Osallisuusindikaattori palkittiin THL:n vuoden asiakkuustekona

Kukkakimppu.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran (ESR) kehittämä Osallisuusindikaattori on palkittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuoden 2019 asiakkuustekona.

"Osallisuusindikaattorissa yhdistyy laajempi yhteiskunnallinen missio sekä asiakkaille tuotettu arvo esimerkillisellä tavalla", palkinnon perusteluissa kerrotaan. Palkinto jaetaan vuosittain THL:n sisäiselle toiminnolle.

Sokra-koordinaatiohankkeen päätoteuttaja THL:ssä kehitetty Osallisuusindikaattori mittaa osallisuuden kokemusta kymmenen väittämän avulla. Alustavien tutkimustulosten perusteella osallisuuden kokemus on vahvasti yhteydessä koettuun terveydentilaan, psyykkiseen hyvinvointiin, yksinäisyyteen sekä erilaisiin sosioekonomisiin tekijöihin, kuten henkilön työllisyystilanteeseen, taloudellisiin vaikeuksiin ja koulutustaustaan.

Osallisuusindikaattori on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana väestötutkimuksissa, kuten Kouluterveyskyselyssä. Näin saadaan lisää tietoa osallisuuden kokemuksen yhteyksistä eri hyvinvoinnin tekijöihin ja voidaan tarkastella eri ryhmien välisiä eroja – miksi toiset ovat osallisempia kuin toiset?

Indikaattoria voidaan käyttää myös osallisuutta edistävän toiminnan arviointiin. 

Lue lisää

Nämä 10 väittämää kertovat, kuinka osallinen olet (THL-blogi)

Kyselytutkimus osallisuudesta (Thl.fi)

Testaa osallisuusindikaattorin 10 väittämää itse

Testaa osallisuutesi leikkimielisellä verkkotestillä ja selvitä samalla, mikä myyttinen metsän olento olet.
Osallisuustesti.fi

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Sokra-koordinaatio tukee ESR toimintalinjan 5 osallisuushankkeita, tuo hankkeissa kehitetyt osallisuutta lisäävät ratkaisut näkyviksi ja tuottaa päätöksentekoa tukevaa tutkimustietoa. Koordinaatiohankkeen päätoteuttaja on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Yhteystiedot

Lars Leemann
tutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
puh. 029 524 7509
etunimi.sukunimi@thl.fi

Anna-Maria Isola
tutkimuspäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
puh. 029 524 7334
etunimi.sukunimi@thl.fi

Marko Nousiainen
arviointitutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
puh. 029 524 7225,
etunimi.sukunimi@thl.fi


Ensimmäiseltä 6Aika EAKR-hankehaun valintajaksolta rahoitettavaksi kaksi hanketta

6Aika-strategian Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaun vuoden 2019 ensimmäisen, 29.3.2019 päättyneen valintajakson hankepäätökset on tehty. 6Aika-strategian johtoryhmä esittää 29.5.2019 pidetyn kokouksensa perusteella rahoitettavaksi kahta hanketta: Kestävien kaupunkien kumppanuusmalli KIEPPI ja Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa. Rahoittava viranomainen Uudenmaan liitto tekee rahoitettaviksi valituille hankkeille rahoituspäätökset.

Rahoitettavissa hankkeissa yrityksillä on mahdollisuus kehittää ja pilotoida kierto- ja jakamistalouden tuotteita ja palveluja sekä vähähiilisen liikkumisen ratkaisuja. KIEPPI-hankkeen tavoitteena on kehittää Espoon Kerasta, Tampereen Hiedanrannasta ja Turun Tiedepuistosta kestäviä kaupunginosia, joihin syntyy uutta kierto- ja jakamistalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa-hankkeen tavoitteena on tehostaa vähähiilisiä liikkumisen ratkaisuja Espoossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa yhteistyössä yritysten kanssa.   

Toinen valintajakso päättyi 9.8.2019.  Käynnissä on parhaillaan kolmas ja samalla tämän vuoden viimeinen valintajakso, joka päättyy 18.10.2019.  Haussa etsitään älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja, joilla edistetään kuutoskaupunkien muutosta hiilineutraaleiksi kaupunkialueiksi.

