Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä

Tuottavuutta ja työhyvinvointia yhteistyöllä ohjelmaa koordinoi Tuottava ja tuloksellinen työelämä- koordinaatiohanke, mikä osaltaan toimeenpanee työelämän kehittämisstrategian tavoitteita sekä tekee yhteistyötä Työelämä 2020- hankkeen kanssa. Yhteistyö muissa työelämän kehittämisen verkostoissa auttaa tunnistamaan samantyyppistä kehittämistä ja koordinoidaan yhteistyön mahdollisuuksia ohjelman hanketoimijoille. Koordinaatiohanke osallistuu ohjelmasta myönnettävien valtakunnallisten hankehakujen operointiin, haun käynnistämiseen, hakijoiden sparraukseen ja hankkeiden toteutuksen ohjaukseen.

Hanke on käynnistetty Hämeen ELY-keskuksessa 1.9.2014 ja se jatkuu ohjelmakauden loppuun 31.12.2020. Ohjelmakauden aikana toteutetaan neljä tai viisi valtakunnallista ESR-hankehakua. Ennen haun avaamista koordinaatiohanke järjestää potentiaalisille hankehakijoille infotilaisuuden yhdessä rahoittajan kanssa. Haut voidaan toteuttaa yksi tai kaksivaiheisena, missä jälkimmäisessä on ensin ns. ideahaku ennen varsinaista hakua. Hankehakemuksia pyritään ohjaamaan valtakunnallisten ja alueellisten kesken rahoittajien yhteistyönä. Yhteistyössä myös OKM:n ja STM:n hankehakujen kanssa yhteensovitetaan sisältöpainotuksia sekä pyritään löytämään yhteisiä kehittämisareenoita.

Koordinaatiohanke tekee yhteistyötä kaikkien RR-ELYjen rahoitusyksiköiden kanssa, jotta hankehakujen painotuksilla voidaan saavuttaa laaja vaikuttavuus valtakunnallisesti. Koordinaatiohanke järjestää yhdessä Työelämä 2020- hankkeen kanssa hanketoteuttajille ja heidän sidosryhmille sekä alueiden työelämätoimijoille yhteisiä työpajoja, missä edistetään toimenpidekokonaisuuden teemojen syventämistä, hankkeiden tunnettuuden lisäämistä sekä yhteistyön mahdollisuuksia sekä kansallisesti että EU:n verkostoissa.

Koordinaatiohanke viestii ohjelmassa tapahtuvasta toiminnasta, hankkeista, hauista ja erilaisista tilaisuuksista blogin kautta. Lisäksi hankkeen projektipäällikkö viestii twitterissä ja jakaa teemaan liittyvää tietoa, tapahtumia ja tutkimustuloksia työelämän kehittämisessä mukana oleville sekä siitä kiinnostuneille.

Koordinaatiohankkeen blogi on http://bit.ly/1IjMz4s

Yhteystiedot:

Suvi Liljeqvist, Projektipäällikkö

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeenlinna

Kirkkokatu 12, PL 29, 15141 Lahti

suvi.liljeqvist(at)ely-keskus.fi

Puh. +358 295 025 169

Lue lisää

ESR-kehittämisohjelmalla kehitetään työelämää yhteistyössä

Linkki juttuun

 

Työelämän tuottavuutta ja työhyvinvointia edistäviä innovaatioita

Projektipäällikkö Minna Issakaisen verkkoluento 29.11.2018 TJS-Opintokeskukselle. Esitys on nauhoitettu ja kestää noin tunnin.

 

 

UUTINEN: Työelämän kehittäjät oppivat ajattelemaan työn murrosta isosti

Linkki uutiseen