Vuoden viimeiseltä 6Aika EAKR-hakujaksolta rahoitettavaksi neljä hanketta

6Aika-strategian EAKR-hankehaun vuoden viimeinen valintajakso päättyi lokakuussa. 6Aika-johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 18.12. hakujaksolla 10.8.-18.10. jätettyjä hankehakemuksia. Johtoryhmä esittää rahoitettavaksi neljää vähähiilisyyttä edistävää EAKR-hanketta.

Rahoitettavaksi esitettävät hankkeet:

  • Circhubs ILPO
  • CircularHoodFood Kiertotalous kaupunkikortteleissa – ruoan vähähiilisyys, urbaani tuotanto ja biojätteen kierto
  • Carbon neutral tourism through smart solutions
  • CarbonWise

ILPO-hanke auttaa yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja. CircularHoodFood-hankkeessa edistetään kiertotalousratkaisuja kaupunkiympäristössä ja ruokaan liittyvän hiilijalanjäljen pienenemistä. CarbonWise-hanke lisää puolestaan yritysten tietoisuutta hiilijalanjäljestä, tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen. Carbon neutral tourism -hankkeen tavoitteena on rakentaa matkailualan toimijoiden käyttöön uusi, dataa hyödyntävä toimintamalli ja digitaaliset työkalut muutoksessa kohti matkailualan hiilineutraaliutta.

Seuraavaksi rahoittava viranomainen Uudenmaan liitto käy hanketoimijoiden kanssa rahoitusneuvottelut ja tekee niiden pohjalta juridiset rahoituspäätökset hankkeiden rahoittamisesta.

Vuoden viimeisen valintajakson hankehakuun jätettiin seitsemän EAKR-hakemusta.

> Lue lisää 6Aika-strategiasta

 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen (EAKR), Uudenmaan liitto, hanna.laaksonen(at)uudenmaanliitto.fi, puh. 040 574 8930

 

 

 


Syksyn 6Aika EAKR-hakujaksolta rahoitettavaksi neljä hanketta

6Aika-strategian vuoden 2019 viimeinen EAKR-hakujakso päättyi 18.10. 6Aika-johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 18.12. hakujaksolla 10.8.-18.10. jätetyt hankehakemukset.

6Aika-johtoryhmä esittää neljää EAKR-hanketta ehdollisesti rahoitettavaksi:

  • Circhubs ILPO
  • CircularHoodFood Kiertotalous kaupunkikortteleissa – ruoan vähähiilisyys, urbaani tuotanto ja biojätteen kierto
  • Carbon neutral tourism through smart solutions
  • CarbonWise

ILPO-hanke auttaa yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja. CircularHoodFood-hankkeessa edistetään kiertotalousratkaisuja kaupunkiympäristössä ja ruokaan liittyvän hiilijalanjäljen pienenemistä. CarbonWise-hanke puolestaan lisää yritysten tietoisuutta hiilijalanjäljestä, tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen. Carbon neutral tourism -hankkeen tavoitteena on rakentaa matkailualan toimijoiden käyttöön uusi, dataa hyödyntävä toimintamalli ja digitaaliset työkalut muutoksessa kohti matkailualan hiilineutraaliutta.

Seuraavaksi rahoittava viranomainen Uudenmaan liitto käy hanketoimijoiden kanssa rahoitusneuvottelut ja tekee juridiset rahoituspäätökset hankkeiden rahoittamisesta.

Vuoden viimeisellä hakujaksolla jätettiin seitsemän EAKR-hankehakemusta.

