6Aika: Kustannus-hyötyanalyysin työkalu kehittämishankkeelle

Turun 6Aika-koordinaatio, Citylogistiikan uudet ratkaisut -hanke ja KPMG ovat kehittäneet yhteistyössä kustannus-hyötyanalyysin työkalun. Työkalun avulla on mahdollista laskea, kuinka kehityshanke vaikuttaa kaupungin tai kunnan rahavirtoihin eli kassavirtaan. Työkalu on tarkoitettu erityisesti kuntien ja kaupunkien kehittäjille käytettäväksi esimerkiksi suunnittelun ja päätöksenteon tukena.

Työkalu soveltuu sekä projektien suunnitteluun että seurantaan. Työkalun tuottama tieto auttaa hallitsemaan riskejä, suuntaamaan resursseja oikein ja jalkauttamaan jo tehdyn työn tuloksia.

> Opas kustannus-hyötyanalyysin käyttöön (PDF)

> Kustannus-hyötyanalyysin työkalu (Google Sheets)

 

Katso myös:

> Kaikki 6Aika-työkalupakissa julkaistut oppaat aihealueittain

 

Lisätietoja:

Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen, Turun kaupunki
anna-mari.sopenlehto-jokinen(at)turku.fi

Jere Lumikko, Turun kaupunki
jere.lumikko(at)turku.fi


Parempi työelämä tuottaa tulosta -webinaarisarja alkaa marraskuussa

Haluatko tietää, miten työelämä voisi olla kaikille parempaa? Hyvinvoiva työntekijä on tuottava, innokas ja tuloksellinen. Laadukas johtaminen on avain moneen oveen, kuten myös osaamisen kehittäminen. Näistä kerromme lisää maksuttomissa webinaareissamme tietokirjailija, viestinnän kouluttaja Katleena Kortesuon ja maan johtavien asiantuntijoiden johdolla. Tule mukaan!

Varaathan webinaarien ajankohdat jo kalenterista. Tulossa hieno kokonaisuus, jossa tuodaan esiin työelämän kehittämisen teemoja ja esiintyjinä on alojensa parhaita asiantuntijoita, kuten aivotutkija Katri Saarikivi, psykologi, FT, sarjayrittäjä Ville Ojanen ja Itä-Suomen yliopiston professori Taina Savolainen keskustelemassa luottamuksesta.

  • Webinaari 1: Viestintävinkit hanketoimijoille 4.11. klo 9-12
  • Webinaari 2: Työhyvinvointi ja terveys 10.11. klo 9-10.30
  • Webinaari 3: Innovointi ja tuottavuus 18.11. klo 9-10.30
  • Webinaari 4: Luottamus ja yhteistyö 25.11. klo 9-10.30
  • Webinaari 5: Osaaminen 2.12. klo 9-10.30

Lisätietoa webinaarisivustolta Parempi työelämä tuottaa tulosta.​

Yritysten ja hanketoimijoiden onnistumisiin työelämän kehittämisessä voi tutustua  Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohankkeen blogissa.


Syksyn 6Aika Verkko-Olkkarit kaupunkikehittäjille

syksyn lehdet

Tervetuloa syksyn 6Aika Verkko-Olkkareihin!

Kaupunkikehittäjien ja 6Aika-hankkeiden yhteiset Olkkari-tapahtumat jatkuvat verkkotilaisuuksien muodossa. Tulevissa tapahtumissa syvennymme kolmeen eri teemaan.

6Aika Verkko-Olkkarit ovat paikkoja vertaisoppimiselle ja kokemusten vaihdolle ja ne on tarkoitettu kaikille kaupunkien kehittämisestä kiinnostuneille asiantuntijoille ympäri Suomen.

 
Miten suunnittelen ja fasilitoin osallistavan verkkotyöpajan?