Lue lisää käynnissä olevasta hausta täältä

Hankehakemuksen tekoa varten on olemassa koulutusmateriaalia, joka on ladattavissa materiaalipankista.

> Hakuilmoitus

> Lue lisää 6Aika-strategiasta 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen (EAKR), Uudenmaan liitto, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi, p. 040 574 8930

Kuva: Tuula Paalaste


Hanke-esittely: Perille asti (6Aika)

Euroopan Aluekehitysrahaston osana 6Aika -strategiaa rahoittama Perille Asti -hanke edesauttaa älykkäitä liikkumisratkaisuja ja kohteiden saavutettavuutta. Hanke käynnistyi syksyllä 2017 ja jatkuu vuoden 2019 loppuun asti. Sen päätoteuttajana toimii Vantaan kaupunki ja osatoteuttajina Aalto-korkeakoulusäätiö, Forum Virium Helsinki, Espoo Marketing, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Demos Helsinki. Kokonaisbudjetti on 1,85 miljoonaa euroa.  

Perille asti -hankkeen tavoite on tarjota uusia, markkinalähtöisiä liikkumisen ratkaisuja matkailijoiden, asukkaiden ja työntekijöiden käyttöön Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.  Yhteishankkeen kohdealueina ovat Helsingissä Jätkäsaari, Espoossa Nuuksio ja Rantaraitin alue sekä Vantaalla Aviapolis ja muut matkailukohteet. Kehitystyöhön osallistuvat kohdealueen kaupungit, yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja palveluiden loppukäyttäjät. Kokeiluiden teemat on määritelty erilaisten yhteiskehittämistyöpajojen, kyselyiden ja tutkimusten pohjalta, joissa on tutkittu eri kohderyhmien liikkumistarpeita. Tämän jälkeen etsitään sopivat palveluratkaisut kokeiluihin kilpailutuksen avulla.  

Uusia ideoiden innovointia ja kokeiluja

Helsingissä meren äärellä sijaitseva Jätkäsaari soveltuu hankkeeseen hyvin muun muassa sataman läheisen sijainnin ja palveluiden saavutettavuuden haasteiden näkökulmasta. Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium järjesti joulukuussa 2018 alueen asukkaille työpajoja, joissa he saivat ideoida alueelle sopivia liikkumistapoja. Ideoita ryhmiteltiin ja jalostettiin edelleen asukkaiden, yritysten ja kaupungin suunnittelijoiden kanssa. Tammikuussa 2019 avatussa kokeiluhaussa pyydettiin tarjouksia koskien innovatiivisia liikkumis- ja kuljetuspalveluita, kulkuvälineiden yhteiskäyttöä sekä liikenneturvallisuutta ja haittojen vähentämistä. Hankkeessa on jo aiemmin kokeiltu kekseliäitä palveluita matkailijoille, kuten yhteiskäyttöautojen pysäköintiä (DriveNow ja EasyPark), ääniopastettuja sähköpyöräretkiä (Vapaus Bikes ja Route Pepper) sekä veneiden Uberiksi tituleerattua Bout-palvelua, älypuhelinsovelluksella toimivaa pienvenekyytien tilausalustaa.  

Työmatkaliikkumisen ja matkailun kehittämistä Vantaalla

Vantaan Aviapolis on Suomen nopeimmin kasvava yritysalue, jota Vantaan kaupunki kehittää tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa myös liikkumisen osalta. Perille asti – kokeilujen avulla on kehitetty alueen työntekijöiden ja matkailijoiden liikkumista. Työnantajayritykset pääsivät tarjoamaan työntekijöilleen uutta Bikefy- pyöräpalvelua. Kokeilun tavoitteena oli kehittää työpaikka-alueiden saavutettavuutta ja viedä työmatkaliikkumista kestävämpään suuntaan edesauttamalla julkisen liikenteen käytön ja pyöräilyn yhdistämistä. Kokeilun toteutti Kultaiset Pojat Oy. Aviapolis reitit -palvelu puolestaan suunnattiin lentokenttähotellien asiakkaille. Valmiiksi suunniteltujen ja ohjattujen reittien avulla matkailijaa houkuteltiin tutustumaan kävellen tai pyöräillen Aviapoliksen kohteisiin mm. Backaksen kartanomiljööseen ja bongaamaan lentokoneita ilmailuaiheisella reitillä. Kokeilun toteutti Appsipaja Oy.  