> Lue lisää 6Aika-strategiasta

 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen (EAKR), Uudenmaan liitto, hanna.laaksonen(at)uudenmaanliitto.fi, puh. 040 574 8930

 


Pienin askelin kohti työelämää

Miten ESR TL5 -hanketoimintaan osallistuminen on muuttanut työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisariin vastanneiden työttömien kokemusta suhteestaan työelämään? Työterveyslaitoksen asiantuntijat Kirsi Unkila ja Minna Savinainen tarkastelevat kysymystä Kykyviisarin tulosten pohjalta.

https://www.ttl.fi/blogi/tyottomat-siirtyvat-pienin-askelin-kohti-tyoelamaa/?fbclid=IwAR2qAGIRP3cdYefhc41vb3KKrH633spxxSOq6VB_uqschRGYowlTMqZUxcc

 


Osallisuutta edistävä hallintomalli tukee osallisuustyön johtamista

Monet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelmätason ongelmien seuraukset kohdistuvat eniten apua tarvitseviin. Sokra-koordinaatiohankkeen kehittämä osallisuutta edistävä hallintomalli tarjoaa tähän ratkaisuja.

Mallin idea on, että palvelun koko elinkaaren ajan kaikki siihen tavalla tai toisella liittyvät ihmiset ovat mukana: palvelun järjestäjät, palvelun tuottajat ja kansalaiset.

Hallintomalli mahdollistaa sen, että paljon hoitoa ja tukea tarvitsevat ihmiset voivat osallistua käyttämiensä palvelujen järjestämiseen ja hankintaan – aina uuden palvelun tarpeellisuuden toteamisesta toteutukseen ja arviointiin.

Lue lisää

Verkkouutinen: Soten järjestämisen ongelmat kohdistuvat eniten apua tarvitseviin – uusi osallisuutta edistävä hallintomalli tarjoaa ratkaisuja (THL 19.11.2019)

Mallin kuvaus: Osallisuutta edistävä hallintomalli tukee osallisuustyön johtamista (Thl.fi)

Raportti: Uusi julkinen hallinta, yhteistyö ja osallisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa. Tapaustutkimus innovatiivisesta huumehoidon hankinnasta (THL 2019)


”Mahdollisuuksia, toivoa ja luottamusta – kustannuksia säästäviä ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen"

Valtakunnallinen Kotona Suomessa –hanke (ESR) sekä seitsemän pidempään työttömänä olleisiin maahanmuuttajiin keskittynyttä pilottihanketta julkaisee raportin. Raportin julkaisutilaisuus pe 29.11.

​Raportti perustuu pilottihankkeiden ja Kotona Suomessa -koordinaatiohankkeen havaintoihin ja kokemuksiin. Raportin julkaisutilaisuudessa kuullaan kehittämisehdotuksia siitä, mitä erityisesti pidempään työttömänä olleiden maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen tukemisessa ja palveluiden järjestämisessä tulisi huomioida. Esitellään myös pilottihankkeista tehtyjä kustannushyötyanalyysejä, joiden avulla on pystytty osoittamaan työllistymisestä aiheutuvia välittömiä yhteiskunnallisia säästöjä Vantaalla, Oulussa, Raahessa ja Jyväskylässä. Lisäksi pohditaan hankemuotoisen työn haasteita ja ratkaisuehdotuksia sekä hanketoiminnan suhdetta pysyviin rakenteisiin.

Aika: pe 29.11.2019 klo 9-11.30 (aamiainen klo 8)
Paikka: Scandic Hotel Marski, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki

Tilaisuutta voi seurata myös striimattuna.

Tilaisuuden ohjelma on täällä.
Ilmoittautuminen tästä linkistä 15.11. mennessä.

Lisätietoja antaa projektiasiantuntija Laura Ruuskanen, puh. 0295 020 939, laura.ruuskanen@ely-keskus.fi


Vuoden viimeisellä 6Aika EAKR-hakujaksolla seitsemän hakemusta

6Aika -strategian Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR -rahoitushaku on vuoden 2019 osalta päättynyt. Vuoden kolmannella, 18. lokakuuta päättyneellä valintajaksolla jätettiin seitsemän hankehakemusta. Kyseessä on kuluvan rakennerahasto-ohjelmakauden viimeinen laajempi haku. Rahoitusta on tällä hakukierroksella käytettävissä noin 3,5 miljoonaa euroa.

Hankehakemuksissa hiilineutraaliuden edistämiseen tarjotaan ratkaisuja monipuolisesti eri sektoreilla. Aiheina ovat mm. yritysten hiilijalanjäljen pienentäminen, vähähiilinen liikkuminen ja kuljetuspalvelut, hiilineutraali matkailu, ruokaan liittyvän hiilijalanjäljen pienentäminen sekä hiilineutraaliutta edesauttavat teknologiat.

