Luovaa osaamista

Luovaa osaamista kokonaisuuden tavoitteena on luovan osaamisen hyödyntäminen kasvu- ja rakennemuutosaloilla toimivissa yrityksissä ja liike-elämässä, oppilaitoksissa ja julkiselle sektorilla, jolloin luovien alojen työvoiman mahdollisuudet ansaita omalla työllä parantuvat. Tavoitteena on niin taiteen ja kulttuurin alojen toimijoiden kuin kasvu- ja rakennemuutosalojen toimijoiden entistä vahvempi yhteistyö.

Luovaa osaamista ja Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuksilla on yhteinen Luova ja osallistava Suomi -koordinaatiohanke, jonka tavoitteena on aktivoida hanketoimintaa sekä koota ja levittää hankkeiden tuloksia.

Kokonaisuuteen on järjestetty neljä hakua, joihin on jätetty yhteensä 69 hakemusta. Elokuuhun 2017 mennessä kokonaisuudessa on käynnistynyt koordinaatiohankkeen lisäksi 17 hanketta.