Työvoiman liikkuvuus Euroopassa

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -toimenpidekokonaisuutta toimeenpannaan yhdessä valtakunnallisessa ESR-osarahoitetussa hankkeessa. Hankkeen nimi on sama kuin toimenpidekokonaisuuden.

Hankkeen tavoitteena on edistää osaajien ja työpaikkojen kohtaantoa. Suomessa työvoimapulaa kokevat toimialat saavat osaajia EU-/ETA-maista ja puolestaan Suomessa vaikeasti työllistyvät osaajat hakeutuvat enenevässä määrin työhön EU-/ETA-maihin.

Hanke jatkokehittää ja tehostaa eurooppalaisen työnvälityksen palveluita (EURES) osana TE-palveluiden valikoimaa. Palvelujen vastaavuutta täsmätarpeisiin parannetaan. Yleisestä tiedon jakamisesta siirrytään yritysten tarpeisiin kohdennettaviin palveluihin. Julkisen TE-palvelun kumppanuuksia eurooppalaisessa työnvälityksessä lisätään ja syvennetään yksityisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Palveluita tuotetaan entistä enemmän sähköisesti. Julkisen eurooppalaisen työnvälityksen palvelujen seurantaa kehitetään ja konkreettiset rekrytoinnit nostetaan keskiöön. EURES:in integroitumista TE-palveluvalikoimaan ja TE-asiantuntijoiden työnkuviin tuetaan vahvasti. TE-henkilöstön osaamista eurooppalaisessa työnvälityksessä vahvistetaan.

Lisätietoja www.ely-keskus.fi/web/tyovoimanliikkuvuus

Hankkeen koordinaatio

Projektipäällikkö Päivi Moilanen, puh. 0295 026 080
Projektisuunnittelija Miia Hartikainen, puh. 0295 026 018
Projektisuunnittelija Ville Jounila, puh. 0295 026 025

Projektiasiantuntijat

Itäinen alue: projektiasiantuntija Kalle Lahoniitty, puh. 0295 026 028

Lounainen alue: projektiasiantuntija Anne Helin, puh. 0295 026 026

Keskinen alue: projektiasiantuntija Jaakko Pohjolainen, puh. 0295 026 140

Pohjoinen alue: projektiasiantuntija Tuija Pahnila, puh. 0295 026 049

Uusimaa: projektiasiantuntija Hanna Kukkonen, puh. 0295 026 027etunimi.sukunimi[at]ely-keskus.fi
tyovoimanliikkuvuus[at]ely-keskus.fi