Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksessa tarvittavan osaamisen vahvistaminen

VALTAKUNNALLISTEN KOULUTUSMALLIEN KEHITTÄMINEN

Kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin tavoitellaan uudentyyppisiä koulutusmuotoja. Uudistuvien alojen osaamisen vahvistamistoimien valikoimaan on järkevää lisätä verkostomaisesti toimiva tutkintojen osista muodostuva työelämäkoulutus, jonka selkeä ero tyypilliseen täydennyskoulutukseen on tutkintolähtöisyys. Tutkinnon osista muodostuvissa työelämäkoulutuksissa tarjottavien sisältöjen varanto on korkeakoulujen keskeisintä osaamista, mutta työelämäkoulutuksessa tutkintojen osat ja niiden yhdistelmät, opetusmuodot ja erikseen mittatilaustyönä tuotetut osuudet voidaan sovittaa ketterästi ja joustavasti esim. tavoiteammattien ja -tehtävien mukaan.

Tässä osiossa toteutetaan myös hankkeita, joiden tarkoituksena on vahvistaa tutkinnon jälkeisten erikoistumiskoulutusten työelämäkytkentää kasvu- ja rakennemuutosaloilla aina koulutustarpeiden arvioinnista koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

 

KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI

Työmarkkinoiden rakennemuutoksessa ammatit, toimialat ja työn sisältö muuttuvat nopeasti. Koska työelämässä jo toimivien ja muiden aikuisten osalta Suomessa ei ole olemassa kansallista koulutustarpeen ennakoinnin mallia, tarvitaan välineet, joilla aikuiskoulutusta voidaan kohdentaa nykyistä paremmin työelämän ja yksilöiden tarpeiden mukaisesti. Kehitettävää aikuiskoulutuksen ennakointimallia pilotoidaan useamman aikuiskoulutusmuodon näkökulmasta. Mallissa huomioidaan aikuisväestön keskipitkän ja pitkän aikavälin koulutustarpeet kaikissa opetushallinnon alaisten ja ammatillisesti suuntautuneiden aikuiskoulutuksen muodoissa. Lisäksi mallissa hyödynnetään lyhyen aikavälin ennakointitiedosta jalostettua trenditietoa. Ennakointimalli on nopeasti reagoiva ja työelämän kannalta joustava.