Hakemukset siirtyvät nyt rahoittajakaupunkien arvioitaviksi. 6Aika-johtoryhmä tekee päätökset rahoitettaviksi esitettävistä hankkeista joulukuun kokouksessaan. Tämän jälkeen rahoittava viranomainen Uudenmaan liitto tekee rahoitettaviksi valituille hankkeille neuvottelujen pohjalta rahoituspäätökset.

Rahoitettavaksi haettiin hankkeita, jotka tarjoavat älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja ja joilla edistetään kuutoskaupunkien muutosta hiilineutraaleiksi kaupunkialueiksi. 6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) yhteinen kestävän kaupunkikehittämisen strategia.

> Lue lisää 6Aika-strategiasta

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen (EAKR), Uudenmaan liitto, hanna.laaksonen(at)uudenmaanliitto.fi, puh. 040 574 8930


Sitoudu kestävään kehitykseen

Käsi, joka pitelee havupuun oksaa.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen avulla Suomi toimeenpanee globaalia YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaa (Agenda2030). Yhteiskuntasitoumuksella eri toimijat voivat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra sitoutuu viestimään teemasta ja kannustaa hanketoimijaverkostoa omiin sitoumuksiin sosiaalisen osallisuuden edistämisen ohella. Kannustamme omalla sitoumuksellamme muita hanketoimijoita pohtimaan, miten kestävää kehitystä voisi edistää omassa järjestössä, kunnassa tai maakunnassa.

Hankkeet toteuttavat kestävän kehityksen tavoitteita

Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman keskeinen ohjaava periaate on kestävä kehitys. Hanketoiminta edistää sosiaalisten, ekologisten, kulttuuristen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnalla tulisi olla myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin. Tarkastelimme koordinoimiamme sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa edistäviä hankkeita, ja hankkeiden ruokaan liittyviä tavoitteita

Osassa hankkeita hyödynnetään kauppojen ja koulujen hävikkiruokaa, ja kerätään raaka-aineita luonnosta. Hankkeissa on harjoiteltu kotitaloustaitoja ja opittu tekemään terveellisiä ruokavalintoja. Useissa hankkeissa on lisäksi harjoiteltu yhdessä palsta- ja puutarhaviljelyä.

Hanketoiminnan oheen on usein yhdistetty maksuton ruokailu: aamiainen, lounas tai kahvitarjoilu. Ihmisen perustarpeet tulee huomioida ensisijaisesti, jotta voidaan päästä luottamusta ja vuorovaikutusta vaativien asioiden äärelle. Nälkäisenä on vaikea keskittyä muihin tavoiteltuihin päämääriin, kuten toimintakyvyn edistämiseen.

Osallisuuden kokemus syntyy syömällä yhdessä tai valmistamalla yhdessä ruokaa. Jokainen voi pienillä teoilla, kuten muita auttamalla, edistää yhteistä hyvää. Avun antaminen muille tuo omalle elämälle merkityksellisyyttä. Ruokaan kytkeytyvät tapahtumat, kulttuurien ja ikäpolvien kohtaaminen ja yhteinen tekeminen ovat osa hankkeita.

Hankkeissa yhteistyötä tehdään myös järjestöjen ja seurakuntien kanssa, jotka toteuttavat ruokajakeluita. Painopiste on kuitenkin siirtynyt yhteisruokailujen ja kohtaamispaikkojen yhteisöllisyyden vahvistamiseen ruokakassien jakamisen sijaan. Hankkeissa tämä toteutuu esimerkiksi ravintola- ja keittiöalan tehtävien harjoitteluna, mikä samalla kehittää asiakkaan työkykyä (Nousiainen 2019).

Ruoka osana elämänhallintaa

Ravitseva ja terveellinen ruoka ei ole kaikille itsestäänselvyys. Työelämän ulkopuolella oleville työikäisille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan yli 40 % vastaajista on viimeisen vuoden aikana pelännyt, että ruoka loppuu kesken (Lehmann ym. 2018).  Ongelmana on usein myös ruoan epäterveellisyys ja yksipuolisuus (Wiens ym. 2019).  