Tämän vuoden aikana Vantaalla toteutetaan vielä neljä kokeilua. Kesäkuussa 2019 alkoi uuden digitaalisen Stopover Guide-palvelun kokeilu, jonka avulla Vantaalla pysähtyvät matkailijat löytävät lentokentältä ja Aviapolis-alueen hotelleista Vantaan matkailukohteisiin. Kuten aikaisemmin, tätäkin palvelua kehitetään tiiviissä yhteistyössä matkailuyritysten kanssa. 

Luontokohteet saavutettaviksi Espoossa

Espoossa hanke on Espoo Marketing Oy:n johdolla keskittynyt parantamaan Nuuksion ja Rantaraitin luonto- ja elämyskohteiden löydettävyyttä ja saavutettavuutta. Kesällä 2018 Nuuksiossa kokeiltiin sukkulabussia Haltian ja Haukkalammen välillä kulkuyhteyksien parantamiseksi (Natura Viva). VTT:n toteuttama Parkkihaukka.fi -palvelukokeilu alkoi syksyllä 2018 ja jatkuu tänäkin vuonna. Sen tarkoitus on helpottaa retkeilijöitä suunnittelemaan etukäteen pysäköintinsä alueella ajantasaisten kamerakuvien avulla. Aurinkovoimalla toimivat kamerat ovat Haukkalammella ja Kattilassa ja kuvia on katsottu tähän mennessä jo yli 20 000 kertaa. Nuuksioon.fi-palvelu (Tietotemput Oy) taas mahdollistaa retkeilyreitin suunnittelun Nuuksioon julkisilla kulkuvälineillä saapuvalle retkeilijälle. Palvelua pilotoidaan vielä kaudella 2019.  

Rantaraitilla alkoi kesällä 2019 neljä kokeilua; Aava Lines toteuttaa iltareittiliikennettä Pentalan saareen, Satamapaikka mahdollistaa Espoossa olevien vapaiden venepaikkojen muuttamisen vuokrakäyttöön digitaalisin keinoin, Bout yhdistää kyytiä tarjoavat veneilijät kyytiä tarvitseviin ja Skipperi luo tietoa lähisoutukohteista sekä testaa kaupunkisoutuvenekonseptiin uudenlaisia käytettävyyttä parantavia toimintoja. 

Muutamien kuukausien kokeilujen avulla saadaan selville, mikä toimii ja mikä ei. Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni kokeiluista jäisi pysyvämpään käyttöön. Tavoitteena on jakaa kokeilujen hyötyjä ja oppeja laajasti yrityskentälle ja kaupungeille.

Lisätietoa hankkeesta:  

https://6aika.fi/project/perille-asti-4/

https://twitter.com/PerilleAsti?lang=fi 

https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/elinkeinokehittaminen/6aika /perilleasti.aspx                

https://forumvirium.fi/perille-asti/  

https://www.visitespoo.fi/fi/perille-asti-hanke/

 

Kuva: Pertti Raami / Vantaan kaupunki 

 

 


Arvostavat aamukahvit - työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä

Keitä pannullinen kahvia ja kokoonnu työyhteisösi kanssa seuraamaan keskustelua osallisuudesta, vuorovaikutuksesta, koetusta turvallisuudesta ja asenteista sekä näihin liittyen mm. kotoutumisesta ja sukupuolten tasa-arvosta. Miten nämä seikat näkyvät teidän työyhteisössänne? Mitkä ovat teidän vahvuutenne ja missä asioissa olisi vielä parannettavaa? Ne työyhteisöt, jotka osallistuvat kaikkiin neljään aamukahvitilaisuuteen, palkitaan.

Kotona Suomessa -hanke järjestää virtuaaliset aamukahvit yhteistyössä TEM:n ja OM:n kanssa joka kuun viimeisenä perjantaiaamuna syys-joulukuussa 2019.

Tarkemmat ajankohdat ja muut tiedot julkaistaan lomien jälkeen kotouttaminen.fi-sivuilla. Tervetuloa mukaan!


Koosteessa suosituksia kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palvelujen järjestämiseen

Kotona Suomessa -hanke on julkaissut koosteen "Suosituksia kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palvelujen järjestämiseen". Koosteessa esitetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen mallintamisprosessin tuloksia ja suosituksia palveluiden järjestämiseksi.