 

Syksyn ensimmäisessä Verkko-Olkkarissa syvennytään verkkotyöpajojen järjestämiseen asiantuntijoiden opastuksella. Ammattifasilitaattoreiden vetämissä työpajoissa paneudutaan sekä onnistuneen verkkotyöpajan teoriaan että käytännön toteuttamiseen harjoitusten avulla. Aihepiiri on jaettu kahteen erilliseen osaan.

Osa 1: Teoriaa ja tietoa onnistuneen verkkotyöpajan suunnitteluun ja toteuttamiseen
Aika:            6.10.2020 klo 10–12
Paikka:        Zoom-alusta (linkki lähetetään ilmoittautuneille)
Ilmoittautuminen: https://bit.ly/2Gbd5Wq

Osa 2: Käytännön harjoitusklinikka - esimerkkejä, käytännön vinkkejä, onnistumisia ja epäonnistumisia
Aika:            8.10.2020 klo 9–11
Paikka:        Zoom-alusta (linkki lähetetään ilmoittautuneille)
Ilmoittautuminen: https://bit.ly/34edAqL

Lisätietoa tapahtuman sivulta.

 
Miten panostaa hankkeen vaikuttavuuteen?
 

Toisessa Verkko-Olkkarissa paneudutaan innovaatiohankkeiden vaikuttavuuteen ja tulosten juurruttamiseen. Hankkeilla voidaan kokeilla ketterästi uudenlaisia vaihtoehtoja ja toimintatapoja. Mutta miten hankkeen vaikuttavuutta voidaan tukea, jotta muutoksesta tulisi pysyvää? Verkko-Olkkarissa esitellään kolmen 6Aika-hankkeen kokemuksia.

Aika:            2.11.2020 klo 13–14.30
Paikka:        Microsoft Teams-alusta (linkki lähetetään ilmoittautuneille)
Ilmoittautuminen: https://fvh.io/sebq9

Ohjelmaa täydennetään tapahtuman sivulle.

 
Kokeilemalla kehittäminen yritysten kanssa
 

6Aika-hankkeissa keskeinen elementti on yhteistyö yritysten kanssa. Kolmannessa Verkko-Olkkarissa tutustutaan siihen, miten ja millaisilla menetelmillä kehittämistyötä on yritysten kanssa tehty yhdessä. Esillä on kolme esimerkkiä terveydenhuollon, opetuksen ja kaupunkilogistiikan aloilta.

Aika:            16.11.2020 klo 9–10.30
Paikka:        Microsoft Teams-alusta (linkki lähetetään ilmoittautuneille)
Ilmoittautuminen: https://fvh.io/tsnim

Ohjelmaa täydennetään tapahtuman sivulle.


Lämpimästi tervetuloa Verkko-Olkkareihin jakamaan kokemuksiasi! Kutsu myös työkaverisi mukaan vertaisoppimaan.

 

Lisätietoja:

info@6aika.fi
 

 


 


Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus on julkaistu

Kotona Suomessa -hankkeessa on luotu uudenlainen  kotoutumisen verkkokoulutus Opi kotoutumisesta. Opi kotoutumisesta -koulutus antaa yleiskuvan maahanmuutosta ja kotoutumisesta Suomessa. Se on organisaatiosta riippumaton perehdytyskoulutus kaikille näiden aihepiirien pariin uusina työntekijöinä tuleville henkilöille esimerkiksi TE-toimistoissa, kunnissa, järjestöissä ja oppilaitoksissa. Sen käytyään henkilö ymmärtää, mistä kotoutumisessa on kyse ja muun muassa tuntee eri toimijoiden roolit kotoutumisen edistämisessä.

Opi kotoutumisesta -koulutus koostuu teksteistä, tilastoista, videoista, linkeistä lisämateriaaleihin sekä harjoituskysymyksistä. Siihen sisältyy myös lopputesti, jonka läpäissyt voi tulostaa itselleen todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Koulutuksen voi suorittaa kerralla tai pienemmissä osissa. Sen suorittamiseen kokonaan kuluu noin yksi työpäivä.