Ruoasta ja sen laadusta tinkiminen on selviytymiskeino, säästökohde. Tunnetta elämänhallinnasta voidaan helpottaa järjestämällä ravinteikasta ruokaa kaikkien saataville, ilman että avuntarvetta tulisi hävetä. (Wiens ja Kainulainen 2019).

Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä Suomi

Suomesta rakennetaan hallitusohjelman mukaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää. Hallitusohjelma lupaa sosiaalista kestävyyttä: vastuuta toinen toisistamme ja yhteisestä tulevaisuudesta (Sokra 2019).  

Sokra kokoaa osallisuustyötä tekevät yhteen, vaikuttaa ja viestii. Rohkaisemme tekoihin heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden puolesta. Osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta ovat keinoja vähentää inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta ovat siten vahvasti sidoksissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (esim. Kaartinen 2017).

Ritva Sauvola & Henna Puromäki
Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra

Lue lisää

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran verkkosivut (Thl.fi/Sokra)

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus (Sitoumus 2050)

Ruoka-avun evoluutio: yhteisöllisyyttä nälkäisille ja ruokaa yksinäisille? (Marko Nousiainen, THL-blogi 21.5.2019)

Työelämän ulkopuolella olevien osallisuus ja hyvinvointi (Lehmann ym., THL 2018)

Analyysi: Niukkuuden noidankehä nostaa esiin palveluiden kehittämistarpeet Itä- ja Pohjois-Suomessa (Wiens ym., Kuntalehti 6.5.2019)

Analyysi: Niukkuudesta pyritään pois luopumalla, kekseliäisyydellä ja tsemppaamalla (Wiens ja Kainulainen, Kuntalehti 30.9.2019)

Osallisuus – aineetonta energiaa (Heidi Kaartinen, THL-blogi 5.4.2017)

Osallisuus vahvasti esillä hallitusohjelmassa (Thl.fi)


6Aika-strategian EAKR-rahoitushaku auki 18. lokakuuta asti

6Aika-strategian kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitushaku jatkuu 18.10.2019 saakka. Kyseessä on kuluvan rakennerahasto-ohjelmakauden viimeinen laajempi haku. EAKR-hankkeiden rahoittavana viranomaisena toimii Uudenmaan liitto.

Tällä hakukierroksella on jaossa noin 3,5 miljoonan euron edestä EAKR-rahoitusta. Hankkeiden toivotaan olevan aikataulultaan ja toteutukseltaan napakoita ja niiden tulee päättyä 31.12.2021 mennessä.

Rahoitettavaksi haetaan hankkeita, jotka kohdistuvat rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 toimintalinjaan 2: uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen ja sen erityistavoitteeseen 3.2: uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen. Haussa painotetaan älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja, jotka edistävät kuutoskaupunkien muutosta hiilineutraaleiksi kaupunkialueiksi. Hankkeiden tulee olla yhteishankkeita, joissa on toimijoita vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta. Kuutoskaupunkeihin kuuluvat Suomen kuusi suurinta kaupunkia: Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku.

Lue lisää käynnissä olevasta hausta 6aika-sivuilta.

Hankehakemuksen tekoa varten on olemassa koulutusmateriaalia, joka on ladattavissa materiaalipankista.

> Hakuilmoitus

> Lue lisää 6Aika-strategiasta 

 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen (EAKR), Uudenmaan liitto, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi, p. 040 574 8930

 

 

 


Osallisuusindikaattori palkittiin THL:n vuoden asiakkuustekona

Kukkakimppu.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran (ESR) kehittämä Osallisuusindikaattori on palkittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuoden 2019 asiakkuustekona.

"Osallisuusindikaattorissa yhdistyy laajempi yhteiskunnallinen missio sekä asiakkaille tuotettu arvo esimerkillisellä tavalla", palkinnon perusteluissa kerrotaan. Palkinto jaetaan vuosittain THL:n sisäiselle toiminnolle.