Suositukset on suunnattu erityisesti kotoutumispalveluita ja muita koulutus- ja työllistymispalveluita suunnitteleville, hankkiville ja tarjoaville tahoille ja toimijoille. Koosteesta tehdyn lyhyen esittelyvideon voit katsoa täältä.

Koosteessa aiheena ovat  

  • Ohjaus kotoutumiskoulutuksessa ja sen jälkeen
  • Asiakasohjaus hankkeisiin    
  • Palvelukartat ja koulutustarjottimet maahanmuuttajien ohjauksen tukena  
  • Ammatillisen osaamisen ja muiden valmiuksien kartoittaminen
  • Työnantaja- ja yritysyhteistyö     

Lisäksi esitellään Kotona Suomessa -kokonaisuuteen kuuluvat, kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen liittyvät pilottihankkeet, joita on ollut 8 kpl.

Koosteessa kuvataan myös mm. Kotona Suomessa -pilottihankkeiden kokemuksia opiskelu- ja työvalmiuksien sekä kuntoutustarpeen arvioinnista ja ammatillisen osaamisen kartoituksesta.


Kotona Suomessa -hankkeen koulutuspäivässä aiheena kustannushyödyt ja toimintojen juurruttaminen

Kotona Suomessa -hanke (ESR) järjesti koordinoimiensa pilottihankkeiden työntekijöille 10.4. koulutuspäivän, jonka aiheena oli hankkeissa kehitettyjen toimintojen kustannushyötyjen osoittaminen ja toimintojen juurruttaminen. Koulutuspäivässä kustannus-hyötyanalyysien tekemistä koulutti KPMG:n Henrik Pekkala. Iltapäivällä kuultiin esimerkit neljästä hankkeena alkaneesta toiminnosta, jotka nyt onnistuneen juurruttamisen tuloksena ovat pysyvää toimintaa. Päivän tarkoituksena oli antaa hankkeiden työntekijöille eväitä kustannushyötyjen osoittamiseen, koska toiminnan kustannukset, euromääräiset ja muut hyödyt sekä tehokkuus ovat usein merkittäviä tekijöitä vakituisesta rahoituksesta neuvoteltaessa. Koulutukseen liittyen tehtiin yhden matalan kynnyksen ohjaus- ja työllistymispalveluita tarjoavan pilottihankkeen kustannushyötyanalyysia, jonka mukaan jo alle 20 maahanmuuttaja-asiakkaan työllistyttyä vuoden ajaksi hankkeen henkilöstö- ja muut kulut tulevat katettua.

Kotona Suomessa -hanke on järjestänyt pilottihankkeille vuodesta 2015 lähtien yhteensä 11 yhteistä tilaisuutta, joissa osallistujia on ollut yhteensä n. 400. Hankkeiden tulosten levittämiseksi on järjestetty kaksi tilaisuutta hankkeiden ulkopuolisille tahoille. Näissä tilaisuuksissa on ollut yhteensä n. 300 osallistujaa.

Kotoutumisen alkuvaihetta kehittäneiden pilottihankkeiden työstä on myös vuonna 2018 julkaistu kotoutumisen alkuvaiheen palvelujen mallinnus. Kotoutumiskoulutuksen jälkeistä nivelvaihetta kehittävien 8 pilottihankkeen työstä on myös tekeillä mallinnusraportti, joka julkaistaan touko-kesäkuussa.

 

Lisätietoja:
Laura Ruuskanen
laura.ruuskanen@ely-keskus.fi, p. 0295 020 939

 

 

 


Kuutoskaupunkien yhteinen 6Aika-strategia sai huomiota Euroopassa

6Aika-strategia ja sen hankkeet ovat saaneet positiivista huomiota Euroopan laajuisesti. Euronews vieraili Suomessa ja raportoi 6Aika-strategiasta Smart Regions-ohjelmassaan.

Smart Regions esitteli kaksi 6Aika-strategian hankekokeilua. Ohjelmassa valokeilaan pääsivät osana Perille asti-hanketta Helsingin Jätkäsaaren liikkumispalvelukokeilut sekä Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen Breikkeri-sovelluksen yhteiskehittäminen ja kokeilu Hintan koululla Oulussa.