Opi kotoutumisesta -koulutus on osoitteessa www.opikotoutumisesta.fi , jossa se on käytettävissä myös ruotsiksi.


Kotona Suomessa -hankkeen video; työtä, tekijöitä ja tuloksia 2015-2020

Katso Uudenmaan ELY-keskuksen Kotona Suomessa -hankkeen (ESR) työtä, tekijöitä ja tuloksia vuosina 2015-2020 esittelevä video.

Linkki Youtube-videoon.

Hanke jatkuu vielä tämän vuoden loppuun asti.


Poikkeustilanne haastaa hanketoimijat hakemaan uusia ratkaisuja

Hanketyö heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden edistämiseksi on koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista johtuen erityisen haastavaa.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra selvitti Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hanketoimijoiden kokemuksia poikkeusoloista. Lue, millaisia ratkaisuja hankkeissa on kehitetty ja löydetty:
Osallisuushankkeiden toiminta korona-ajan poikkeusoloissa ja Sokra-koordinaation tuki (Thl.f)


Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus on julkaistu

Kotona Suomessa -hankkeen uusi podcastsarja

Kotona Suomessa -hankkeen ensimmäisessä podcastissa käsitellään maahanmuuttajien toimijuutta kotoutumisen näkökulmasta. Asiantuntijavieraana on professori Sari Pöyhönen Jyväskylän yliopistosta ja toimittajana toimii Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattori Nexhat Beqiri.

Podcastissa todetaan, että maahanmuuttajien toimijuus ja kotoutuminen ovat muutakin kuin työllistymistä ja suomen tai ruotsin kielen oppimista: sosiaalisilla verkostoilla ja kuulumisen tunteella on vähintään yhtä suuri merkitys. Lisäksi siinä pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Mikä muuttuisi, jos kotoutumiskoulutuksessa keskityttäisiin kotoutujien sosiaalisten verkostojen kehittämiseen?
  • Miten auttaa kotoutuja-asiakasta niin, että auttaminen tukee sekä ammattilaisen organisaatiota että kotoutujaa?
  • Huomioidaanko aina, että myös luku- ja kirjoitustaidon koulutuksessa tai muissa koulutuksissa ja palveluissa olevat asiakkaat ovat aikuisia ihmisiä?
  • Miten kielitietoisuus helpottaisi asiakaspalvelua?

Kuuntele podcast tästä.  

Seuraava, kotoutumiskoulutusta käsittelevä podcast julkaistaan Kotona Suomessa -hankken Soundcloud -tilillä toukokuun puolivälissä.


Kotona Suomessa -hankkeen uutiskirje 1/2020

Kotona Suomessa –hanke on julkaissut vuoden 2020 ensimmäisen uutiskirjeen ja se löytyy hankkeemme kotisivuilta.

Uutiskirjeessä kerrotaan muun muassa Kotona Suomessa –hankkeen tuottamasta monikielisestä videosarjasta Ymmärrä Suomea sekä Opi kotoutumisesta –koulutuksesta, joka valmistuu toukokuussa. Uutiskirjeessä on tiedotettu myös Kotona Suomessa –loppuseminaarin ajankohdan muuttumisesta koronaviruksen vuoksi. Laittakaa uusi päivämäärä muistiin!


Kotona Suomessa -hankkeen uutiskirje 1/2020

Kotona Suomessa –hanke (ESR) on julkaissut vuoden 2020 ensimmäisen uutiskirjeen ja se löytyy hankkeemme kotisivuilta.

Uutiskirjeessä kerrotaan muun muassa Kotona Suomessa –hankkeen tuottamasta monikielisestä videosarjasta Ymmärrä Suomea sekä Opi kotoutumisesta –koulutuksesta, joka valmistuu toukokuussa. Uutiskirjeessä on tiedotettu myös Kotona Suomessa –loppuseminaarin ajankohdan muuttumisesta koronaviruksen vuoksi. Laittakaa uusi päivämäärä muistiin!