Sokra-koordinaatiohankkeen päätoteuttaja THL:ssä kehitetty Osallisuusindikaattori mittaa osallisuuden kokemusta kymmenen väittämän avulla. Alustavien tutkimustulosten perusteella osallisuuden kokemus on vahvasti yhteydessä koettuun terveydentilaan, psyykkiseen hyvinvointiin, yksinäisyyteen sekä erilaisiin sosioekonomisiin tekijöihin, kuten henkilön työllisyystilanteeseen, taloudellisiin vaikeuksiin ja koulutustaustaan.

Osallisuusindikaattori on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana väestötutkimuksissa, kuten Kouluterveyskyselyssä. Näin saadaan lisää tietoa osallisuuden kokemuksen yhteyksistä eri hyvinvoinnin tekijöihin ja voidaan tarkastella eri ryhmien välisiä eroja – miksi toiset ovat osallisempia kuin toiset?

Indikaattoria voidaan käyttää myös osallisuutta edistävän toiminnan arviointiin. 

Lue lisää

Nämä 10 väittämää kertovat, kuinka osallinen olet (THL-blogi)

Kyselytutkimus osallisuudesta (Thl.fi)

Testaa osallisuusindikaattorin 10 väittämää itse

Testaa osallisuutesi leikkimielisellä verkkotestillä ja selvitä samalla, mikä myyttinen metsän olento olet.
Osallisuustesti.fi

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Sokra-koordinaatio tukee ESR toimintalinjan 5 osallisuushankkeita, tuo hankkeissa kehitetyt osallisuutta lisäävät ratkaisut näkyviksi ja tuottaa päätöksentekoa tukevaa tutkimustietoa. Koordinaatiohankkeen päätoteuttaja on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Yhteystiedot

Lars Leemann
tutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
puh. 029 524 7509
etunimi.sukunimi@thl.fi

Anna-Maria Isola
tutkimuspäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
puh. 029 524 7334
etunimi.sukunimi@thl.fi

Marko Nousiainen
arviointitutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
puh. 029 524 7225,
etunimi.sukunimi@thl.fi


Ensimmäiseltä 6Aika EAKR-hankehaun valintajaksolta rahoitettavaksi kaksi hanketta

6Aika-strategian Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaun vuoden 2019 ensimmäisen, 29.3.2019 päättyneen valintajakson hankepäätökset on tehty. 6Aika-strategian johtoryhmä esittää 29.5.2019 pidetyn kokouksensa perusteella rahoitettavaksi kahta hanketta: Kestävien kaupunkien kumppanuusmalli KIEPPI ja Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa. Rahoittava viranomainen Uudenmaan liitto tekee rahoitettaviksi valituille hankkeille rahoituspäätökset.

Rahoitettavissa hankkeissa yrityksillä on mahdollisuus kehittää ja pilotoida kierto- ja jakamistalouden tuotteita ja palveluja sekä vähähiilisen liikkumisen ratkaisuja. KIEPPI-hankkeen tavoitteena on kehittää Espoon Kerasta, Tampereen Hiedanrannasta ja Turun Tiedepuistosta kestäviä kaupunginosia, joihin syntyy uutta kierto- ja jakamistalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa-hankkeen tavoitteena on tehostaa vähähiilisiä liikkumisen ratkaisuja Espoossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa yhteistyössä yritysten kanssa.   

Toinen valintajakso päättyi 9.8.2019.  Käynnissä on parhaillaan kolmas ja samalla tämän vuoden viimeinen valintajakso, joka päättyy 18.10.2019.  Haussa etsitään älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja, joilla edistetään kuutoskaupunkien muutosta hiilineutraaleiksi kaupunkialueiksi.

Lue lisää käynnissä olevasta hausta täältä

Hankehakemuksen tekoa varten on olemassa koulutusmateriaalia, joka on ladattavissa materiaalipankista.

> Hakuilmoitus

> Lue lisää 6Aika-strategiasta 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen (EAKR), Uudenmaan liitto, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi, p. 040 574 8930

Kuva: Tuula Paalaste