Lisäksi Euronews tutustui kuutoskaupunkien yhteistyöhön 6Aika-ohjausryhmässä ja haastatteli ohjausryhmän puheenjohtaja Riitta Birkstedtia Turun kaupungilta.

"6Aika on edistänyt kestävän kaupunkikehityksen mallia. Hankkeita on käynnistynyt jo lähes 50, ja mukana toiminnassa on ollut yli 4000 yritystä. Mielenkiintoisia projekteja on meneillään esimerkiksi liikenteen, kaupunkilogistiikan, työllisyyden ja koulutuksen saralla. Vaikutus palveluihin, projekteihin ja tuotteisiin on todella suuri", kertoo Birkstedt Euronewsin haastattelussa.

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin - nk. kuutoskaupunkien Helsingin, Espoon, Vantaan, Oulun, Tampereen ja Turun - yhteinen kaupunkikehityksen strategia. 6Aika-strategian tavoitteena on synnyttää uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Katso Euronewsin videot:

Finland's Six City Strategy Making Impact"

Finland – Six Smart Cities Working Together"

Lue lisää 6Aika-strategiasta täältä.

 

 

 

 


6Aika – EAKR-hankkeiden ensimmäisellä hakujaksolla kuusi hakemusta

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR -hankehaun vuoden 2019 ensimmäisen hakujakson aikana jätettiin kuusi hakemusta. Hakujakso päättyi 29.3.2019. Hakemukset siirtyvät nyt rahoittajakaupunkien arvioitaviksi. 6Aika-johtoryhmä tekee päätökset rahoitettaviksi esitettävistä hankkeista toukokuun kokouksessaan. Tämän jälkeen rahoittava viranomainen eli Uudenmaan liitto tekee rahoitettaviksi valituille hankkeille neuvottelujen pohjalta rahoituspäätökset.

EAKR-hankehaku jatkuu nyt toisella valintajaksolla, joka päättyy 9.8.2019. Kolmas valintajakso ja samalla tämän vuoden haku päättyy 18.10.2019.  

Haussa etsitään älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja, joilla edistetään kuutoskaupunkien muutosta hiilineutraaleiksi kaupunkialueiksi.

Lue lisää käynnissä olevasta hausta täältä

Hankehakemuksen tekoa varten on olemassa koulutusmateriaalia, joka on ladattavissa materiaalipankista.

> Hakuilmoitus

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen (EAKR), Uudenmaan liitto, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi, p. 040 574 8930


OKM:n hallinnonalan valtakunnallisten ESR-toimenpidekokonaisuuksien hankehaku käynnissä

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalan valtakunnalliset toimet eli Osaamisen teema toteutetaan neljällä omalla toimenpidekokonaisuudella sekä kahdella poikkihallinnollisella toimenpidekokonaisuudella. Hankehaku avataan kolmessa toimenpidekokonaisuudessa, joiden mukaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea siten kuin hakuasiakirjoissa esitetään. Hakuun liittyvät asiakirjat toimenpidekokonaisuuksittain sekä Osaamisen teeman toimenpidesuunnitelma (pdf) löytyvät rakennerahastot-sivulta.

Hakuaika päättyy 24.5.2019  .

Lue lisää »


Ilmoittaudu 6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaun verkkokoulutuksiin

6Aika -strategiaa toteuttavan Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR -hankehaun osalta järjestetään kolme verkkokoulutusta maaliskuussa 2019. Koulutukset on tarkoitettu 6Aika EAKR– hankerahoitusta hakeville tahoille ja ne järjestetään webinaareina.

Koulutuksissa pääsee hyödyntämään asiantuntijan neuvot hyvän hankehakemuksen tekemiseen ja saa perehdytystä esimerkiksi indikaattoreihin sekä de minimis-tukeen.

Kevään webinaarit:

Hyvä hankehakemus 11.3.2019 klo 1314.30 - Ilmoittautuminen päättynyt

Indikaattorit & de minimis 19.3.2019 klo 1314.30 - Ilmoittautuminen päättynyt

> Koulutusmateriaali

Saat ennen koulutusta verkkolinkin, josta pääset liittymään webinaariin.

Tervetuloa verkkokoulutuksiin!

 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen (EAKR), Uudenmaan liitto, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi, p. 040 574 8930