipäällikkö, Hyvä alku -hankeosiosta vastaava projektiasiantuntija sekä projektisuunnittelija sijoittuvat Uudenmaan ELY-keskukseen ja muodostavat hankkeen koordinaatiotiimin. Kotouttamisen osaamiskeskus osallistuu osaamiskeskuksen toimintaa alueellistavan Hyvä polku -hankeosion toteuttamiseen.

Astu sisään Kotona Suomessa -asiantuntijaverkostoon, se kannattaa!

Lue lisätietoja hankkeesta tästä.

Hankkeen koordinointi:

Projektipäällikkö Ilona Korhonen, p. 0295 020972
Projektiasiantuntija, Hyvä alku-hankeosio, Laura Ruuskanen, p. 0295 020939
Projektisuunnittelija Hanna Aaltonen, p. 0295 020995

Aluekoordinaattorit:

Päivi Ruotsala, p. 0295 020992 (Varsinais-Suomi ja Satakunta)
Tanja Tammimies, p. 0295 020959 (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu)
Sanna Hiltunen, p. 0295 037012 (Lappi)
Emine Ehrström, p. 0295 020938 (Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa)
Tanja Manner, p. 0295 020964 (Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala)
Nexhat Beqiri p. 0295 020965 (Uusimaa, Häme ja Kaakkois-Suomi)
Hanna Wallenius, p. 0295 020946 (Pirkanmaa ja Keski-Suomi)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi